Lista de probleme 1516

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se citesc două numere naturale. Să se afişeze numărul care are mai multe cifre egale cu 1 în reprezentarea în baza 2.

Să se scrie un program care citește un șir de n numere naturale şi determină numărul din şir care are număr maxim de factori primi.

Se citesc numere naturale de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine câte perechi de numere citite consecutiv sunt prime între ele.

Să se scrie un program care să determine produsul cifrelor impare ale unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care verifică dacă un număr natural citit de la tastatură este număr perfect.

Să se scrie un program care citeşte un număr natural n şi determină factorul care apare în descompunerea în factori primi a lui n la puterea cea mai mare.

Să se scrie un program care afișează divizorii comuni ai două numere naturale citite de la tastatură.

Să se scrie un program care să verifică dacă două numere naturale citite de la tastatură sunt prime între ele.

Să se scrie un program care să determine cel mai mic multiplu comun a două numere naturale citite de la tastatură.

Să se scrie un program care să determine cel mai mare divizor comun a două numere naturale citite de la tastatură.