Lista de probleme 1279

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Etichete

Să se scrie un program care să determine suma primelor două cifre ale unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care ordonează descrescător elementele unui vector.

Să se scrie un program care ordonează elementele unui vector crescător după suma cifrelor.

Se dă un șir cu n elemente numere naturale. Să se se afișeze elementele din șir care au proprietatea că primele două cifre din scrierea zecimală formează un pătrat perfect.

#134 SecvK

Se dă un șir cu n numere naturale și un număr k. Să se determine o secvență de elemente de lungime k cu suma elementelor maximă.

Să se scrie un program care să determine numărul de apariţii a ultimei cifre în scrierea unui număr natural citit de la tastatură.

Se citeşte de la tastatură un număr natural. Să se determine cea mai mare cifră care apare în scrierea acestuia şi numărul de apariţii ale ei.

Se citeşte un număr natural n. Să se afişeze descompunerea în factori primi a lui n.

Să se scrie un program care să citească din fișier n numere întregi și să calculeze suma lor.

Să se scrie un program care, pentru două tablouri unidimensionale date, A și B, verifică dacă tabloul A se poate reduce la tabloul B.