Lista de probleme 1384

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau n numere naturale. Determinaţi primul număr par dintre cele n numere.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=11+22+ ... + nn .

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*n+2*(n-1)+3*(n-2)+...+n*1.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=1*2-2*3+3*4-...±n*(n+1).

Se dau coordonatele a două puncte diferite din plan. Să se stabilească dacă dreapta determinată de cele două puncte este orizontală, verticală sau oblică.

Să se scrie un program care citeşte trei numere reale şi verifică dacă aceste numere pot fi lungimile laturilor unui triunghi și în caz afirmativ determină daca triunghiul este ascuțitunghic, dreptunghic sau obtuzunghic.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine descrescătoare primele n numere naturale impare.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine crescătoare primele n numere naturale pare nenule.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine descrescătoare primele n numere naturale nenule.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma 2+4+..+(2n).