Lista de probleme 3

#4124 colibri

Se dau N triplete de numere naturale (ai, bi, ci), unde ai ≠ 0 și 1 ≤ i ≤ N, fiecare reprezentând câte un număr rațional qi egal cu: \( \frac{(-1)^{a_i}b_i}{c_i} \). Găsiți un subșir nevid al șirului q1, q2, …, qN al cărui produs al valorilor să fie maxim posibil.

ONI 2022, clasa a IX-a

#4125 schi1

Ultimul sezon rece a fost unul cu multa zăpadă căzută în zona montană, prin urmare magazinul de articole sportive din stațiunea de schi Semenic a avut vânzări mari, mai ales de clăpari (bocanci speciali pentru schiat). Acum fiind sfârșit de sezon, angajații magazinului constată că le-au rămas N cutii goale în care au fost ambalate perechile de clăpari vândute. Aceste cutii au forma unui paralelipiped dreptunghic la care fața superioară constituie capacul. Cunoscând N (numărul de cutii din magazin), ordinea în care cutiile sunt așezate în turn, iar pentru fiecare cutie latura capacului, înălțimea cutiei și dacă are capac sau, în cazul în care capacul lipsește, dacă cutia este așezată cu golul în sus sau cu golul în jos determinați:

  • înălțimea turnului astfel format;
  • numărul de cutii ale căror fețe laterale sunt vizibile dacă se privește turnul din lateral.

ONI 2022, clasa a IX-a

#4126 geogra

Pasionați de geografie, Alex și Răzvan joacă online Geoguessr. Harta lumii este alcătuită din N locații numerotate de la 1 la N, fiecare desemnând un punct în plan de coordonate (X[i], Y[i]). Alex a studiat atent toate cele N locații și a determinat o listă de L caracteristici de interes pentru locațiile date, numerotate de la 1 la L. De exemplu, caracteristica 1 ar putea fi “se află respectiva locație în Europa?”, iar caracteristica 2 ar putea fi “se vorbește limba spaniolă în locația respectivă?”, și așa mai departe.
Se dă un număr C ∈ {1, 2}. Pentru C = 1 să se afișeze răspunsul la prima întrebare a lui Alex pentru fiecare din cele Q runde. Pentru C = 2 să se afișeze răspunsul la a doua întrebare a lui Alex pentru fiecare din cele Q runde.

ONI 2022, clasa a IX-a