Lista de probleme 2

Etichete

#4675 Livada4

Fermierul Petrică are o livadă cu n pomi fructiferi, pentru fiecare cunoscându-se coordonatele, în sistemul cartezian de coordonate xOy. Da, Petrică are și vădite calități de matematician!

Pentru a culege fructe, Petrică închiriază o mașină foarte performantă (și scumpă) cu care trece prin livadă o singură dată pe o direcție paralelă cu axa Oy. Mașina are o lățime cunoscută L și culege fructele din toți pomii pe care îi întâlnește.

Determinați numărul maxim de pomi din care pot fi culese fructele la o trecere a mașinii prin livadă.

Concursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică Sever Aurel Groze, 2024

Adrian și-a luat un elicopter. Evident, un elicopter de jucărie. Adrian se joacă cu elicopterul său pe o suprafață reprezentată de o matrice de n×m, unde se află turnuri. Fiecare turn se află în celula reprezentată de indicii i și j, având înălțimea h[i][j]. În jocul său, Adrian dorește să piloteze elicopterul său. Inițial, elicopterul este ridicat în aer la o anumită înălțime, și poziționat într-o celulă aflată pe prima coloană. Pe parcursul jocului, elicopterul este menținut la înălțimea inițială. La fiecare pas, elicopterul se poate muta în una din celulele învecinate pe linie sau pe coloană, în stânga, dreapta, sus sau jos, doar dacă înălțimea turnului nu este mai mare decât înălțimea la care se află elicopterul. Jocul se termină când elicopterul ajunge într-o celulă aflată pe ultima coloană.

Să se determine cea mai mică valoare a înălțimii la care trebuie ridicat elicopterul, astfel încât acesta să poată ajunge pe o celulă aflată pe ultima coloană.

Concursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică Sever Aurel Groze, 2024