Lista de probleme 2

#2353 padure

Într-o pădure există plantați copaci pe N linii și M coloane. Copacii au diferite înălțimi. O zonă dreptunghiulară de copaci din cadrul pădurii trebuie tăiată. Pădurarul trebuie să aleagă dintre C zone, o zonă în care suma înălțimilor copacilor este maximă. Deoarece pădurarului îi plac numerele prime, el va alege o zonă în care suma înălțimilor copacilor este și un număr prim.
Determinați suma din enunț pentru zonele puse la dispoziție.

Olimpiada Municipala de Informatica, Iasi, 2018

#2352 careu

Gigel a inventat un nou joc, de această dată utilizând un rebus sub forma de tablă pătratică cu n x n căsuțe. Fiecare căsuță conține câte o literă mare din alfabetul englez sau caracterul '.'. Literele formează pe orizontală sau pe verticală cuvinte delimitate prin caractere punct sau prin marginile tablei. Cel care joacă trebuie să determine cuvintele speciale din careu. Punctajul unui cuvânt se calculează ca suma codurilor ASCII ale literelor distincte care apar în acel cuvânt. Punctajul total al jocului se calculează însumând punctajele literelor distincte ale cuvintelor speciale distincte. Un cuvânt special îndeplinește simultan condițiile:

  • este palindrom
  • are lungime maximă relativ la alte cuvinte palindrom

Să se scrie un program care sa determine, pentru un careu dat, punctajul maxim și cuvintele care permit obținerea punctajului maxim. Dacă nu există astfel de cuvinte se va afișa valoarea 0.

Olimpiada Municipala de Informatica, Iasi, 2018