Lista de probleme 2

Etichete

#2358 castig

Ana şi Bogdan au participat la un concurs şi au obţinut premiul I, respectiv premiul al II-lea. La concurs există n premii, numerotate de la 1 la n, în ordinea în care sunt aşezate pe masă. Regulamentul concursului prevede că fiecare câştigător trebuie să aleagă exact k premii aşezate pe poziţii consecutive. Fiindcă Ana are premiul I, ea poate să îşi aleagă prima premiile. Apoi Bogdan va alege şi el k premii aşezate pe poziţii consecutive dintre cele rămase după ce a ales Ana. Ana este foarte supărată pe Bogdan, aşa că ea urmăreşte ca Bogdan să câştige cât mai puţin, fără să o intereseze prea mult ce premii alege ea.

Scrieţi un program care, cunoscând n, k şi valorile celor n premii, determină cel mai mic număr valmin, astfel încât Bogdan să nu poate selecta k premii aşezate pe poziţii consecutive cu o valoare totală mai mare decât valmin.

Olimpiada Municipala de Informatica, Iasi, 2018

#2359 cifre13

Pe o foaie de matematică cu N x M pătrăţele, Maria desenează C cifre. Fiecare cifră este desenată într-o zonă formată din 7 x 4 pătrăţele albe şi negre denumite pixeli, aşa cum este ilustrat mai jos :

Fiecare pixel ocupă exact un pătrăţel pe foaia de matematică. Evident, pe foaie Maria va desena doar pixelii negri. Determinaţi numărul de pătrăţele negre de pe foaia de matematică după ce au fost desenate cele C cifre.

Olimpiada Municipala de Informatica, Iasi, 2018