Postată de Clasa Intrare/ieșire Limită timp Limită memorie Sursa problemei Autor Dificultate
Pracsiu Dan (dnprx) 11 nrseq.in / nrseq.out 0.2 secunde 64 MB / 8 MB Folclorul informatic Dan Pracsiu medie

#4688 NrSeq