Lista de probleme 20

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Etichete

#2725 aib

Aveți la dispoziție un număr natural nenul n și o permutare a = (a[1], a[2], ..., a[n]) a mulțimii {1, 2, ..., n}. Pentru fiecare număr a[i] trebuie să determinați câte numere mai mici decât a[i] se află la stânga sa, adică în secvența a[1], a[2], ..., a[i-1].

#2628 h2

În urma referendumului a rămas doar un șir de numere naturale a[1], a[2], …, a[n]. Să se determine cel mai mic număr care apare exact o dată în șir.

Se dau n numere naturale, reprezentând în ordine valorile nodurilor dintr-un arbore binar complet și m operații de tip 1 sau 2, aplicate unui nod k.

Operația de tip 1 determină valoarea nodului părinte a lui k, iar operația de tip 2 determină suma valorilor fiilor nodului k. Dacă k=1 sau dacă nodul k nu are fii, rezultatul va fi 0.

Afișați pentru fiecare operație rezultatul ei.

#1855 Heap

Se consideră o colecție de numere naturale, inițial vidă. Asupra ei se fac două tipuri de operații:

  • 1 x – valoarea x se adaugă în colecție;
  • 2 – cea mai mare valoare din colecție se afișează, apoi se elimină din colecție.

Dându-se un șir de m operații, să se afișeze în ordine rezultatele operațiilor de tip 2.

#2218 Set

Domnul Set vă oferă – ce altceva? – o mulțime de numere naturale A, inițial vidă. Pe mulțimea A se definesc următoarele operații:

  • 1 x – introduce valoarea x în A (dacă x este deja în A, atunci operația nu se efectuează)
  • 2 x – interogare: care valoare din A este cea mai mică, dar mai mare sau egală cu x (dacă o asemenea valoare nu există, sau dacă A este vidă, se va afișa -1)
  • 3 x y – șterge din A toate numerele din intervalul [x, y].

Dându-se N operații, trebuie să afișați răspunsul la fiecare operație de tip 2.

#2224 mset

Se consideră un șir A, inițial vid. Se definesc următoarele operații:

  • 1 x – introduce valoarea x în șirul A
  • 2 x – șterge toate aparițiile lui x din A (dacă x nu apare deloc în A, operația nu se execută)
  • 3 – interogare: care este cea mai mică valoare din A și de câte ori apare (dacă A este șir vid, se va afișa doar valoarea -1)

Dându-se N operații, trebuie să afișați răspunsul la fiecare operație de tip 3.

#2217 Map

Domnul Map vă pune la dispoziție un șir a[1], a[2], …, a[n] de numere naturale. Pentru fiecare a[i] (i=1..n) trebuie să spuneți de câte ori apare acest element în secvența a[1], a[2], …, a[i].

#2268 Colegi

Dirigu’ vrea să știe care este cel mai frecvent prenume printre elevii din clasa noastră. Pentru aceasta a realizat o listă cu cele n prenume ale elevilor din clasă și acum vă cere să determinați prenumele cel mai frecvent și numărul său de apariții.

Dacă sunt mai multe prenume cu număr maxim de apariții se va determina primul în ordine alfabetică.

#2631 h4

Spunem că două cuvinte sunt anagrame dacă au aceleași litere, eventual în altă ordine. De exemplu, abac și baca sunt anagrame, dar abac și abbc nu sunt. Dându-se un șir de cuvinte separate prin spații sau enter, vom considera că dacă mai multe cuvinte sunt anagrame, atunci ele fac parte din același grup. Să se determine numărul maxim de cuvinte dintr-un grup.

#1957 QMunte

Șcuțu, elev pe clasa a 10-a, s-a plictisit să lucreze probleme de clasa a 6-a. Mygo a văzut că Șcuțu a reușit să obțină 100p pe problema Munte de la OJI2014, însă nu cu o soluție prea inteligentă, așa că îi va pune o provocare. Se dă un vector A de N elemente indexat de la 1. Un vârf este un element A[i] cu proprietatea că A[i-1] < A[i] > A[i+1] (1 < i < N). Mygo îi oferă lui Șcuțu Q operații de tipul:

1 x y: “Elementul de pe poziția x ia valoarea y”.
2 x y: “Având o copie a vectorului A[x...y] (ceea ce urmează nu va afecta cu nimic vectorul A), se determină toate vârfurile iar acestea se elimină, procedeul acesta continuă până când nu vor mai exista vârfuri. Se cere să se afișeze câte vârfuri au existat de la început până la final”.