Lista de probleme 65

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un string s de lungime n și q query-uri de forma (op, x, y), unde op poate fi 0 sau 1. Dacă op este egal cu 1, atunci caracterul de pe poziția x din s va deveni y. Dacă op este egal cu 0, se va afișa numărul de caractere distincte ale lui s din intervalul [x, y].

#3474 Squary

Aflați numărul subsecventelor care au produsul pătrat perfect.

Se dă un arbore binar care conține valori numere naturale. Să se afișeze frunzele acestui arbore.

Se dă un șir de numere asupra căruia se pot face două tipuri de operații: actualizare a unui element (schimbarea valorii sale) și interogarea unui interval de indici (determinarea celei mai mici valori aflate între cei doi indici, inclusiv).
Afișați răspunsul la fiecare interogare.

Se dă un arbore binar care conține valori numere naturale. Să se afișeze valorile din arbore în urma parcurgerii în preordine.

Pentru fiecare termen al șirului, determinați câte numere din stânga sa sunt prime și mai mici decât acesta.

Se dă un șir de numere asupra căruia se pot face două tipuri de operații: actualizare a unui element (schimbarea valorii sale) și interogarea unui interval de indici (determinarea celui mai mare divizor comun pentru valorile aflate între cei doi indici, inclusiv).

#2534 Bogdan

Se dă un șir de n elemente, numere naturale. Problema constă în două operații:

1 i val : Elementul de pe poziția i se înlocuiește cu valoarea val.
2 i j : Stabiliți dacă secvența [i,j], din șirul curent, este ordonată crescător.

#3011 lastk

Se dă un șir a[1], a[2], …, a[n] de numere naturale și un număr natural k. Să se determine cele mai mari k numere din șir.

Se dă un arbore binar care conține valori numere naturale. Să se afișeze valorile din arbore în urma parcurgerii în inordine.