Lista de probleme 6

Filtrare

#736 Codif

Pentru scrierea mesajelor soldaţii dintr-o unitate militară folosesc 9 litere mici: a, e, i, o, u, m, n, r, s şi caracterul spaţiu. Aceste litere sunt codificate cu ajutorul cifrelor 1, 2, …, 9 (în ordinea de mai sus), iar pentru caracterul spaţiu se foloseşte cifra 0. Astfel codificarea textului ana are mere se poate realiza prin numărul natural 171018206282.

Pentru a mări gradul de securitate a mesajelor transmise soldaţii relizează o supracodificare, înlocuind fiecare cifră k folosită la codicare cu puterea 2k. Astfel textul anterior se supracodifică astfel: 2128212256416442564.

Să se scrie un program care pentru o supracodificare dată, determină textul iniţial. Dacă există mai multe astfel de texte se vor determina toate.

Lot Juniori, Alba Iulia, 2010

#1551 DSLM

Se dă mulțimea V a arcelor unui graf orientat cu n vârfuri.
Să se determine drumul simplu de lungime maximă cu extremitatea inițială în vârful p din graf.

#3283 Lee1 C++

Se dă o matrice cu n linii și m coloane. Pentru k poziții date, se cere să se determine drumul de lungime minimă care pleacă de la poziția i1 și j1 și trece prin toate cele k poziții (nu contează în ce ordine), ajungând în final în poziția i2 si j2.

Astăzi la ora de mate, Gigel și Ionel nu au fost atenți deloc la explicațiile domnului profesor, iar acesta a hotărât să le dea la finalul orei o tema consistentă pentru ca acest lucru să nu se mai repete. Astfel, fiecare elev a primit pe lângă tema de casă obișnuită încă un exercițiu.

#2109 Dineu

La un dineu participă reprezentanţii mai multor state. Fiecare reprezentant cunoaşte un număr de limbi străine. Doi reprezentanţi vor putea discuta direct dacă există cel puţin o limbă pe care o înţeleg amândoi. Organizatorii dineului doresc să existe cel puţin o masă la care să nu fie nevoie de translator, astfel oricare două persoane care stau la această masă să se înţeleagă direct.

Cunoscând N – numărul de reprezentanţi, identificăm fiecare reprezentant cu un număr natural cuprins între 1 şi N, L – numărul limbilor străine care se vorbesc la dineu (acestea sunt codificate prin numerele naturale de la 1 la L), numărul de limbi vorbite de fiecare reprezentant şi codurile acestora să se determine numărul maxim de persoane care pot sta la o masa fără translator.

Majoritatea copiilor sunt sociabili și relaționează ușor cu cei de vârsta lor dar sunt și copii mai timizi sau mai puțin atrași de activitățile de grup. În urma studierii comportamentului unui eșantion de n copii, s-a stabilit, pentru fiecare doi copii dacă relaționează sau nu. Pentru serbarea de sfârșit de an, s-a propus realizarea unei scenete și este necesară selectarea unei grupe cât mai numeroase de micuți dar fără a depăși k, numărul maxim de personaje. Rolurile presupun interacțiunea fiecărui copil selectat cu toți ceilalți mici actori care joacă în scenetă. Să se determine cel mai mare număr de copii care pot fi implicați în serbare, știind ca fiecare dintre aceștia trebuie să relaționeze cu toți ceilalți copii din scenetă.