Lista de probleme 3148

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3663 ppdp

Se dă un număr natural n. Calculați pătratul celui mai mic divizor propriu al său.

Dat fiind o matrice de dimensiunea n*m, să se găsească punctul unde trebuie începută vaccinarea pentru a maximiza suma vârstelor celor vaccinați.

#3738 NewYork

Doru s-a mutat în New York și își caută o nouă locuință specială în perimetrul străzilor numerotate cu numerele distincte de la 1 la n. Fiind pasionat de matematică, el vrea să se mute pe strada în care cel mai mare divizor comun (cmmdc) al înălțimilor clădirilor este maxim. De asemenea, clădirea aleasă trebuie să aibă cea mai mare înălțime număr prim de pe strada pe care se află. Doru vă roagă pe voi să găsiți clădirea perfectă.

Se dă n, număr natural nenul. Să se testeze dacă n are număr impar de divizori.

Determinați distanța dintre primul bit setat și ultimul bit setat al unui număr natural.

Se dau n numere naturale. Pentru fiecare numar x, calculati 1+(1+2)+(1+2+3)+(1+2+3+4)+...+(1+2+3+...x).

Se dă un număr natural n cu cel puțin două cifre, care conține atât cifre pare cât și cifre impare. Calculați suma dintre cea mai mică cifră pară și cea mai mare cifră impară a lui n.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Determinați cea mai lungă secvență de elemente din vector care începe și se termină cu aceeași valoare. Dacă în vector există mai multe secvențe corecte de lungime maximă se va determina cea mai din stânga.

Se dă un interval [l,r]. Aflaţi câte perechi de numere pare se pot forma alegând două numere din interval.

#3790 subsets

Se dă șirul a1, a2, …, an de numere naturale nenule distincte. Vrem să alegem trei submulțimi X, Y și Z cu proprietățile:

  • submulțimile sunt nevide
  • orice element din șir aparține cel mult unei submulțimi
  • cele trei submulțimi au suma elementelor identică

Să se determine numărul tripletelor de submulțimi care îndeplinesc proprietățile.