Lista de probleme 694

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se citesc 2 texte a și b cu lungimea maximă de 255 de caractere pe linii diferite. Să se afișeze textul după aplicarea Cifrului Vigenere la textul a cu cheia b.

#3187 RATC2

Se dau două numere n p și o listă de n elemente cu urcările în autobuz a mai multor persoane a căror structura este prenume nume bilet_platit, fiecare intrare fiind plasată pe câte o linie. Câmpurile prenume și nume sunt șiruri de caractere, iar bilet_platit este un număr care poate fi 0 sau 1; 0 dacă persoana respectivă nu a plătit biletul sau 1 dacă a plătit biletul. Pentru fiecare bilet neplătit se va contoriza o penalizare persoanei.

Se cere :

a) Prenumele, numele și numărul de penalizări al persoanei care are număr maxim de penalizări. Dacă există mai multe persoane cu număr maxim de penalizări se cere afișarea persoanei care apare prima în ordine alfabetică.
b) Ordonarea listei de persoane descrescător după numărul de penalizări, la număr de penalizări egale, crescător după prenume, la prenume identice, crescător după nume.

Dennis R. este elev în clasa a IV-a și tocmai ce a primit prima sa temă la programare: să
implementeze un program care să calculeze suma sau diferența a două cifre primite de la
tastatură

AcadNet 2018

#3174 R10

Se dă un şir v cu n elemente numere reale. Acesta se împarte în n/k secvenţe de k elemente. Să se sorteze fiecare secvenţă şi să se afişeze şirul format de acestea, în ordinea în care au fost date.

Se dă un șir de caractere. Sa se determine numărul scris cu cifrele existente în șirul dat. Să se afișeze numărul obținut și, pe linia următoare, toate caracterele din șir care nu fac parte din număr, cu excepția spațiilor.

#2945 Strategie C++

Tu și Silion vreți să vă jucați un joc. Veți spune, pe rând, numere naturale nenule mai mici sau egale cu 10. Suma numerelor ambilor jucători se va reține pe parcursul jocului. Câștigătorul este acela care spune ultimul un număr astfel încât suma totală să devină 10 000. Dovedește-i lui Silion că, dacă ai avantajul de a începe, poți găsi o strategie optimă cu care să câștigi de fiecare dată!

Best of CNCV /s '19

Se consideră o matrice cu m linii și n coloane, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma numerelor pare din matrice.

#3164 qclasa

Se dau n, reprezentând numărul de elevi apoi, pe câte un rând, datele fiecărui elev: codul (număr natural de maxim 4 cifre), media la informatică (număr natural de la 1 la 10) și numărul de absențe. Definiți un tip structură pentru a putea memora datele unui elev și rezolvați cerințele:

a) memorați datele tuturor elevilor într-un vector de structuri de tipul definit;
b) afișați numărul de elevi cu media 10
c) afișați media clasei (se va afișa doar partea întreagă a ei).
d) afișați primii doi elevi după absențe (elevii cu cele mai multe absențe). Dacă sunt mai mulți elevi cu același număr de absențe se afișează în ordine crescătoare a codului. Dacă sunt mai mult de doi elevi număr maxim de absențe se afișează doar doi.

Dându-se un șir de caractere, să se cripteze/decripteze șirul dat folosind un tabel polybius.

#3141 atbash

Cifrul atbash este un cifru de substituție care constă în inversarea alfabetului: prima literă din alfabet se interschimbă cu ultima, a doua cu penultima, etc.

Se dă un șir s care conține doar litere mari. Să se aplice cifrul atbash pe el.