Lista de probleme 609

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Etichete

Harta unei galaxii îndepărtate are forma unei matrice cu n linii și m coloane, în care fiecare element corespunde unei planete. Unele planete sunt locuibile, altele sunt afectate de radiații nucleare și nu pot fi locuite. Deplasarea prin galaxie se poate face doar de la o planetă la alta, cu condiția să fie ambele locuibile și să se învecineze pe linie sau pe coloană (teleportarea și zborul hiperluminic nu au fost încă inventate).

În această galaxie există patru imperii, având ca nume litere mari diferite ale alfabetului englez, iar capitalele lor sunt situate în cele patru colțuri ale matricei. Ele își dispută din cele mai vechi timpuri controlul planetelor locuibile din galaxie, dar acum au ajuns la un acord: fiecare imperiu va controla planetele locuibile situate față de el la o distanță mai mică decât față de celelalte trei imperii. Dacă o planetă se află la aceeași distanță minimă față de două sau mai multe imperii, ea va rămâne necontrolată de niciun imperiu. Planetele nelocuibile nu fac parte din niciun imperiu. Prin distanța dintre două planete se înțelege distanța minimă dintre ele.

Afișați harta galaxiei în care planetele sunt marcate în conformitate cu imperiul care le controlează.

#2667 ec2i

Fie aX^2+bX+c=0 o ecuație de gradul al doilea. Determinați soluțiile complexe ale acestei ecuații.

Best of CNCV /w 2018

#2733 nrapp

Se dă un număr natural N si un șir v de N numere naturale. Sa se răspundă la Q întrebări de tipul:

  • D y”: Care este cea mai mică poziție x, unde x > y, pentru care v[x] < v[y]? Dacă nu există o astfel de poziție, răspunsul acestei întrebări va fi N + 1.
  • S y”: Care este cea mai mare poziție x, unde x < y, pentru care v[x] < v[y]? Dacă nu există o astfel de poziție, răspunsul acestei întrebări va fi 0.

#2778 next_perm C++

Scrieți definiția completă a subprogramului C++:

void next_perm(int n, int P[])

Subprogramul are 2 parametri:

  • n – prin care primește un număr natural
  • P – prin care primește un tablou unidimensional cu n elemente ce reprezintă o permutare a mulțimii {1,2,...,n}.

Subprogramul va returna tot în parametru P următoarea permutare din punct de vedere lexicografic.

#2724 LSQ

Se dă o matrice binară (valori 0 și 1). Să se determine care este latura maximă a unui pătrat cu proprietatea că acesta are pe marginea sa doar valori 1.

#2741 SAO1

După ce ți-ai dat seama că nu poți învinge nici unul dintre monștrii (din problema SAO), ai decis să te retragi și să devii un fermier. Din banii pentru cumpărarea echipamentului ai cumpărat o parcelă codificată sub forma unei matrice de n linii și m coloane, pentru fiecare zonă cunoscându-se fertilitatea ei. Cum nu ai bani ca să cultivi pământul, dorești să selectezi o parcelă în care toate zonele să aibă aceeași fertilitate, iar fertilitatea totală să fie maximă. Fertilitatea totală a unei parcele este egală cu suma fertilităților zonelor care compun acea parcelă.

Dându-se matricea codificărilor zonelor din teren, să se determine fertilitatea totală maximă a unei parcele în care toate zonele au aceeași fertilitate.

Se dau n șiruri de caractere care conțin cuvinte formate doar din litere mici și mari ale alfabetului englez, separate prin câte un singur spațiu.

Să se afișeze un nou șir format din primul cuvânt al fiecărui șir în ordinea citirii, al doilea cuvânt al fiecărui șir în ordinea citirii, etc. Dacă șirurile nu au același număr de cuvinte, se continuă acest proces, până când fiecare șir ajunge la final, tot în ordinea citirii.

Se dă un șir de caractere care conține cuvinte formate doar din litere mici și mari ale alfabetului englez, separate printr-un spațiu. Să se afișeze cuvintele din șir, fiecare fiind urmat de inversul său. Cuvintele afișate sunt separate printr-un spațiu.

#2732 Succesor C++

Scrieți funcția având următorul antet:

void Succesor(int a[], int n, int k)

Vectorul a memorează, în ordine strict crescătoare, k numere naturale din mulțimea {1,2,...,n}. Funcția va trebui să obțină tot în vectorul a următoarea submulțime de k elemente din punct de vedere lexicografic.

Se dă un șir de caractere care conține doar litere mici și mari ale alfabetului englez. Se parcurge șirul de la stânga la dreapta și dacă se întâlnește o secvență de litere alăturate egale, se șterge. Dacă în urma acestei operații se obține o nouă secvență de litere egale, se șterge și ea, ș. a. m. d.

Să se afișeze șirul obținut.