Lista de probleme 761

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un număr natural n. Să se genereze, în ordine lexicografică, toate șirurile de cifre binare de lungime n.

Se dau patru numere naturale n a x y. Să se afișeze elementele mulțimii M, cu următoarele proprietăți:

  • toate elementele lui M sunt numere naturale mai mici sau egale cu n;
  • a se află în M;
  • dacă b se află în M, atunci b+x și b+y se află în M.

#829 AfisareRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care citește de la tastatură un șir de valori naturale și le afișează în ordine inversă.

Să se scrie o funcție C++ care să returneze rezultatul funcţiei Manna-Pnueli: \( f(x) = \begin{cases}
x-1& \text{dacă } x ≥ 12,\\
f(f(x+2)) & \text{dacă } x < 12.
\end{cases} \) .

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze cea mai mare cifră pară a unui număr natural transmis ca parametru.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze cea mai mică cifră pară a unui număr natural transmis ca parametru.

#825 CifMinRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze cifra minimă a unui număr natural transmis ca parametru.

#824 CifMaxRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze cifra maximă a unui număr natural transmis ca parametru.

#823 SumCifRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze suma cifrelor unui număr natural transmis ca parametru.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze numărul de cifre egale cu zero ale unui număr natural transmis ca parametru.