Lista de probleme 745

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un şir de caractere ce conţine cuvinte formate din litere mici ale alfabetului englez, separate prin unul sau mai multe spații. Înaintea primului cuvânt nu există spații, și nici după ultimul. Să se modifice șirul dat, astfel încât să se înlocuiască fiecare cuvânt cu exact trei litere din șir cu simbolul *.

#805 Valuri C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ valuri care are 2 parametri: n – prin care primește un număr natural, v, prin care furnizează un tablou unidimensional cu 2*n elemente, valori naturale distincte din intervalul [1,2*n].

Subprogramul construieşte tabloul v astfel încât, în acesta, şirul elementelor impare să fie strict crescător, iar şirul elementelor pare să fie strict descrescător. Primul element al tabloului este impar, iar două elemente cu aceeaşi paritate nu pot ocupa poziţii consecutive în tablou.

#802 SumImpK C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ sub care are 3 parametri: n – prin care primește un număr natural, v, prin care primeşte un tablou unidimensional cu n elemente, numere naturale cu cel mult 4 cifre și k, prin care primeşte un număr natural.

Subprogramul returnează suma primelor k elemente cu valoare impară ale tabloului. Dacă nu există k elemente impare în tablou, subprogramul returnează valoarea -1.

Să se scrie un program care citeşte un şir de caractere format din cuvinte separate prin unul sau mai multe spații şi elimină din șir toate spațiile inutile.

Să se scrie un program care citește un șir de caractere în care cuvintele sunt formate numai din litere mici ale alfabetului englez și sunt separate prin câte un spațiu și elimină litera din mijloc a fiecărui cuvânt cu număr impar de litere (cel puțin trei).

Un interval cu proprietatea că există un singur număr natural, n (2≤n), pentru care valoarea produsului 1·2·3·...·n aparține acestui interval este numit interval factorial al lui n.

Să se scrie o funcție C++ care, pentru un număr natural n transmis ca parametru, determină și întoarce prin intermediul unor parametrii de ieșire un interval factorial al lui n de lungime maximă.

Pentru un şir de caractere S, vom nota cu lmax[S] lungimea maximă a unei secvenţe palindromice conţinută în şirul S. Astfel, pentru şirul S=”abAabaabC”, lmax[S]=4, iar pentru şirul S=”a”, lmax[S]=1.

Prin secvenţa palindromică a unui şir S înţelegem un subşir de caractere aflate pe poziţii consecutive, ce formează un palindrom.

Date fiind N şiruri de caractere S[1], S[2],…, S[n] şi o valoare naturală L, se cere să se determine numărul de secvenţe de şiruri de caractere de forma: S[i], S[i+1], … , S[j], cu i<=j, pentru care lmax[S[i]]+lmax[S[i+1]]+... +lmax[S[j]]=L.

Lot Juniori, Botosani, 2012

Nici nu ştiţi cât de greu este să fii funcţionar. Zeci de rapoarte de întocmit, sute de cereri ce trebuiesc redactate, mii de semnături, sute de mii de hârtii de înregistrat. Circuitul nesfârşit al hârtiilor este cunoscut sub numele de birocraţie. În instituţia noastră sunt angajaţi N funcţionari, numerotaţi de la 1 la N.

Fiecare dintre ei trebuie să înregistreze un număr considerabil de documente. Acesta este motivul pentru care în fiecare zi, încă de la prima oră, funcţionarii se aşază la coadă la secretariat, în ordine de la 1 la N. Modalitatea de înregistrare a documentelor este următoarea: funcţionarul se aşează la coadă, aşteaptă până îi vine rândul, înregistrează un singur document, apoi, dacă mai are alte documente se reaşează la coadă, ş.a.m.d. Din păcate, serviciul de secretariat înregistrează într-o zi cel mult M documente.

Dacă se cunoaşte, pentru fiecare din cei N de funcţionari, numărul de documente pe care trebuie să le înregistreze la secretariat, determinaţi numărul de ordine al funcţionarilor care nu au reuşit semnarea tuturor documentelor până la încheierea zilei de muncă.

Lot Juniori, Resita, 2012

#745 K1

Pentru a diminua efectele crizei economice prin creşterea numărului de telespectatori (şi implicit a veniturilor provenite din publicitate), redacţia „Şocuri şi concursuri” a unei televiziuni selecte a decis să organizeze un turneu de lupte k1. La acesta vor lua parte N sportivi. Fiecare dintre aceştia are un rating, calculat pe baza rezultatelor sale anterioare. Suma de bani pe care o primeşte pentru fiecare luptă la care va lua parte este egală cu acest rating. În urma fiecărei lupte rating-ul învingătorului creşte cu valoarea rating-ului învinsului.

Cum televiziunea îşi doreşte un profit cât mai mare, conducătorii acesteia doresc să programeze meciurile astfel încât să plătească luptătorilor o sumă totală cât mai mică. Ştiind că nu există lupte încheiate la egalitate şi că turneul se termină doar după ce a fost stabilit un învingător, stabiliţi care este suma totală minimă pe care o pot plăti organizatorii. Suma totală plătită de televiziune este obţinută prin adunarea sumelor plătite tuturor luptătorilor pe parcursul turneului.

Lot Juniori, Cluj Napoca, 2009

#727 Joc1

Atunci când este plictisit, Costel inventează jocuri logice şi încearcă să le rezolve. Într-o zi Costel ia o tablă dreptunghiulară împărţită în M*N pătrăţele identice, asemănătoare unei table de şah, şi aşează pe aceasta cuburi identice astfel încât, pe fiecare pătrat al tablei să se afle cel puţin un cub şi cel mult 10 cuburi suprapuse. Costel determină numărul minim de cuburi aşezate pe o poziţie a tablei, notat cu MIN.

El defineşte noţiunea de mutare astfel: alege patru pătrăţele învecinate, care formează un pătrat compus din 2*2 pătrăţele şi ridică toate cuburile de pe aceste poziţii astfel ca, pe fiecare dintre cele patru pătrăţele, să existe un număr de cuburi egal cu MIN. Efortul necesar efectuării mutării este egal cu MAX-MIN, unde MAX reprezintă numărul maxim de cuburi aflat pe unul dintre cele patru pătrăţele alese.

Scopul jocului este acela de a obţine acelaşi număr de cuburi, egal cu valoarea MIN, pe fiecare pătrăţel de pe tablă, efectuând un şir de mutări ce necesită un efort total minim. Efortul total depus pentru rezolvarea jocului este egal suma eforturilor mutărilor efectuate.

Determinaţi valoarea efortului total minim depus pentru rezolvarea jocului.