Lista de probleme 615

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze vârfurile de grad maxim.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri, etichetate de la 1 la n. Din acest graf se elimină toate vârfurile etichetate cu valori prime. Să se determine câte muchii va avea subgraful obținut.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri, etichetate de la 1 la n. Din acest graf se elimină toate vârfurile care au gradul minim. Să se determine câte muchii va avea subgraful obținut.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri, etichetate de la 1 la n. Din acest graf se elimină toate muchiile cu proprietatea că ambele extremități au aceeași paritate. Să se determine câte muchii va avea graful parțial obținut.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri, etichetate de la 1 la n. Din acest graf se elimină toate muchiile cu o extremitate de grad maxim și cealaltă extremitate de grad minim. Să se determine numărul de muchii eliminate și să se afișeze matricea de adiacență a grafului parțial obținut.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri, etichetate de la 1 la n. Din acest graf se elimină toate muchiile cu o extremitate într-un vârf de grad maxim. Să se determine numărul de muchii eliminate și să se afișeze matricea de adiacență a grafului parțial obținut.

#437 Conex

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se verifice dacă graful este sau nu conex.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze componentele conexe ale acestui graf.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se determine numărul minim de muchii care trebuie adăugate pentru ca graful să devină conex, precum și un set de asemenea muchii.

Se dă un număr natural n. Construiți toate grafurile neorientate cu n vârfuri.