Lista de probleme 549

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se citesc două numere naturale n și m. Afișați în ordine lexicografică toate submulțimile cu m elemente ale mulțimii {1,2,…,n} în care nu există două elemente pare alăturate.

Se citesc de la tastatură un cuvânt s format din litere mici distincte și un număr natural n. Să se afișeze pe ecran toate cuvintele care se pot obține din s eliminând exact n litere.

Se citește de la tastatură un cuvânt s format din cel mult 11 litere mici distincte. Să se genereze în ordine alfabetică și să se afișeze toate anagramele cuvântului s în care consoanele sunt puncte fixe.

Se citesc două cifre diferite c1 și c2 (nenule). Afișați în ordine crescătoare toate numerele care conțin exact c1 cifre egale cu c2 și c2 cifre egale cu c1.

Se citește un număr natural n având cifrele diferite două câte două. Afișați în ordine crescătoare numerele care se pot obține din cifrele lui n și care au același număr de cifre ca n.

Se citesc un număr natural n având cifrele diferite două câte două și o cifră c. Afișați în ordine crescătoare numerele formate din c cifre distincte care se pot obține din cifrele lui n.

#3160 cifre_c

Se citesc un număr natural n având cifrele diferite două câte două și o cifră c. Afișați în ordine descrescătoare numerele formate din c cifre distincte care se pot obține din cifrele lui n și care au cifrele ordonate crescător.

Se citește o multime cu n numere naturale. Afișați toate permutările mulțimii citite în care elementul minim nu își schimbă poziția.

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine lexicografică toate secvențele de cifre binare care au atâtea cifre de 0 și atâtea cifre de 1 câte are reprezentarea binară a lui n.