Lista de probleme 3

#3730 Cartofi

Fermierul Feder cultivă cartofi pe un teren dreptunghiular de lățime N metri și lungime M metri, compartimentat în N * M zone pătratice identice de lungime 1 metru, dispuse alăturat, câte N pe lățime (pe N linii, numerotate de la 1 la N) și câte M pe lungime (pe M coloane, numerotate de la 1 la M).
Scrieți un program care citește numerele N și M (cu semnificația din enunț), iar apoi determină:
1. numărul plantelor din teren care nu au produs niciun cartof;
2. numărul maxim de cartofi care pot fi produși de plantele dintr-o suprafață pătratică din terenul fermierului;
3. pentru fiecare dintre cele Q perechi de numere (A, B) citite, numărul cartofilor produși de plantele aflate în zonele pătratice situate între coloanele cu numerele A și B, inclusiv acestea.

#3733 Cosuri

Se consideră N coșuri numerotate cu numerele distincte de la 1 la 2•N. Coșul 1 conține C1 mere, coșul 2 conține C2 mere,…, coșul 2•N conține C2•N mere. Coșurile vor fi grupate două câte două, rezultând N perechi de coșuri. Diferența de mere din cele două coșuri dintr-o pereche reprezintă excedentul perechii. 1) Determinați numărul minim posibil, respectiv maxim posibil, de mere dintr-o pereche. 2) Stabiliți dacă este posibil să se grupeze cele 2•N coșuri în perechi cu același număr de mere în pereche, iar dacă este posibil determinați și valoarea minimă a excedentelor perechilor din noua grupare.

#3731 tunel2 C++

Tommy este un motan alintat care adoră să se plimbe prin orice tunel. De aceea, stăpânii lui i-au construit o nouă jucărie, formată din N tuneluri interconectate (etichetate cu numerele distincte de la 1 la N. Toate tunelurile au aceeași lungime, sunt formate din M elemente unitare identice (numerotate cu numerele distincte de la 1 la M) și au ieșiri la ambele capete. Conectarea dintre două tuneluri alăturate se face printr-un element unitar numit pasaj.

Pentru a fi mai provocator, stăpânii motanului plasează în ultimul element unitar al ultimului tunel o recompensă.

Ajutați-l pe Tommy să ajungă cât mai repede la recompensă respectând regulile jocului!