Lista de probleme 2

#3736 sir15

Se dă un șir format din N numere naturale nenule. Elementele șirului sunt numerotate de la stânga la dreapta începând cu poziția 1.
Scrieți un program care să determine răspunsul pentru întrebări de următoarele tipuri:
1. Care este cea mai din stânga poziție care conține o valoare strict mai mare decât toate cele din dreapta sa? – întrebare de tipul 1
2. Care sunt pozițiile care conțin valori strict mai mari decât toate cele din stânga lor? – întrebare de tipul 2
3. Dacă fiecărui element aflat între prima și ultima apariție a maximului i-am mări valoarea pentru a ajunge egal cu maximul, care este suma totală a valorilor adăugate? – întrebare de tipul 3

În orașul X va avea loc o nouă ediție a concursului Y, la care participă trei echipe având numerele de concurs 1, 2 și 3. Echipele pot avea număr diferit de concurenți. Ordinea în care participanții intră în concurs este una oarecare. Fiecare concurent are de susținut 9 probe. La fiecare probă, un concurent obține un punctaj exprimat printr-un număr natural, cuprins între 0 și 10, inclusiv.
Cunoscând numărul N de concurenți, echipele din care fac parte precum și punctajele obținute de fiecare dintre ei, să se determine:
1. punctajul maxim obținut de un concurent și numărul de concurenți care au obținut acest punctaj;
2. numărul sau numerele de concurs ale echipelor declarate campioane, în ordine crescătoare, și punctajul obținut de acestea. Dacă toate echipele au punctajul final 0, se va afișa textul FARA CAMPION.