Lista de probleme 2

Etichete

Irina și Mihaela sunt surori. Într-o zi, mama lor le aduce N tablete de ciocolată, numerotate de la 1 la N, pe care le așează, în această ordine, pe o poliță a unui raft. Pentru fiecare tabletă se cunoaște gramajul (numărul de grame pe care le cântărește). Cantitatea totală de ciocolată consumată de o fată este egală cu suma gramajelor tuturor tabletelor consumate de ea. Determinați și afișați:
1. cel mai des întâlnit gramaj în șirul de tablete așezate inițial pe poliță, iar dacă sunt mai multe gramaje care apar de un număr maxim de ori, se alege cel mai mic dintre acestea;
2. diferența minimă dintre cantitatea totală de ciocolată consumată de Irina și cantitatea totală de ciocolată consumată de Mihaela.

Prin operația de unificare a două numere naturale a și b înțelegem obținerea celui mai mare număr care se poate forma din cifrele distincte din scrierea numărului a și cifrele distincte din scrierea numărului b. Determinați și afișați:
1. cel mai mare număr de exact k cifre din șirul dat;
2. cel mai mare număr care poate fi obținut prin unificarea a două valori aflate pe poziții alăturate în șirul dat;
3. cel mai mare număr care se poate obține prin unificarea a k valori aflate pe poziții consecutive în șirul dat.