Lista de probleme 2

Etichete

#4395 tema

Ajutați-l pe Macarie să rezolve următoarele două cerințe ale temei:
1. Să se determine lungimea maximă a unei secvențe din șirul A pentru care costul ei este mai mic sau egal decât un număr natural nenul K.
2. Presupunem că fiecare număr compus din șirul A este înlocuit cu produsul dintre cel mai mic factor prim al său și cel mai mare factor prim al său. Să se determine secvența de lungime maximă din șirul nou obținut, pentru care cel mai mare divizor comun al numerelor din care este formată este diferit de 1. Se vor afișa pozițiile primului și ultimului element din secvență. Dacă sunt mai multe astfel de secvențe de lungime maximă, se va afișa cea pentru care poziția primului său element este maximă.

#4401 hibrid

O mașină hibrid se deplasează pe o șosea rectilinie folosind, alternativ, fie motorul termic (pe benzină), fie motorul electric. Axa numerelor întregi poate fi folosită pentru a descrie coordonatele de pe șosea. Să se determine:
1. numărul de ordine al porțiunii taxabile peste care se va trece de cele mai multe ori în călătorie (folosind motorul termic). Dacă există mai multe astfel de porțiuni, se va alege cea cu indicele minim, în funcție de ordinea dată în fișierul de intrare. De asemenea, în caz că nu se va trece peste nicio porțiune taxabilă, acest număr va fi egal cu −1.
2. suma totală, exprimată în lei, care trebuie plătită pentru a parcurge traseul stabilit. În caz că nu se va trece peste nicio porțiune taxabilă, atunci această sumă va fi egală cu 0.