Lista de probleme 1

Etichete

Miruna a găsit pe fundul mării o matrice cu n linii şi m coloane având elementele numere naturale. Din motive necunoscute, Mirunel, prietenul misterios al Mirunei, vrea să afle care este latura celei mai mari submatrice pătratice care conţine maxim k numere distincte. Submatricea cu colţul stânga-sus (xs, ys) şi colţul dreapta-jos (xd, yd) este formată din toate elementele din matrice având indicele liniei în intervalul [xs, xd] şi indicele coloanei în intervalul [ys, yd]. Scrieţi un program care să determine latura maximă a unei submatrice care respectă condiţiile lui Mirunel.