Lista de probleme 4

Filtrare

#4226 Divizibil C++

Teodora a primit o tema la matematica. Ea trebuie să raspundă la două întrebări:
1) Câte numere naturale nenule , mai mici decat n, nu sunt divizibile nici cu c1, nici cu c2?
2) Câte numere naturale nenule , mai mici decat n, nu sunt divizibile nici cu c1, nici cu c2, nici cu c3?

Concurs selectie clasa a 9-a Centru de Excelenta in Informatica - 2022 - Vaslui

#3676 abk1k2

Se dau patru numere naturale a, b, k1, k2. Determinați numărul de submulțimi formate din două elemente
numere naturale x și y, cu x și y cuprinse între a și b, astfel încât cel mai mare divizor comun al lui x și y să fie multiplu de k1 sau multiplu de k2.

#3055 pericol

Avem o clasă cu N elevi inventivi. Pentru fiecare dintre ei se cunoaște un coeficient de atitudine reprezentat printr-un număr natural nenul vk. Interacțiunile din cadrul grupului de elevi al clasei produc efecte secundare importante și conducerea școlii a definit o mărime scalară numită indicator de pericol care măsoară influența pe care un elev o are asupra celorlalți elevi din clasă. Indicatorul de pericol asociat elevului k, 1 ≤ k ≤ N, se obține calculând cel mai mare divizor comun dk,j pentru fiecare pereche (vk, vj), 1 ≤ j ≤ N, j ≠ k și apoi însumând valorile calculate. Să se calculeze, pentru fiecare elev, indicatorul de pericol asociat lui.

Fie D, K și P trei numere naturale. Să se determine numărul de numere naturale, notat cu T, având următoarele proprietăți:
  • au exact D divizori;
  • descompunerea în factori primi a acestor numere conține exact K numere prime;
  • toți factorii primi din descompunerea numerelor sunt mici sau egali cu P.