Lista de probleme 2759

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau 3 numere naturale, fiecare având câte două cifre. Afișați-le pe acelea care au suma cifrelor maximă.

CNFB - Concurs de pregatire, clasa a 5-a

#3281 sminus

Fie un șir a1, a2, …, aN de numere întregi. În acest șir se alege o pereche de indici (x, y), 1 ≤ x ≤ y ≤ N și se inversează semnul tuturor componentelor secvenței ax, ax+1, …, ay. Să se determine o pereche de indici x y astfel încât după inversarea semnului componentelor secvenței ax, ax+1, …, ay suma elementelor din vector să fie minimă.

Se dă un număr natural n cu cel puțin două cifre, care conține atât cifre pare cât și cifre impare. Calculați suma dintre cea mai mică cifră pară și cea mai mare cifră impară a lui n.

Alexandru a învățat azi despre numerele romane și cum se scriu acestea. Fiind distras de ce spuneau colegii a ajuns acasă și a realizat că nu știe cum să transforme un număr din cifre arabe în cifre romane. Deoarece a doua zi are un test numai din acest capitol, vă roagă să îl ajutați la transformarea unui număr N dat, scris cu cifre arabe în cifre romane.

#1583 2prim

Se citesc de la tastatură n numere naturale. Să se determine numarul de numere prime formate din ultimele 2 cifre ale fiecarui număr.

Se dă un șir de n numere naturale și un număr natural val. Determinați lungimea maximă a unei secvențe cu proprietatea că suma numerelor din aceasta este mai mică sau egală cu val.

Se consideră N copii, numerotați de la 1 la N și fiecare face parte dintr-o clasă. Inițial sunt n clase și fiecare copil face parte din propria sa clasă. Se dau M operații de două tipuri:

  • 1 x y – acțiune: clasele din care fac parte copiii cu numerele x și y se reunesc. Dacă x și y fac deja parte din aceeași clasă, operația nu se efectuează
  • 2 x y – întrebare: copiii cu numerele x și y sunt sau nu în aceeași clasă?

Răspundeți la toate întrebările de al doilea tip, în ordinea acestora.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi m şi care construieşte în memorie şi apoi afişează o matrice A cu n linii (numerotate de la 1 la n) şi m coloane (numerotate de la 1 la m) cu proprietatea că fiecare element Aij memorează cea mai mică dintre valorile indicilor i şi j.