Lista de probleme 711

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3336 acadele

Candyman are acadele de trei feluri: cu căpşuni, cu vişine şi cu zmeură, oricâte acadele din fiecare fel. Cei n copii de la grupa pregătitoare şi-au ales fiecare câte o acadea astfel încât cel mult doi copii şi-au ales cu vişine. Dacă notăm cu m numărul de moduri în care puteau să-şi aleagă fiecare câte o acadea, să se afle restul împărţirii lui m la 2020.

Se dau numerele naturale n și k. Calculați \( C_n^k \).

Într-o clasă sunt n elevi. În fiecare zi elevii sunt așezați în bănci în alt mod. Câte modalități de așezare a elevilor în bănci există?

Se dă un cuvânt format numai din litere mici ale alfabetului englez. Determinați câte cuvinte distincte se pot forma cu literele sale – numărul de anagrame ale sale.

#2917 Catalan

Numerele lui Catalan formează un șir cunoscut în combinatorică. Termenul general al acestui șir este:

$$ C_n = C_{2n}^{n} – C_{2n}^{n+1} = \frac{1}{n+1}\cdot C_{2n}^{n} = \prod _{k=2}^{n} \frac{n+k}{k}, \text{pentru } n ≥ 0 $$

Se dă numărul natural n. Să se determine și să se afișeze al n-lea număr Catalan.

#3321 Stone

Peste 3700 de ani lumea a devenit dreptunghiulară, este formată n x m zone și este stăpânită de un rege care are o armată formată din q soldați. În regat se află k turnuri de piatră, ostile armatei regelui, la coordonate cunoscute; fiecare turn atacă zonele de pe linia și coloana sa.

Regele dorește să afle în câte moduri poate plasa soldații în zonele fără turnuri ale regatului astfel încât aceștia să nu fie atacați de turnuri.

#3320 trifid

Să se cripteze sau să se decripteze un mesaj folosind cifrul trifid.

#3310 afin

Cifrul Afin este un cifru unde fiecare literă este înlocuită cu o altă literă printr-o operație matematica. Fiecărei litere i se asociază un cod: a-0, b-1, c-2, … z-25. De asemenea, mai avem două numere a și b, numite chei. Fiecare literă se înlocuiește cu litera care are codul egal cu (a*x+b)mod. 26 , unde x este codul literei.

Dându-se valoarea celor două chei și un mesaj să se afișeze mesajul criptat.

#3095 b16rec

Se dă un număr n în baza 16. Să se transforme acest număr în baza 10, folosind un subprogram recursiv.

Se dă numărul natural n. Să se afișeze numărul de cifre \( {(n!)}^{n} \).