Lista de probleme 865

Filtrare

#4184 BacNume C++

Scrieți subprogramul FNume. Parametrii s și id permit accesul la câte un șir de maximum 50 de caractere, s memorând, separate printr-un singur spațiu, prenumele și numele unei persoane, fiecare fiind format numai din litere ale alfabetului englez. Funcția va memora în id numele persoanei menționate, urmat de 2022.

#4182 bac_secventa C++

Subprogramul secventa are un singur parametru, n, prin care primește un număr natural, în care nu există secvențe de mai mult de două cifre identice aflate pe poziții consecutive. Subprogramul înlocuiește în n fiecare secvență 22 cu câte o secvență 20 și furnizează, prin același parametru, numărul obținut. Dacă nu se înlocuiește nicio secvență, subprogramul furnizează numărul nemodificat. Scrieți definiția completă a subprogramului.

#4173 FLdiCauta C++

Să se scrie o funcție C++ care va returna informația reținută în al k-lea nod, parcurgând lista de la stânga la dreapta dacă k > 0 sau al -k-lea nod, parcurgând lista de la dreapta la stânga dacă k < 0.

#4175 FLdiAdInainte C++

Să se scrie o funcție C++ care va insera înainte de nodul care memorează informația minimă un nou nod care va reține valoarea x.

#4176 FLdiAdDupa C++

Să se scrie o funcție C++ care inserează după nodul care memorează informația minimă un nou nod care va reține valoarea x

#4174 tupleco

Se consideră două numere naturale K și N. Să se determine numărul T al tuplelor formate din K numere naturale (X1, X2, X3, …, XK) cu proprietățile:

  • 1 ≤ X1 ≤ X2 ≤ X3 ≤ ... ≤ XK ≤ N
  • cel mai mare divizor comun al numerelor X1, X2, …, XK este 1.

Lot juniori, Cluj-Napoca 2022

Să se scrie o funcție C++ care inserează înainte de fiecare nod cu informația impară dublul său.

#4165 FInserareKX C++

Să se scrie o funcție C++ care inserează pe poziția k un nou nod cu informația x.

#4166 FLsiDublu C++

Să se scrie o funcție C++ care verifică dacă informațiile reținute în primele n/2 noduri formează un șir identic cu informațiile din ultimele n/2 noduri.

#4167 FLsiElimina C++

Să se scrie o funcție C++ care elimină toate nodurile cuprinse între cel mai din stânga nod care memorează un număr divizibil cu 3 și cel mai din dreapta nod care memorează un număr divizibil cu 3, inclusiv acestea.