Lista de probleme 515

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

#2313 ferma1

Un fermier are un teren care are forma unui tablou dreptunghiular de N x M unități. Pe teren sunt plantați din loc în loc copaci, pe care fermierul nu dorește sa-i taie. Dorind să-și supravegheze cultura, fermierul realizează un mic robot de forma pătrată având latura de 3 unități pe care îl poate teleghida prin fermă, parcurgând unitate cu unitate o anumită suprafață. Robotul se poate mișca pe verticală și pe orizontală dar nu poate trece peste copaci, nu îi poate distruge, nu se poate roti și are nevoie pentru mișcare de o suprafață corespunzătoare dimensiunii lui. Ajutați-l pe fermier sa determine suprafața maxima pe care o poate urmări, folosind acest sistem.

ONI 2001, clasa a IX-a

#2088 decodif

Se consideră următorul model (pattern): n[string] care este echivalent cu șirul (string)(string)...(string) (string repetat de de n ori). Pornind de la acest model orice șir de caractere poate fi codificat.
Fiind dat un șir de caractere corect codificat să se afișeze decodificarea acestuia.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură, în această ordine, un număr natural n, apoi n cuvinte, separate prin Enter, urmate de un număr natural k. Numerele citite sunt din intervalul [1,20], iar fiecare cuvânt este format din cel mult 20 de caractere, numai litere mici ale alfabetului englez. Cel puţin unul dintre cuvinte are k litere.

Programul construiește în memorie, apoi afișează pe ecran, un șir care să cuprindă cuvintele citite, separate prin câte un spațiu, astfel încât toate cele care au k litere să ocupe primele poziţii, iar celelalte să se regăsească în continuarea acestora, într-o ordine oarecare.

#1869 prosirz

Se citește un text format din cel mult 200 caractere (litere mici și/sau spații). a) Să se determine numărul de vocale din text. b) Să se înlocuiască ultima literă a fiecărui cuvânt cu litera Z (mare). c) Să se rearanjeze în ordine invers lexicografică cuvintele din text și să se separe aceste cuvinte prin câte un singur spațiu.

#2295 Baza

Mirel a învățat astăzi la școală la ora de matematică despre baze de numerație. De exemplu a învățat cum să transforme un număr dintr-o bază oarecare în baza zece. Pentru acasă a primit următoarea temă:

Pentru un cuvânt dat, se înlocuiește fiecare literă a acestuia cu numărul de litere de dinaintea sa în alfabet, astfel litera a devine 0, litera b devine 1, litera c devine 2 ș.a.m.d. , iar cuvântul dat devine un număr în baza 26.

Să se transforme acest număr în baza zece.

Hackerul Gigel e pus pe șotii. El încearcă să suprasolicite o rețea de calculatoare cu un pachet de date corupt. Ajutați-l să paseze la inifinit pachetul între calculatoare!

Un număr n se numește caraghios dacă este egal cu pătratul sumei cifrelor lui n.

Dându-se un șir S de cifre nenule, să se determine câte dintre secvențele din S au numere asociate caraghioase.

#2251 Pereti

Localitatea Târgovişte este în plină modernizare. Primăria decide să inventarieze toate clădirile din oraş pentru a renova faţadele acestora. În acest sens analizează harta oraşului şi constată că toţi pereţii sunt aşezaţi doar pe direcţia Nord Sud sau Est Vest. Pereţii vizibili de către turiști sunt doar aceia la care se poate ajunge din exteriorul orașului prin deplasarea pe cele două direcţii date, în oricare din cele patru sensuri (N, E, S, V). Harta oraşului este întocmită pe un caroiaj format din pătrate cu latura 1. Cunoscându-se harta oraşului, determinaţi lungimea pereţilor vizibili ce urmează a fi zugrăviţi.

#2249 panouri

Pe autostrada Soarele Estului sunt aşezate de-a lungul şoselei, la distanţe egale, panouri publicitare ale unor firme. Aceeaşi firmă, poate să aibă mai multe panouri publicitare şi fiecare panou poate să apară în mai multe locuri. Panourile se identifică prin numere naturale, numărul total de panouri fiind N. Firma X Corporation are panouri de T tipuri diferite. Firma a primit aprobarea construirii unui mare complex turistic în apropierea autostrăzii; de aceea, pentru alegerea locului, este interesată şi de următorul aspect: care este lungimea minimă de şosea, în care se pot întâlni, toate cele T tipuri de panouri publicitare ale firmei, indiferent de ordinea acestora, şi indiferent dacă între ele se mai interpun sau nu panouri ale altor firme. Cunoscând N – numărul total de panouri de la marginea autostrăzii şi ordinea amplasării lor, ca şi cele T tipuri de panouri amplasate de firmă, determinaţi numărul minim de intervale dintre două panouri între care firma X Corporation îşi regăsește toate panourile sale.

#2246 adobe

Domnul Eboda dorește să se angajeze la firma Adobe. La interviu el primește următoarea problemă. Se dă un șir de caractere format din litere și caracterele *, + și -. Domnul Eboda trebuie să determine câte subsecvențe de lungime 5 sunt anagrame ale cuvântului ADOBE. Regulile suplimentare sunt că nu se face distincție între literele mari și cele mici și în plus, caracterul + poate suplini oricare consoană, caracterul - suplinește orice vocală, iar * suplinește orice literă. Cu aceste reguli putem spune că următoarele secvențe de cinci caractere sunt anagrame ale cuvântului adobe: aeobd, dBoAE, db---, Ae-++, *****, ++---, ad*-+.