Lista de probleme 823

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3904 SeqCuts

Se dă șir de N caractere, format din litere mici ale alfabetului englez, din care trebuie eliminate K secvențe disjuncte de lungime L. Care este cel mai mic şir din puct de vedere lexicografic ce se poate obține după elimarea tuturor celor K secvențe.

#2568 CubPrim

Definim prin număr cubprim, numărul natural obținut dintr-un număr prim la puterea a treia. Se dă un șir de N numere naturale oarecare\({x}_{1}, {x}_{2}, … {x}_{n}\). Se cere se afișeze M – numărul de numere cubprim și apoi pe următoarele M linii, descrescător după valoarea numărului cubprim de la cerința a), poziția pe care se află acest număr, numărul prim din care este format, precum și numărul cubprim astfel găsit.

Se dau două șiruri de numere naturale ordonate crescător. Să se scrie definiția funcției interclasare care nu are parametri și nu întoarce nici un rezultat, și care să determine al treilea șir, care să conţină, în ordine crescătoare, elementele din primele două şiruri.

#3883 Comisia

Odată cu primăvara a sosit şi recrutarea comisiilor, iar asemenea ghioceilor, abuzurile răsar pretutindeni pentru a prevesti acest fapt.

Astăzi dorim să recrutăm o comisie dintr-un şir de N oameni găsiţi aleator pe stradă în timp ce stăteau la o coadă. Fiecare dintre cei N oameni are un număr minim de oameni pe care comisia trebuie să-l întrunească pentru ca persoana respectivă să accepte participarea. De-asemenea, am atribuit fiecărei persoane, într-un mod subiectiv şi profund discriminatoriu, un grad de risc. Cu cât acest grad de risc este mai mare, cu atât mai mult rău poate face persoana respectivă comisiei, fie că este vorba de încălcat confidenţialitatea subiectelor, sustragerea echipamentului tehnic sau agresarea verbală sau/şi fizică a altor membri ai comisiei.

Fiindcă persoanele au fost găsite stând la coadă şi oricum nu voiam să ne agităm să-i ordonăm în vreun fel, este necesar ca întreaga comisie să formeze o subsecvenţă continuă a cozii. Ştiind acest lucru, dorim să găsim o comisie validă de risc total minim.

Considerăm o piramida xor unde fiecare valoare este egală cu xorul valorilor din stânga jos și dreapta jos. Dânduse cel mai de jos nivel, care este valoarea din vârf?

Se dă un șir de N numere întregi. Să se afle numărul de subsecvențe ale șirului pentru care diferența dintre elementul lor de valoare maximă și cel de valoare minima este mai mica sau egală decât un număr întreg T dat.

Se dă un șir de N numere întregi. Pentru fiecare subșir nevid al șirului dat se consideră valoarea întreagă D egală cu diferența dintre elementul maxim și cel minim aflat în subșir. Să se afle suma valorilor D ale tuturor subșirurilor nevide, mai mici sau egale decât un număr întreg T dat modulo \( {10}^{9} + 7 \).

#3853 Clasa0

Astăzi în clasa 0 profesoara a numit Q copii și le-a dat 3 numere, a, b și c, copiii trebuiau să spună care este rezultatul calculului \({a}^{{C}_{b}^{c}}\), adică \({a}^{ \frac{b! }{{c! *(b-c)! }}}\), modulo \(10^9+7\). Copiii nu au știut să răspundă la întrebări așa că voi trebuie acuma să le spuneți rezultatul.

#3856 Scytale

Să se cripteze sau să se decripteze un mesaj folosind cifrul Scytale.

Anual, Imperiul Interstelar organizează o întâlnire administrativă în capitală. La întâlnire sunt invitați toți guvernatorii planetelor din imperiu. Planetele imperiului pot fi numerotate cu valori de la 0 la MOD-1(inclusiv) unde planeta 0 este chiar capitala. Distanțele mari dintre planete fac transportul obișnuit între planete aproape imposibil. Din fericire, găuri de vierme conectează tot imperiul. Vom nota planeta către care duce o gaură de vierme cu f(x) = (x * a + b) % MOD. Astfel, de la planeta x există un drum către planeta f(x) și un drum de la planeta f(x) la planeta x. Fiecare guvernator începe de pe o planetă cunoscută și trebuie să ajungă în capitală. Atenție, pozițiile inițiale nu trebuie să fie distincte! Fiecare salt printr-o gaură de vierme consumă o unitate de energie din rețeaua centrală. Se presupune că fiecare guvernator ia ruta cea mai scurtă către capitală. Din motive birocratice, sunteți rugați să calculați cantitatea de energie consumată de transportul guvernatorilor către captială.