Lista de probleme 840

Filtrare

#4035 NrSecvS C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ cu antetul:

long long NrSecvS(int a[], int n, int S)

Subprogramul furnizează returnează numărul de secvențe din vector care au suma strict mai mare decât S.

#4022 cod4

Transmiterea şi memorarea informaţiilor necesită diverse sisteme de codificare în vederea utilizării optime a spaţiilor disponibile. Un sistem foarte des întâlnit este acela prin care unei secvenţe de caractere i se asociază un număr. Se consideră cuvintele formate numai cu literele mici ale alfabetului englez a, b, c, …, z (26 de caractere). Din toate aceste cuvinte le considerăm doar pe cele ale căror caractere sunt în ordine strict lexicografică. Dacă se dă un cuvânt, să se precizeze dacă poate fi codificat conform sistemului de codificare. În caz afirmativ să se precizeze codul său.

ONI 2002, clasa a IX-a

#4005 cutting

Aveți o foaie de hârtie dreptunghiulară cu dimensiunile N x M centimetri. Foaia este împărțită într-o rețea de pătrate de 1 x 1 centimetri fiecare. Puteți considera foaia ca un sistem de coordonate – colțul din stânga jos este originea (0,0) a sistemului de coordonate și fiecărui vârf al unui pătrat îi sunt atribuite coordonate întregi – între 0 și N pe axa x și între 0 și M pe axa y. Primiți o succesiune de cereri de tăiere a foii de hârtie (sau mai exact, a părții care a mai rămas din ea). Fiecare cerere este definită de o pereche de numere întregi nenegative (p, q), reprezentând un punct din rețea, care este situat în porțiunea netăiată a hârtiei. Scrieți un program care după fiecare cerere calculează aria figurii rămase.

Turneul Internațional Shumen 2021

Dându-se N intervale [a, b], calculați numărul maxim de astfel de intervale care se intersectează în cel puțin un punct.

ad-hoc

#3973 Logaritm C++

Dându-se un număr real x, să se scrie un program care calculează \(ln(x)\) cu 6 zecimale exacte.

Subiecte Atestat Informatica - Vâlcea

#3981 DivImpRec C++

Scrieți funcția recursivă DivImpRec care primind ca parametru un număr natural nenul n, returnează cel mai mare divizor impar al său.

Se consideră un șir A de n numere întregi.
Pentru fiecare subsecvență de lungimea k șă se afișeze valoarea maximă.

#3967 Logic1

Scrieţi un program care determină dacă două expresii logice sunt echivalente sau nu.

Se dă a, b și c, să se calculeze \({a}^{{b}^{c}}\) modulo \({10}^{9}+7\).

#3949 mindist

Din fiecare celulă, să se afișeze distanța minimă la cel mai apropiat punct de referință.