Lista de probleme 908

Filtrare

#4268 FBaza C++

Scrieți funcția cu următorul antet:

int FBaza(const char s[])

Parametrul s memorează un șir de caractere. Funcția trebuie să returneze:

  • valoarea 2 dacă s este format numai din cifre binare
  • valoarea 4 dacă s este format numai din cifre mai mici decât 4
  • valoarea 8 dacă s este format numai din cifre mai mici decât 8
  • valoarea 10 dacă s este format numai din cifre zecimale
  • valoarea 16 dacă s este format numai din cifre zecimale și litere din mulțimea {A, B, C, D, E, F} sau {a, b, c, d, e, f}
  • valoarea -1 dacă s mai conține și alte caractere

#4270 FConcat C++

Să se scrie o funcție care concatenează un șir de caracterele cu un alt șir.

#4271 Intercalate C++

Scrieți funcția cu următorul antet:

void Intercalate(char a[], char b[], char c[])

Funcția primește ca parametri trei șiruri de caractere a, b și c. Inițial c este vid și se vor depune în el caracterele din a și b astfel: întâi primul caracter din a, apoi primul caracter din b, apoi al doilea caracter din a, al doilea din b și procedeul continuă până când fie se termină caracterele din a, fie caracterele din b, fie ambele. Dacă au mai rămas caractere nedepuse din a sau din b, acestea se adaugă la final în c.

#4277 UpperLower C++

Scrieți funcția cu următorul antet:

void UpperLower(const char a[], char U[], char L[])

Funcția primește ca parametri trei șiruri de caractere a, U și L. Șirul U trebuie să memoreze caracterele din a, dar în care literele mici au fost convertite la majuscule, iar șirul L trebuie să memoreze caracterele din a, dar în care literele mari au fost convertite la litere mici.

#4263 ifelse

Studiind instrucțiunea if, Alinutza a aflat că ramura else se asociază celui mai apropiat if neasociat încă. Aprofundând studiul, a extras din fiecare program scris cuvintele if și else. Din neatenție a transcris greșit, pierzând asocierea corectă if else. Ajutați-o voi să aibă scrierea corectă, folosind un număr minim de modificări. O modificare înseamnă să înlocuim un cuvânt if cu else sau un cuvânt else cu if.

#4259 PalRec C++

Scrieți funcția recursivă cu antetul

int PalRec(int a[], int st, int dr)

care primind ca parametri un vector a de numere întregi și doi întregi st și dr, returnează 1 dacă secvența a[st], a[st+1], ..., a[dr] din vector este un palindrom, sau returnează 0 în caz contrar.

#4260 NrXDivImp C++

Folosind metoda Divide et Impera, scrieți funcția recursivă cu antetul

int NrXDivImp(int a[], int st, int dr, int x)

care primind ca parametri un vector a de numere întregi și trei numere întregi st, dr și x, returnează numărul de apariții ale numărului x în vectorul secvența a[st], a[st+1], ..., a[dr].

#4261 AlternDivImp C++

Folosind metoda Divide et Impera, scrieți funcția recursivă cu antetul

int AlternDivImp(int a[], int st, int dr)

care primind ca parametri un vector a de numere naturale și două numere întregi st și dr, returnează 1 dacă în secvența a[st], a[st+1], ..., a[dr] numerele impare alternează cu cele pare, sau returnează 0 dacă există cel puțin două numere alăturate de aceeași paritate.

#4262 FiboRec C++

Scrieți funcția recursivă cu antetul

int FiboRec(int x, int y)

care primind ca parametri două numere întregi x și y, returnează 1 dacă x și y și sunt doi termeni consecutivi ai șirului Fibonacci, sau returnează 0 în caz contrar.

#4253 textOJI

Scrieţi un program care să citească lungimea unei linii şi textul dat şi care să alinieze textul la stânga şi la dreapta.