Lista de probleme 745

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un string s. Asupra acestuia, se aplică 5 tipuri de operații:

  • (1, c) – se adaugă caracterul c la începutul string-ului
  • (2, c) – se adaugă caracterul c la finalul string-ului
  • (3) – se șterge primul caracter al string-ului
  • (4) – se șterge ultimul caracter al string-ului
  • (5) – string-ul se va transforma în răsturnatul său

Să se afișeze string-ul rezultat după cele q operații.

Se consideră o expresie aritmetică formată din numere naturale și operatorii binari + (adunare), - (scădere), * (înmulțire), ^ (ridicare la putere). Să se determine forma postfixată corespunzătoare și să se calculeze valoarea expresiei.

Să se scrie o funcție care să elimine nodurile care conțin duplicate dintr-o listă care are valorile ordonate crescător.

Codificati un mesaj folosind cifrul Four Square.

#3492 PalPal C++

Se dă un șir s de caractere (litere mici ale alfabetului englez), urmat de un număr natural k. Să se afișeze câte subsecvențe ale șirului s de lungime 1, 2, … k sunt palindromuri.

#3496 shop

Respectând normele de distanțare socială, cei \( \frac{k\cdot (k+1)}{2} \) cetățeni din comuna lui Dorel s-au programat la magazinul din localitate pentru a face cumpărăturile de Paște, în k zile: în prima zi k cetățeni, în a doua zi k-1 dintre cei rămași, ș.a.m.d., în ultima zi ultimul cetățean.

Fiind date t valori ale lui k, numere naturale, aflați pentru fiecare în câte moduri poate fi făcută planificarea pe zile pentru cumpărăturile de Paște.

#3493 iz

Izolarea i-a determinat pe Dorel și pe consătenii lui să desfășoare tot felul de activități casnice. Fiecare locuitor i al comunei a stat în izolare z[i] zile, timp în care a plimbat de c[i] ori câinele, și de p[i] ori pisica.

Se dă o matrice cu n linii și m coloane, formată din 2 tipuri de caractere: '$' și '.'. Trebuie acoperite toate caracterele '.' cu piese 1x2 sau 2x1. Dacă se poate realiza acoperirea într-un mod unic, se va afișa matricea completată, altfel se va afișa mesajul "altadata".

Se consideră 2 permutări A şi B ale mulţimii {1, 2, ..., N}. Printr-o operaţie se pot selecta două elemente adiacente din B şi să se interschimbe (i.e. swap(B[i], B[i + 1]) pentru 1 ≤ i < N). Să se determine numărul minim de operaţii care trebuiesc efectuate pentru a transforma pe B în A.

Dându-se o mulțime de puncte și o mulțime de cercuri, pentru fiecare cerc să se stabilească câte puncte conține.