Lista de probleme 809

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3808 ADFGVX

Să se cripteze sau să se decripteze un mesaj folosind cifrul ADFGVX.

#3802 MinLexSwap C++

Scrieți o funcție care primește ca parametru un șir de litere mici s și va returna șirul minim lexicografic obținut prin interschimbarea a exact două litere diferite din s.

Folclorul informatic

Să se scrie o funcție care interclasează nodurile a două liste.

Scrieți o funcție care returnează numărul de secvențe care au între L și U litere distincte. Într-o secvență fiecare literă se va număra o singură dată.

Folclorul informatic

#3799 CountNum C++

Scrieți funcția care are antetul:

vector<int> CountNum(vector<int> &a, int S)

Funcția va returna un vector care să memoreze, în ordine crescătoare, un număr cât mai mare de numere din a care au suma mai mică sau egală cu S. Dacă există mai multe soluții se va returna vectorul care are suma elementelor minimă.

Folclorul informatic

#3798 NrMinMaxAp C++

Scrieți funcția care are antetul:

int NrMinMaxAp(vector<int> &a)

Funcția va returna numărul care apare de cele mai multe ori în a. Dacă există mai multe numere care apar de număr maxim de ori, se va returna minimul dintre ele.

Folclorul informatic

Să se scrie un program care citește un șir de paranteze rotunde care se închid corect (corect parantezat) în care parantezele deschise sunt numerotate de la stânga la dreapta, îndepând de la 1, și determină pentru fiecare paranteză închisă numărul de ordine al parantezei deschise corespunzătoare.

#3792 nfrac

Fie a și b două numere naturale 0 < a ≤ b. Să se determine numărul de fracții \( \frac{x}{y} \) diferite, ce se pot forma utilizând numere naturale nenule, având proprietățile: \( \frac{a}{b} \leq \frac{x}{y} \leq \frac{b}{a} \) și 2 ≤ x + y ≤ a + b.

Concursul Național Info Pro, Etapa II

Să se scrie o funcție C++ care oglindește nodurile unei liste simplu înlănțuite alocate dinamic.

#3787 FPalindrom C++

Să se scrie o funcție C++ cu următorul prototip:

bool Palindrom(nod* prim, nod* ultim);

care verifica daca valorile listei pentru care primul element are adresa memorată în pointerul prim si ultimul element are adresa memorata in pointerul ultim este un sir palindromic.

Se numeste sir palindromic un sir de numere in care elementele egal departate de capete sunt egale