Lista de probleme 761

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un șir V de N numere naturale distincte. O secvență [X, Y] este formată din toate pozițiile consecutive dintre X și Y din șir. Se definește costul unei poziții P ca fiind valoarea din șir de pe poziția P înmulțită cu lungimea maximă a unei secvențe care conține poziția P și a cărei valoare maximă se află tot pe poziția P. Se dau M întrebări de forma: X Y – să se calculeze suma tuturor costurilor pozițiilor din secvența [X, Y].

Concursul Național Info Pro, Etapa I

Se dă un șir de numere hexazecimale, adică numere în care cele 16 cifre sunt din mulțimea {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}. Spunem că două numere se potrivesc dacă nu au cifre hexazecimale comune și împreună conțin toate cifrele în baza 16, cel puțin o dată. Să se determine numărul perechilor de numere hexazecimale care se potrivesc.

Concursul Național Info Pro, Etapa I

#3642 f_expo C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ cu antetul:

void f_expo(int a[], int n)

Subprogramul furnizează rezultatul tot prin intermediul tabloului a. Pentru fiecare element a[i], i=0..n-1, se calculează exponentul maxim e cu proprietatea că 2e ≤ a[i], iar rezultatul se va memora tot în a[i].

#3627 FAB C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului FAB, care primeşte ca parametri a, n, b, m și returnează 1 dacă orice număr din vectorul b se poate scrie ca sumă a două numere aflate pe poziții diferite în a, sau 0 în că există cel puțin un număr din b care nu se poate scrie ca sumă de două numere aflate pe poziții diferite în a.

Se dă n un număr natural. Într-un şir de lungime n, format cu cifrele 0 şi 1, numim insulă o secvenţă maximă de cifre egale. Să se afle câte insule se află în toate şirurile de lungime n, formate cu cifrele 0 şi 1.

#3621 FMBSorted C++

Scrieți definiția completă subprogramului C++ FMBSorted care are doi parametri:

  • a – o matrice pătratică având cel mult 2000 de linii și 2000 de coloane
  • n – numărul de linii și coloane ale matricei

Matricea a memorează numai valori 0 și 1 și are proprietatea că elementele de pe fiecare linie sunt sortate, adică valorile de 0 apar la începutul fiecărei liniei, iar valorile 0 la finalul fiecărei linii. Este posibil ca o linie să conțină doar valoari de 0 sau să conțină doar valori de 1.

Subprogramul FMBSorted va returna numărul maxim de valori de 1 care se găsesc pe o linie.

#3614 FSuma_Bac C++

Subprogramul suma are doi parametri, a și b, prin care primește câte un număr natural din intervalul [1,104]. Subprogramul returnează suma divizorilor naturali comuni lui a și b.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

Subiect Bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie

#3612 F_p-numar_bac C++

Un număr natural nenul se numește p-număr dacă are aceeași paritate cu suma divizorilor săi pozitivi. Exemplu: 10 și 25 sunt p-numere (10 are aceeași paritate cu 18=1+2+5+10, iar 25 are aceeași paritate cu 31=1+5+25).

Subprogramul kpn, are trei parametri, a, b și k, în această ordine, prin care primește câte un număr natural din intervalul [1,106] (a≤b). Subprogramul returnează cel de al k-lea p-număr din intervalul [a,b] sau -1, dacă nu există cel puțin k astfel de numere în acest interval.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

Subiect Bacalaureat 2020, sesiunea august-septembrie

#3613 FMultiplu_Bac C++

Subprogramul multiplu are un singur parametru, n, prin care primește un număr natural (n∈[1,104]). Subprogramul returnează cel mai mic multiplu nenul al lui n cu proprietatea că este pătrat perfect.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

Decodificati un mesaj folosind cifrul Four Square.