Lista de probleme 977

Filtrare

#4662 teze

Profesorul de informatică trebuie să corecteze tezele a m elevi. Elevii au avut de rezolvat n probleme în teză, numerotate de la 1 la n. Fiecare elev a rezolvat toate problemele, deci profesorul are de corectat în total m x n probleme. La începerea corectării fiecărei teze, trebuie identificat numele elevului, proces care durează exact p secunde de fiecare dată, chiar dacă se revine la aceeași teză de mai multe ori.
După începerea corectării unei teze, căutarea fiecărei probleme durează k secunde. Corectarea primei probleme din submulțimea aleasă durează t[1] secunde, corectarea celei de-a doua probleme durează t[2] secunde ș.a.m.d. Se garantează că t[1] < t[2] < ... < t[n]. De fiecare dată când se revine la o anumită teză și se reîncepe corectarea ei cu o altă submulțime de probleme, corectarea primei probleme din submulțime va dura din nou t[1] secunde.
Să se determine timpul minim în care pot fi corectate cele m lucrări.

ONI 2024, clasa a 10-a

Se dă o matrice cu 2 linii si n coloane care are k celule ocupate. Se dau q interogări de forma (x1, y1, x2, y2), cu următoarea semnificație: dacă se ocupă două celule libere distincte ale matricii inițiale, (x1, y1) și (x2, y2), se poate pava complet matricea cu piese de domino de dimensiuni 2 x 1 și 1 x 2? După efectuarea unei interogări celulele ocupate asociate acesteia vor deveni din nou libere (modificările aduse matricei nu persistă între interogări). Să se determine, pentru fiecare interogare, dacă este posibil ca matricea să fie pavată complet cu piese de domino de dimensiuni 2 x 1 și 1 x 2.

ONI 2024, clasa a 10-a

#4652 pictura

Scrieţi un program care, cunoscând n şi m (dimensiunile picturii), respectiv înălţimile pixelilor 3D, rezolvă următoarele trei cerinţe:
1. determină numărul maxim de culori pure care se combină pe un pixel 3D;
2. determină numărul de culori distincte care apar în pictura creată conform algoritmului aplicat de robotul Vasile;
3. determină dimensiunea maximă a unei zone formată din pixeli 3D de aceeaşi culoare, diferită de alb.

ONI 2024, clasa a 7-a

Doamna profesoară de limba română i-a recomandat lui Tedi să citească “Legendele Olimpului”. Săptămâna trecută ea a citit legenda lui Tezeu și a Minotaurului. În aceasta, eroul Tezeu hotărăște să intre în labirintul ce ascunde legendara bestie pe jumătate om și pe jumătate taur, Minotaurul, cu scopul de a-l ucide și de a câștiga mâna prințesei cretane, Ariadna. Labirintul Minotaurului este fermecat, deoarece este construit de sculptorul Dedal după niște reguli recursive. labirintului, începând din colțul din stânga jos al matricei, adică din celula cu coordonatele (2N, 1). Cunoscându-se N și P, ajutați-l pe Tezeu să afle linia și coloana celulei în care se află Minotaurul.

CNER CODE clasa a X-a

#4640 Segalt

O pereche de șiruri de caractere S și T, formate doar din literele A, B și C, este egalabilă dacă șirurile pot deveni egale după o transfomare constând din aplicarea unei succesiuni formate din 0 sau mai multe operații. O operație constă din inserarea sau ștergerea din unul dintre șiruri a uneia dintre subsecvențele: AAA, BBB, CCC, ABC sau BAC. Atât inserarea, cât și ștergerea se pot realiza de pe orice poziție. În urma unei operații este posibil ca șirul rezultat să devină vid. Pentru o succesiune dată de perechi de șiruri, să se determine, pentru fiecare pereche, dacă este egalabilă.

#4617 parking

Mark a construit o parcare dreptunghiulară, pe care a împărțit-o, utilizând marcaje, în locuri de parcare pătrate, organizate pe n linii (numerotate de la 1 la n) și m coloane (numerotate de la 1 la m). Astfel, un loc de parcare poate fi identificat prin numărul liniei şi numărul coloanei pe care acesta se află. Orice mașină poate fi parcată în interiorul unui loc de parcare, paralel cu liniile orizontale de marcaj, sau paralel cu liniile verticale, fără a depăși conturul pătratului corespunzător.
Scrieți un program care, cunoscând dimensiunile parcării, pozițiile întreruperilor din zid, numărul de mașini, iar pentru fiecare mașină numărul liniei și al coloanei corespunzătoare locului în care este parcată și modul de parcare a acesteia, rezolvă următoarele două cerinţe:
1) determină numărul de mașini care pot ieși din parcare fără a fi condiționate de mutarea sau de părăsirea parcării de către alte mașini (numărul de maşini care pot ieşi în prima serie);
2) determină numărul total maşini care pot ieşi din parcare, precum şi numărul de serii în care se realizează ieşirea tuturor acestor maşini.

OJI 2024, clasa a 7-a

În Tărâmul Magic al Insulelor, se desfășoară o vânătoare anuală de comori, unde echipele explorează insule fermecate, delimitate de apa ce le înconjoară. La ordinul regelui A., sunt ascunse comori pe fiecare insulă. Harta tărâmului este reprezentată sub forma unei matrice de dimensiune 𝑛 × 𝑚, ale cărei elemente codifică zone pătratice, cu latura de 1 metru. Acestea pot fi:

 • zonă care conține apă, marcată cu −1;
 • zonă care conține doar pământ, marcată cu 0; sau
 • zonă care conține pământ și o singură comoară, marcată cu un număr natural nenul.

Două zone se consideră vecine dacă au o latură comună. Două zone aparţin aceleiaşi insule dacă ele sunt vecine sau dacă se poate ajunge de la o zonă la cealaltă pe un drum care parcurge o succesiune de zone, oricare două zone parcurse consecutiv fiind vecine. În acest an, căpitanul Poseidon dorește să facă o farsă regelui A., permutând comorile, astfel încât fiecare comoară să fie mutată într-o zona în care inițial a fost o altă comoară. Totuși, pentru a nu atrage atenția prea mult, comorile vor rămâne în cadrul insulei pe care se aflau inițial

Pentru început, căpitanul Poseidon își propune să rezolve următoarele cerințe:

 1. Câte comori se găsesc pe insula pe care se află căpitanul Poseidon?
 2. Câte soluții există pentru plasarea tuturor comorilor, astfel încât fiecare comoară să fie mutată în cadrul aceleiași insule, într-o zonă în care inițial a fost o altă comoară? Pentru că numărul de soluții poate fi foarte mare, răspunsul va fi afișat modulo 1 000 000 007.

Se consideră matricea 𝑇 cu 𝑛 linii (numerotate de la 1 la 𝑛) și 𝑚 coloane (numerotate de la 1 la 𝑚) ce conține numere întregi.

O submatrice a matricei 𝑇 este definită prin linia și coloana colțului stânga-sus (𝑥1, 𝑦1), respectiv linia și coloana colțului dreapta-jos (𝑥2, 𝑦2), cu 1 ≤ 𝑥1 ≤ 𝑥2 ≤ 𝑛 și 1 ≤ 𝑦1 ≤ 𝑦2 ≤ 𝑚 și conține toate elementele de pe pozițiile (𝑥, 𝑦) ale matricei pentru care 𝑥1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥2 și 𝑦1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑦2. În particular, submatricea cu colțul stânga-sus în (1, 1) și colțul dreapta-jos în (𝑛,𝑚) este identică cu matricea 𝑇.

Pentru fiecare linie a unei submatrice date, se calculează suma pe linie prin adunarea elementelor aflate pe aceasta. Sumele obținute pentru fiecare dintre liniile acestei submatrice formează termenii unui șir, numit șirul 𝑆 al sumelor pe linii. Spunem că submatricea este aprogressive dacă 𝑥1 < 𝑥2 și 𝑦1 < 𝑦2 și șirul 𝑆 al sumelor pe linii poate fi rearanjat pentru a forma, cu toți termenii săi, o progresie aritmetică de rație nenulă 𝑟.

Forma comprimată a unei submatrice 𝑅 cu colțul stânga-sus (𝑥1, 𝑦1) și colțul dreapta jos (𝑥2, 𝑦2) se notează cu C(𝑅) și se definește astfel:

 • dacă 𝑥1 = 𝑥2 (este o submatrice linie) sau dacă 𝑦1 = 𝑦2 (este o submatrice coloană) atunci forma sa comprimată este C(𝑅)= (𝑥1, 𝑦1, 𝑥2, 𝑦2, 0). În caz contrar,
 • dacă 𝑅 este aprogressive, forma sa comprimată este C(𝑅)= (𝑥1, 𝑦1, 𝑥2, 𝑦2, 𝑟). În caz contrar,
 • se împarte 𝑅 în 4 submatrice 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 cu mulțimi disjuncte de elemente după cum este ilustrat în figura alăturată, unde submatricea 𝐴 are colțul stânga-sus în (𝑥1, 𝑦1), iar colțul dreapta-jos în \( \left( \left[ \frac{x1 + x2}{2} \right], \left[ \frac{y1 + y2}{2} \right] \right) \), \( \left[ x \right] \) reprezentând partea întreagă a numărului real 𝑥. Forma comprimată a submatricei 𝑅 este definită recursiv C(𝑅) =(C(𝐴), C(𝐵), C(𝐶), C(𝐷)).

Cunoscând dimensiunile și elementele matricei 𝑇 să se determine:

 1. Indicii liniilor matricei 𝑇 pentru care suma elementelor aflate pe fiecare dintre acestea este maximă.
 2. Indicii liniilor matricei 𝑇 pentru care elementele pot fi rearanjate astfel încât să formeze pe linia respectivă, o progresie aritmetică de rație nenulă.
 3. Forma comprimată a matricei 𝑇.

OJI 2024, clasa a 10-a

#4609 opsir

Se consideră o pereche de șiruri de caractere, 𝑆 și 𝑇 , de lungime 𝑛, respectiv 𝑚, formate exclusiv din litere mici ale alfabetului englez. Pozițiile literelor sunt numerotate în șir începând de la 1.

Sunt două tipuri de operații ce se pot efectua asupra șirului 𝑇:

 • 1 𝑝: se șterge litera de pe poziția 𝑝;
 • 2 𝑠𝑡 𝑑𝑟 (cu 𝑠𝑡 ≤ 𝑑𝑟): se sortează crescător (alfabetic) literele din subsecvența ce corespunde intervalului de poziții [𝑠𝑡, 𝑑𝑟];

unde 𝑝, 𝑠𝑡 și 𝑑𝑟 sunt poziții ale unor litere din șirul 𝑇.

Inițial, toate literele șirului 𝑇 sunt necolorate. O operație de tip 2 poate fi realizată doar dacă toate literele din subsecvența corespunzătoare intervalului de poziții [𝑠𝑡,𝑑𝑟] sunt necolorate. După efectuarea sortării, toate literele din această subsecvență devin colorate.

Pentru fiecare dintre perechile de șiruri de tipul 𝑆 și 𝑇 date:

 1. Să se afișeze literele distincte care apar în cel puțin unul dintre șiruri și, pentru fiecare dintre acestea, sim-
  bolul șirului (literele 𝑆 sau 𝑇) în care apare de mai multe ori. În caz de egalitate, se alege șirul 𝑇.
 2. Să se determine o succesiune de operații de tipul 1 și/sau 2 ce pot fi aplicate șirului 𝑇, care să îl transforme
  într-un șir egal cu 𝑆. Să se afișeze DA în cazul în care există o astfel de succesiune de operații, sau NU în
  caz contrar.

#4607 Astar

Se dă o hartă de NxN care conține spații libere (notate cu '.') și spații ocupate (notate cu '#'). Să se răspundă la Q interogări de forma i1 j1 i2 j2, unde se dorește să se afle distanța minimă de la celula (i1, j1) la celula (i2, j2).