Lista de probleme 548

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3201 IJK

Se dă un şir a cu n numere naturale. Aflaţi numărul tripletelor (i,j,k), cu 1 ≤ i < j < k ≤ n, pentru care avem a[i] > a[j] < a[k].

Se dă un arbore cu n noduri şi rădăcina r, nodurile fiind etichetate cu numerele de la 1 la n. Se cere să se afle pentru fiecare nod i, câte noduri din subarborele cu rădăcina i au eticheta mai mică decât i.

Se dă un număr natural n. Determinați, în ordine lexicografică, toate modalitățile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale ordonate strict crescător astfel încât diferența dintre doi termeni consecutivi ai sumei să fie cel mult 2.

Se dă un arbore cu n noduri și care are costuri asociate muchiilor. Determinați lungimea maxim posibilă a unui lanț elementar.

#3170 Plata3

Se consideră n tipuri de bancnote, cu valorile v[1] v[2] ... v[n], ordonate strict crescător. Se cere să se determine o modalitate de a plăti integral o sumă dată S cu bancnotele disponibile, știind că se pot folosi oricâte bancnote de orice tip.

#3169 Plata2

Se consideră n tipuri de bancnote, cu valorile v[1] v[2] ... v[n], ordonate strict crescător. Pentru fiecare tip de bancnote se știe numărul de bancnote disponibile c[1] c[2] ... c[n]. Se cere să se determine o modalitate de a plăti integral o sumă dată S cu bancnotele disponibile, astfel încât să se folosească cel puțin o bancnotă de fiecare tip.

Fie n un număr natural nenul, mulțimea A={1,2,3,...,n} și un număr m, 1 ≤ m ≤ n. Să se determine toate partițiile disjuncte ale mulțimii A, formate din exact m submulțimi.

Se citește o mulțime cu n numere naturale. Afișați în ordine lexicografică toate permutările mulțimii citite în care elementul minim și cel maxim nu își schimbă poziția.

Se citește de la tastatură un cuvânt s format din cel mult 11 litere mici distincte. Să se genereze în ordine alfabetică și să se afișeze toate anagramele cuvântului s în care vocalele sunt puncte fixe.

Se citește un cuvânt format din cel puțin două și cel mult zece caractere litere mici distincte care conține cel puțin două vocale. Afișați în ordine lexicografică anagramele cuvântului citit care au proprietatea că încep și se termină cu o vocală.