Lista de probleme 1553

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine crescătoare primele n numere naturale nenule.

Se dă o matrice cu n linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Calculaţi diferenţa în valoare absolută dintre sumele elementelor de pe cele două diagonale.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă există în şir elemente care să aibă ambii vecini de aceeaşi paritate cu el.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă toate elementele şirului sunt multipli ai ultimului element din şir.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă în şir există elemente impare.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă toate elementele şirului sunt pare.

Se dau două şiruri cu elemente numere naturale. Determinaţi câte dintre elementele primului şir sunt mai mari decât toate elementele celui de-al doilea şir.

Se dau două numere naturale a şi b, a≤b. Să se determine, dacă există, un număr prim x care aparţine intervalului închis [a,b] pentru care valoarea expresiei |b+a-2*x| este minimă, unde |m| este valoarea absolută a numărului întreg m. Dacă nu există nici un astfel de număr, se va afişa mesajul NU EXISTA, iar dacă există mai multe se va afişa cel mai mic.

Se dă un număr natural n. Să se descompună în sumă cu număr minim de termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.