Lista de probleme 1391

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se citește numărul natural n. Să se afișeze numerele naturale prime mai mici sau egale cu n.

Se citește numărul natural n. Să se afișeze primele n numere naturale prime.

Se citesc n numere naturale. Determinați în câte perechi citite consecutiv numerele au sumele cifrelor de parități diferite.

Se citesc n numere naturale. Determinați câte perechi de numere citite consecutiv au aceeași sumă a cifrelor.

Se dau două numere naturale k și n și apoi n numere naturale. Calculaţi suma celor care au suma cifrelor divizibilă cu k.

Se dă un număr natural n. Calculaţi oglinditul sumei cifrelor sale.

#368 NrPal

Se dau două numere naturale a și b. Determinati numărul de palindromuri cuprinse în intervalul determinat de cele două numere.

Se citește numărul natural n. Să se afișeze, în ordine crescătoare, numerele naturale mai mici decât n cu proprietatea că pătratul și cubul lor nu au cifre comune.

Se dau n numere naturale. Calculaţi suma numerelor obținute prin eliminarea din fiecare număr dat a tuturor aparițiilor ultimei cifre.

Se citesc două numere naturale n și m. Să se decidă dacă cele două numere au cel puțin o cifră comună.