Lista de probleme 29

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se determine suma şi produsul a două fracţii date.

Se dau n perechi de numere naturale, nenule, fiecare reprezentând câte o fracţie. Calculaţi suma celor n fracţii, aducând rezultatul la forma ireductibilă.

Se dau n numere naturale nenule. Calculaţi cel mai mare divizor comun al lor.

Curtea bunicului este de formă dreptunghiulare cu dimensiunile cunoscute. Bunicul dorește pavarea curții cu plăci de piatră. Firma furnizoare produce plăci de piatră de formă pătrată, de orice dimensiune, iar bunicul dorește să folosească plăci de o singură dimensiune, astfel încât să folosească cât mai puține plăci. NU este posibilă tăierea plăcilor de piatră, iar curtea trebuie pavată în întregime.

Cunoscând dimensiunile curții, determinați numărul minim de plăci cu care poate fi pavată curtea și dimensiunea acestora.

#2611 raza

Avem la dispoziție un chenar dreptunghiular format din oglinzi. O rază de lumină pornește din colțul stânga jos al dreptunghiului sub un unghi de 45 de grade față de latura de jos a dreptunghiului și lovește latura de sus sau latura din dreapta. Aici se reflectă (pornește spre o altă latură tot sub un unghi de 45 de grade față de latura de care s-a lovit). Își continuă drumul până când ajunge într-un colț al dreptunghiului.

Un domeniu pătrat (cu albastru), ca cel din figură trebuie apărat. Domeniul e împărțit în pătrățele. Latura domeniului este de n pătrățele, n≥7. Pe culoarele colorate patrulează 3 soldați, care încep patrularea din colțul stânga sus în același moment (poziția inițială). În exemplul de mai jos avem n=9.
Cei 3 soldați (garda) se vor schimba cu alți 3 soldați în momentul în care ajung în poziția inițială, simultan.
Soldații patrulează în sensul acelor de ceasornic fiecare cu aceeași viteză constantă, și fiecare pe culoarul său.
Să se scrie un program care determină numărul de circuite complete pentru fiecare soldat (un circuit complet este făcut de un soldat oarecare, pe același culoar până ajunge în poziția inițială), pentru schimbarea gărzii.
S1 patrulează pe culoarul galben, S2 pe gri, S3 pe roșu. Albastrul este cetatea care trebuie apărată.

Numim factorul-x a 2 numere produsul tuturor factorilor primi comuni și diferiți ai celor 2 numere.

Se dau n numere naturale distincte. Se cere să se afle câți factori-x diferiți pot fi obținuți din toate perechile diferite de numere din șir și să se afișeze aceștia.

Se citesc perechi de numere naturale până la citirea a două valori nule. Să se calculeze suma numerelor din perechile pentru care atât valorile inițiale cât și oglinditele lor sunt prime între ele.

Fie c o cifră, iar s un şir de n numere naturale. Utilizând toate cifrele impare ale unităţilor numerelor din s, se construieşte un nou şir de numere naturale v cu proprietăţile următoare:

  1. toate numerele din şirul v au acelaşi număr de cifre
  2. fiecare număr din v este format doar din cifre identice
  3. şirul v este format din cel mai mic număr de valori naturale care au proprietăţile 1. şi 2.

Scrieţi un program care să citească numerele c, n şi şirul s, şi să determine:
a) suma tuturor numerelor din şirul s care au proprietatea că sunt numere prime
b) numărul de apariţii ale cifrei c în scrierea zecimală a tuturor numerelor din şirul s
c) numărul minim de numere din şirul v

Un perete dreptunghiular de lățime L și o înălțime foarte mare (teoretic infinită) trebuie să fie protejat la bază cu plăci dreptunghiulare de faianță, de dimensiuni A și respectiv B. Plăcile se monteză una lângă cealaltă, pe mai multe rânduri orizontale, de jos în sus, pe fiecare rând de la stânga la dreapta, TOATE plăcile fiind așezate ”în picioare” (cu latura de mărime A pe orizontală și cea de mărime B pe verticală) sau TOATE ”culcate” (cu latura de mărime B pe orizontală și cea de mărime A pe verticală). Pentru a nu se pierde material, dacă la capătul unui rând nu încape o placă întreagă, se taie din ea porțiunea necesară, porțiunea rămasă fiind folosită la începutul rândului următor.

Pe rândul al doilea se montează plăcile în continuare în același mod, completându-l la capăt cu o porțiune de placă, restul de placă fiind folosit pe rândul al treilea etc. până ce rândul se încheie cu o placă întreagă, nemaifiind necesară nicio completare cu o porțiune de placă. În acest moment procesul de placare se încheie.Dacă primul rând se încheie cu placă întreagă, atunci placarea se încheie cu un singur rând completat.

Cunoscând lățimea L a peretelui și dimensiunile A și B ale plăcilor de faianță, stabiliți înălțimea maximă placată care se poate obține după metoda descrisă mai sus.