Lista de probleme 119

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

#2195 sumpow2

Orice număr natural nenul se poate scrie în mod unic ca o sumă de puterile ale lui 2 care nu se repetă. Exemplu: 77 = 20 + 22 + 23 + 26.
Primele 16 puteri ale lui 2 se reprezintă prin litere ale alfabetului englez, după cum urmează: a = 1, b = 2, c = 4, d = 8, e = 16, f = 32, g = 64, h = 128, i = 256, j = 512, k = 1024, l = 2048, m = 4096, n = 8192, o = 16384, p = 32768.
Astfel, orice număr din intervalul [1, 216] poate fi codificate ca o combinație unică a acestor litere, aranjate în ordine alfabetică, în care orice literă apare cel mult o singură dată, astfel încât suma valorilor acestor litere să fie egală cu valoarea numărului (77 = acdg).

Să se scrie un program C/C++ care citește două șiruri de caractere ce reprezintă două numere naturale codificate după regula de mai sus, program care afișează un șir de caractere ce reprezintă suma celor două numere.

Admitere FMI Bucuresti - 2015 (Matematica)

Se dă un șir de caractere. Să se determine câte vocale din șir sunt cuprinse între două consoane.

Se dă o propoziție care conține numai litere mici ale alfabetului englez și spații. Să se afișeze cuvintele din propoziție care conțin numai vocale.

Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură un text și îl transformă în memorie prin înlocuirea fiecărui cuvânt format din număr par de litere cu simbolul #.

Să se scrie un program care citeşte un şir de caractere format din litere mici ale alfabetului englez şi înlocuieşte fiecare vocală cu litera mare corespunzătoare.

Se dă o propoziție formată din litere mici ale alfabetului englez, spații și semnele de punctuație ,.. Determinați un cuvânt palindrom din propoziție, primul în ordine alfabetică.

#1494 s_p_c

Scrieţi un program care citeşte din fişierul de intrare şiruri de caractere de forma cuvânt#tip, unde cuvânt este un şir oarecare de litere iar tip poate fi una din literele S, P sau C, semnificaţia fiind subiect, predicat sau complement. Programul va afişa, în ordine lexicografică, toate propoziţiile având structura subiect predicat complement ce pot fi formate cu ajutorul cuvintelor citite. Datele de intrare se consideră a fi corecte.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură o propoziţie formată din mai multe cuvinte separate prin spaţii şi transformă prima şi ultima literă a fiecărui cuvânt în literă mare.

Se dau 2 șiruri de caractere. Sa se afișeze toate caracterele primului șir ce se găsesc și în al doilea.

#1526 align

Andino este într-o mare dilemă: editorul lui de texte nu are funcţii de aliniere aşa că vă roagă să-l ajutaţi să alinieze un text, la stânga sau la dreapta.