Lista de probleme 175

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă n un număr natural. Afișați numărul în baza 2, 8 sau 16.

#2857 LOL

În jocul League of Legends participă două echipe a câte 5 jucători notați a,b,c,d,e, respectiv A,B,C,D,E. Fiecare jucător are o valoare, inițial 300, și un câștig, inițial 0. În joc au loc lupte între perechi de jucători din echipe diferite, în urma fiecărei lupte fiind un învingător și un învins.

După luptă, câștigul învingătorului crește cu valoarea învinsului, valoarea sa crește cu 50 de bani, fără să depășească 1000 de bani, iar valoarea învinsului scade cu 50 de bani, neputând deveni mai mică decât 0.

Dându-se lista luptelor, să se determine câți bani va avea fiecare jucător la finalul meciului.

#2087 Kminsum

Se consideră un număr natural k și două tablouri unidimensionale A și B, cu n respectiv m elemente, numere întregi, sortate crescător. Să se afișeze primele k perechi de numere de sumă minimă. Fiecare pereche conține un număr din A, un număr din B.

Iulică este acasă și trebuie să ajungă la patinoar. Patinoarul se află la exact d km de mers pe jos, astfel încât, dacă am considera un sistem de coordonate, casa lui Iulică se află în punctul 0 și patinoarul se află în punctul d.

#2150 credite

Se dă o listă de probleme, numărul de credite al fiecărei probleme precum și timpul limită de rezolvare al fiecărei probleme. Scrieți un algoritm care determină numărul maxim de credite pe care le poate obține Maria prin rezolvarea problemelor din listă.

Concursul Interjudețean de Informatică "Spiru Haret" Targu Jiu, Ed. II

Ajutați-l pe Gigel să treacă cu bine peste examenul de Bacalaureat.

Un celebru (sperăm) rezolvitor de pe acest site își va lua un calculator nou dacă intră la liceul la care dorește să intre. Dar momentan rămâne pe calculatorul său rezolvând probleme. Una dintre ele era foarte simplă și constă în adunarea/scăderea a două numere naturale.

#2020 Error

Dorel trebuie să repare reţeaua de alimentare cu apă din oraşul lui. Pentru fiecare din cele n străzi Dorel şi-a notat două numere naturale, raportul lor fiind lungimea conductei care trebuie înlocuită pe acea stradă. Pentru a destrăma mitul “Dorel, instalatorul dezastru”, el vă roagă să aflaţi lungimea totală a conductei de care are nevoie pentru a repara toate străzile, cu 20 de zecimale exacte.

#2285 b2

Fie un număr natural n, n < 2^62. Să se afişeze toate numerele naturale mai mici sau egale cu n, cu proprietatea că reprezentarea lor in baza 2 are exact două cifre 1.

#2297 gogosi

La magazinul X sunt N persoane așezate la coadă pentru gogoși. Din cauza aglomerației, managerul vrea să împartă persoanele la mai multe case. Deoarece toată lumea trebuie să vadă gogoșile, înălțimea fiecărei persoane trebuie să fie mai mică sau egală decât înălțimile tuturor celor de după el în coadă lui. Mai mult, dacă persoana i în șirul inițial și persoana j în șirul inițial (i < j) ajung în aceeași coadă, persoană i trebuie să fie înaintea persoanei j.

Dându-se N, numărul de persoane și A, înălțimile persoanelor în ordinea inițială, să se afișeze numărul minim de case pe care managerul trebuie să le deschidă.