Lista de probleme 411

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Scrabble (jocul cuvintelor) este un joc în care participanții formează cuvinte prin plasarea de litere pe orizontală sau pe verticală, iar punctajul obținut este cu atât mai mare cu cât literele folosite sunt mai rare (mai valoroase).
Vă propunem un altfel de scrabble, joc unde jucătorul primește n piese speciale de scrabble. Fiecare piesă are inscripționate două litere mari ale alfabetului englez A...Z, una dintre litere fiind consoană, cealaltă fiind vocală. Jucătorul poate forma cuvinte prin alăturarea pieselor pe orizontală.
Un cuvânt este considerat valid dacă respectă următoarele condiții:

  • folosește cel puțin două piese;
  • cuvântul format nu conține pe poziții consecutive litere egale sau litere de același tip (vocale/consoane).

Cuvântul este cu atât mai valoros cu cât folosește mai multe piese de scrabble.

#2293 mxt

Se consideră un șir de numere naturale a[1], a[2], …, a[n]. Asupra șirului efectuăm n operații. O operație constă din eliminarea unuia din numerele de la capetele șirului. Deci la primul pas se elimină fie a[1], fie a[n]. Dacă la pasul i se elimină elementul a[k], atunci costul eliminării este i * a[k]. Să se determine costul maxim posibil total al celor n operații.

Greacă este patronul firmei Grexy300, care produce periferice și componente. Fiind Black Friday, acesta vine pe piața cu niște produse noi și extrem de avansate, dar încă nu a găsit denumirile potrivite. Din propria experiența, știe că numele de produse care sunt cuvinte palindromice, nu prea atrag clienții. Așa că se întreabă, câte cuvinte de lungime x, nu sunt palindromice. El are n lungimi de care este interesat. Tu fiind noul prieten și angajat al lui Greacă, trebuie să îi răspunzi la întrebări modulo 666013. Desigur că nu faci toate aceste eforturi degeaba, vei primi 100 de puncte și un salariu pe măsură.

Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri și m muchii. Cele m muchii se elimină pe rând din graf. Pentru fiecare muchie eliminată trebuie să spuneți câte componente conexe are graful.

Se dă un șir cu n numere întregi. Determinați cel mai mare număr care poate fi scris ca produs de două elemente ale șirului.

#2268 Colegi

Dirigu’ vrea să știe care este cel mai frecvent prenume printre elevii din clasa noastră. Pentru aceasta a realizat o listă cu cele n prenume ale elevilor din clasă și acum vă cere să determinați prenumele cel mai frecvent și numărul său de apariții.

Dacă sunt mai multe prenume cu număr maxim de apariții se va determina primul în ordine alfabetică.

Se consideră un număr natural nenul N. Să se determine numărul de cuvinte de lungime N formate doar din litere mici și cu proprietatea că nu pot exista trei litere alăturate identice. Pentru că acest număr poate fi foarte mare, se va determina modulo 777013.

#2261 turn

Se consideră n cuburi numerotate de la 1 la n pentru care se cunosc latura și culoarea. Să se genereze toate turnurile de înălțime H ce se pot forma cu cele n cuburi, astfel încât fiecare turn să respecte următoarele condiții:

  • orice cub se așează peste un altul ce are latura mai mare sau egală cu a lui;
  • să nu existe două cuburi consecutive de aceeași culoare;

#2256 colier1

Se consideră n mărgele numerotate de la 1 la n de culori și grad de strălucire diferite. Se generează toate posibilitățile de construire a unui colier de m mărgele distincte, astfel încât mărgelele aflate pe poziții consecutive să fie de culori diferite. Un colier este cu atât mai prețios (valoros) cu cât suma gradelor de strălucire a mărgelelor este mai mare.
Să se determine cel mai prețios minim lexicografic colier format.

#1340 Rucsac

Într-un magazin sunt n obiecte; pentru fiecare se cunoaște greutatea G și valoarea V. Un hoț intră în magazin având un rucsac ce poate transporta o greutate maximă GMax. El va fura anumite obiecte, sau porțiuni de obiecte, astfel încât suma greutăților obiectelor furate să nu depășească GMax.

Să se stabilească câștigul maxim pe care îl poate obține hoțul. Câștigul este egal cu suma valorilor obiectelor furate. Câștigul adus de o fracțiune de obiect este direct proporțional cu greutatea fracțiunii.