Lista de probleme 873

Filtrare

#4585 becuri2

Într-o sală de sport sunt N becuri. Fiecare bec poate fi aprins în exact una dintre două culori: galben sau albastru. În funcţie de culoarea în care este aprins un bec, acesta luminează cu o anumită intensitate.
Pentru fiecare bec i (1 ≤ i ≤ N) se ştie că dacă va fi aprins în culoarea galben, atunci el va lumina cu intensitatea de gi lumeni, iar dacă va fi aprins în culoarea albastru, atunci va lumina cu ai lumeni. Şeful sălii de sport doreşte să aprindă becurile astfel încât suma intensităţilor becurilor aprinse în culoarea galben să fie cel puţin egală cu K, iar suma intensităţilor becurilor aprinse în culoarea albastru să fie cât mai mare.
Scrieţi un program care, cunoscând intensităţile becurilor atunci când sunt aprinse în cele două culori, determină suma maximă a intensităţilor becurilor care vor fi aprinse în culoarea albastru, ţinând cont că suma intensităţilor becurilor aprinse în culoarea galben trebuie să fie mai mare decât K.

Se dau N progresii aritmetice. Pentru fiecare se cunoaşte valoarea primului element şi raţia. Se mai dă o valoare X.
Determinaţi numărul de şiruri strict crescătoare care au următoarele proprietăţi: primul termen are valoarea 0, ultimul termen are valoarea X, oricare doi termeni consecutivi sunt termeni consecutivi în cel puțin una dintre progresiile date.

#4568 Sandale

Între timp, într-un univers paralel…

Ștefan Ghe este creatorul site-ului renumit de probleme de algoritmică InfoZona. Din păcate, verișorul său diabolic, Feștan Ț, punându-și în practică skill-urile de hacker nebunatic, a spart site-ul InfoZona și îl va da înapoi domnului Ștefan doar dacă reușeste să rezolve următoarea problemă:

Se dă un șir A, indexat de la 1, de N numere naturale nenule, reprezentând un raft de sandale. Vom defini funcția \( F(l,r) = ( \sum_{i=l}^{r} A[i] )^3 \) ca fiind costul pentru a cumpara sandalele din secvența [l, r] laolaltă, toate în același coș de cumpărături. Feștan Ț are K coșuri de cumpărături la dispoziție și dorește să afle care este prețul minim pe care poate cumpăra toate cele N sandale, folosind coșurile de cumpărături de care dispune.

Ajutați-l pe domnul Ștefan Ghe să-și recupereze site-ul rezolvând această problemă și vă va face cinste cu o bere și cinci cămile!

Se dă o matrice de mărime N pe N care conține litere ale alfabetului englez. Definim un drum dreapta-jos ca fiind un șir de celule ale matricei care începe cu celula (1, 1), se termină cu celula (N, N), iar pentru fiecare celulă (x, y) din drum (exceptând ultima), succesoarea sa este fie (x+1, y), fie (x, y+1). Spunem că șirul de caractere generat de un drum în matrice este șirul obținut prin concatenarea valorilor celulelor drumului în ordine.

Să se găsească 2 drumuri dreapta-jos care nu se intersectează (decât în celulele (1, 1) și (N, N)) pentru care coeficientul de similaritate este maxim. Coeficientul de similaritate a 2 drumuri reprezintă numărul de poziții i pentru care a[i] = b[i], 0 ≤ i < lungime(a), lungime(b), unde a și b sunt șirurile generate de cele 2 drumuri.

Concursul Interjudețean de Matematică și Informatică Grigore Moisil, 2023

#4565 Amazon

România este formată din N orașe conectate între ele, existând un traseu unic între oricare două orașe. Un traseu este o secvență de drumuri care conectează două orașe, astfel încât niciun drum nu se repetă. În total, există N−1 drumuri bidirecționale care conectează orașele.

Fiecare drum are și un cost asociat. Echipa lui Jeffrey a creat o lista de M perechi de orașe între care se va circula foarte des pentru livrarea coletelor. Definim costul unei perechi de orașe (x, y) ca fiind suma costurilor drumurilor din traseul de la orașul x la orașul y. De asemenea, definim costul total ca fiind suma tuturor costurilor celor M perechi de orașe date.

Jeffrey poate să aplice următorul tip de operație: selectează un drum cu un cost strict pozitiv și îi scade costul cu 1. Din motive de “frugality”, această operație poate fi aplicată de cel mult K ori, unde K este un număr natural.

Se cere să găsiți costul total minim ce poate fi obținut, după aplicarea de cel mult K ori a operației menționate mai sus.

Concursul Interjudețean de Matematică și Informatică Grigore Moisil, 2023

#4566 Turism1

Alex, un mare entuziast al turismului, a decis să-și transforme pasiunea într-o afacere și să organizeze tururi ale orașului Bistrița. Orașul poate fi reprezentat ca un graf orientat al obiectivelor turistice, conectate direct de străzi. Totuși, dat fiind că abilitatea de a se orienta a lui Alex nu este comparabilă cu entuziasmul lui, organizarea traseelor este dificilă pentru el. În primul rând, el vrea să numere câte astfel de trasee există în oraș. Un traseu reprezintă o listă ordonată \(a\) de \(k\) obiective turistice, cu următoarele proprietăți:

  • De la nodul \( {a}_{i} \) se poate ajunge în nodul \( {a}_{i+1} \)
  • De la nodul \( {a}_{k} \) se poate ajunge în nodul \( {a}_{1} \)

Spunem că se poate ajunge de la nodul x la nodul y dacă există un drum de 0 sau mai multe străzi care începe în nodul x și se termină în nodul y. Există 2 tipuri de trasee turistice:

  • Tipul 1, în care obiectivele se pot repeta
  • Tipul 2, în care obiectivele trebuie să fie distincte

Graful obiectivelor turistice este un graf orientat în care o muchie de la x la y reprezintă un drum direct de la nodul x la nodul y. Alex are nevoie de ajutorul vostru, pentru a determina câte trasee de lungime k există pentru un tip dat de trasee turistice (Tipul 1 sau Tipul 2), pentru fiecare k de la 1 la Q.

#4557 Lee3

Se dă o matrice binara cu N linii și M coloane. Celulele cu numarul 0 sunt libere si se pot traversa. Celulele cu numarul 1 sunt ocupate si nu se pot traversa. Pentru K poziții date, se cere să se determine drumul de lungime minimă care pleacă de la poziția (i1, j1) și trece prin toate cele K poziții intermediare (nu contează în ce ordine), ajungând în final în poziția (i2, j2).

Se dă un vector de N numere naturale. Se dau deasemenea Q query-uri de forma l r, unde se cere suma tuturor subsecvențelor de elemente consecutive. Mai formal, pentru fiecare query [l, r], se cere rezultatul funcției F(l, r) = \( \sum_{i=l}^{r} \sum_{j=i}^{r} \) S(i, j), unde S(l, r) este suma tuturor elementelor din secvența [l, r].

Vrei să-ți aranjezi vitrina florăriei în cel mai minunat mod cu putință. Ai F buchete de flori de diferite soiuri și cel puțin la fel de multe vaze aliniate pe un rând. Vazele sunt lipite de raft și sunt numerotate de la stânga la dreapta cu numere de la 1 la V, unde V este numărul de vaze. Pentru a obține cel mai plăcut efect trebuie să maximizezi suma valorilor estetice pentru aranjament, păstrând în același timp ordinea necesară a florilor. Dacă există mai multe aranjamente de valoare maximă totală, oricare dintre ele va fi acceptată. Trebuie să afișați exact un aranjament.

#4528 batch

Se dă o secvență de N procese, numerotate de la 1 la N, care urmează să fie pe rând executate de o mașină. Șirul de procese trebuie împărțit în unul sau mai multe grupe, fiecare grupă conținând o secvență de procese consecutive. Procesarea începe la momentul 0. Dat timpul S și un șir de procese împreună cu timpii de executare și factorii de cost, calculați costul total minim.