Lista de probleme 526

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un arbore cu n noduri și care are costuri asociate muchiilor. Determinați lungimea maxim posibilă a unui lanț elementar.

#3170 Plata3

Se consideră n tipuri de bancnote, cu valorile v[1] v[2] ... v[n], ordonate strict crescător. Se cere să se determine o modalitate de a plăti integral o sumă dată S cu bancnotele disponibile, știind că se pot folosi oricâte bancnote de orice tip.

#3169 Plata2

Se consideră n tipuri de bancnote, cu valorile v[1] v[2] ... v[n], ordonate strict crescător. Pentru fiecare tip de bancnote se știe numărul de bancnote disponibile c[1] c[2] ... c[n]. Se cere să se determine o modalitate de a plăti integral o sumă dată S cu bancnotele disponibile, astfel încât să se folosească cel puțin o bancnotă de fiecare tip.

Fie n un număr natural nenul, mulțimea A={1,2,3,...,n} și un număr m, 1 ≤ m ≤ n. Să se determine toate partițiile disjuncte ale mulțimii A, formate din cel mult m submulțimi.

Se citește o mulțime cu n numere naturale. Afișați în ordine lexicografică toate permutările mulțimii citite în care elementul minim și cel maxim nu își schimbă poziția.

Se citește de la tastatură un cuvânt s format din cel mult 11 litere mici distincte. Să se genereze în ordine alfabetică și să se afișeze toate anagramele cuvântului s în care vocalele sunt puncte fixe.

Se citește un cuvânt format din cel puțin două și cel mult zece caractere litere mici distincte care conține cel puțin două vocale. Afișați în ordine lexicografică anagramele cuvântului citit care au proprietatea că încep și se termină cu o vocală.

Se dă un arbore cu n noduri, în care fiecare muchie are asociat un număr natural. Se cere răspunsul la Q întrebări de forma: dacă u şi v sunt două noduri din arbore, care este valoarea xor a tuturor numerelor asociate muchiilor situate pe lanţul ce uneşte u şi v?

În judeţul lui Dorel sunt n localităţi legate între ele prin m drumuri. Dorel e interesat să afle în câte moduri se pot alege n-1 drumuri din cele m date, astfel încât folosind aceste drumuri să se poată ajunge de la orice localitate la oricare alta.

#3032 sufle

Sufle este un personaj cu urechi ascuțite, îndrăgostit de algoritmică. El are o antipatie profundă față de Aisimok, cel care îl tot provoacă să rezolve probleme folosind tot felul de formule. Sufle a botezat aceste probleme Emsiteanap. Astăzi Aisimok i-a aruncat tânărului Sufle o nouă provocare:

Pentru oricare două numere naturale se definește următoarea operație:

  • se consideră reprezentările în baza 2 pentru cele două numere;
  • se alege o poziție în reprezentarea binară a primului număr;
  • se schimbă cifra situată pe acea poziție în primul număr cu cifra aflată pe exact aceeași
    poziție în al doilea număr. (Observați cum Aisimok, obsedat de matematică, nu a folosit termenul bit, tocmai pentru a-l irita pe Sufle.)

Pentru un șir oarecare de numere naturale, se poate aplica de oricâte ori și asupra oricăror două numere operația descrisă mai sus. Scopul final este ca suma pătratelor numerelor din șir să ajungă la valoarea minim posibilă. Denumim costul șirului acestă valoare minimă.

Pentru a deveni și mai antipatic, Aisimok îi cere lui Sufle să calculeze aceast cost pentru mai multe subsecvențe ale unui șir dat. Costul unei subsecvențe este egal cu costul șirului definitit de subsecvența dată.

Cerința: Pentru un șir cunoscut și pentru mai multe subsecvențe date să se calculeze suma minimă a pătratelor numerelor din subsecvență după aplicare a operației descrise, de oricâte ori se consideră necesar și asupra oricăror numere din subsecvență.