Lista de probleme 658

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau un șir de N numere naturale nenule indexat de la 1 și Q query-uri de forma l r. Să se afișeze pentru fiecare query l r medianul secvenței l r din șir.

Se dă un șir de n litere mici, în care litera a are asociată valoarea 1, litera b valoarea 2, …, litera z valoarea 26. Se pot efectua oricâte operații de genul: modifică o literă c1 în litera c2 cu un cost c1+c2. Să se determine costul total minim al unor operații astfel încât șirul să devină crescător.

#3699 third

Aveți la dispoziție un șir a1, a2, …, an de numere naturale și k un număr natural. Pentru fiecare secvență de lungime k din vector trebuie să determinăm pe third, cea de-a treia cea mai mică valoare. De exemplu, secvența 3,6,1,3,7,4 are ca third pe 3, iar secvența 7,7,7,2,2,2,6 are ca third pe 2. Calculați suma valorilor third pentru toate secvențele de lungime k din șir.

#3682 Walker

Johnnie are un graf neorientat complet cu n noduri și vrea să afle câte drumuri de lungime k începând din nodul 1 există care se întorc în nodul 1.

#3698 bemo

Se dă o matrice cu R linii şi C coloane de numere distincte de la 1 la R * C. Bemo, personajul emoţional, doreşte să urmărească cel mai bun drum din colţul superior stânga, de coordonate (1, 1), în colţul inferior dreapta, de coordonate (R, C). Un drum este o secvenţă de numere din matrice în care fiecare număr se găseşte în jos sau la dreapta numărului anterior, adică dacă (i, j) este poziţia unui număr de pe un drum, atunci următorul număr poate fi cel de pe poziţia (i + 1, j) sau cel de pe poziţia (i, j + 1). Pentru a determina dacă un drum A este mai bun decât un drum B, numerele fiecărui drum se vor sorta şi se va alege cel mai mic lexicografic.

ONI 2013, Clasele XI-XII

Fie G un graf orientat cu N noduri și M arce. Spunem că nodul Y este accesibil din nodul X dacă se poate ajunge de la X la Y mergând pe arce în sensul corespunzător al acestora. Spunem că nodul X este “popular” dacă pentru fiecare nod Y al grafului G se îndeplinește cel puțin una din condițiile:
1. X este accesibil din Y;
2. Y este accesibil din X.
Dându-se cele două numere N si M cât si arcele grafului, să se afle care sunt nodurile populare din graf.

Se dau un arbore binar complet infinit cu rădăcina în nodul 1 în care pentru orice nod i copiii săi sunt 2*i, respectiv 2*i+1 și Q perechi de numere u v. Se cere să se afle pentru fiecare pereche lungimea drumului(ca număr de muchii) dintre nodurile u și v din arbore.

#3684 Tinder

Dându-se n fete, probabilitatea ca fiecare fată să dea swipe dreapta și numărul de swipe-uri la dreapta, aflați numărul maxim de potriviri pe care el il poate obține.

Dat fiind un vector de n elemente și q actualizări, să se afle după fiecare actualizare ce valoare este atinsă de cele mai multe ori din vector.

#3690 2genc

Se n și m numere naturale. Afișați în ordine lexicografică toate șirurile de lungime m care conțin numere de la 1 la n și au urmatoarea proprietate: orice element al unei soluții este mai mare sau egal cu elementul anterior sau este mai mic decât elementul anterior cu 1.