Lista de probleme 530

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Aflați numărul subsirurilor strict crescătoare de lungime k.

#3201 IJK

Se dă un şir a cu n numere naturale. Aflaţi numărul tripletelor (i,j,k), cu 1 ≤ i < j < k ≤ n, pentru care avem a[i] > a[j] < a[k].

Se dă un arbore cu n noduri şi rădăcina r, nodurile fiind etichetate cu numerele de la 1 la n. Se cere să se afle pentru fiecare nod i, câte noduri din subarborele cu rădăcina i au eticheta mai mică decât i.

Se dă un număr natural n. Determinați, în ordine lexicografică, toate modalitățile de a-l scrie pe n ca sumă de numere naturale ordonate strict crescător astfel încât diferența dintre doi termeni consecutivi ai sumei să fie cel mult 2.

Se dă un arbore cu n noduri și care are costuri asociate muchiilor. Determinați lungimea maxim posibilă a unui lanț elementar.

#3170 Plata3

Se consideră n tipuri de bancnote, cu valorile v[1] v[2] ... v[n], ordonate strict crescător. Se cere să se determine o modalitate de a plăti integral o sumă dată S cu bancnotele disponibile, știind că se pot folosi oricâte bancnote de orice tip.

#3169 Plata2

Se consideră n tipuri de bancnote, cu valorile v[1] v[2] ... v[n], ordonate strict crescător. Pentru fiecare tip de bancnote se știe numărul de bancnote disponibile c[1] c[2] ... c[n]. Se cere să se determine o modalitate de a plăti integral o sumă dată S cu bancnotele disponibile, astfel încât să se folosească cel puțin o bancnotă de fiecare tip.

Fie n un număr natural nenul, mulțimea A={1,2,3,...,n} și un număr m, 1 ≤ m ≤ n. Să se determine toate partițiile disjuncte ale mulțimii A, formate din exact m submulțimi.

Se citește o mulțime cu n numere naturale. Afișați în ordine lexicografică toate permutările mulțimii citite în care elementul minim și cel maxim nu își schimbă poziția.

Se citește de la tastatură un cuvânt s format din cel mult 11 litere mici distincte. Să se genereze în ordine alfabetică și să se afișeze toate anagramele cuvântului s în care vocalele sunt puncte fixe.