Lista de probleme 1062

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Se dau n numere naturale. Determinați cele mai mici două numere dintre cele introduse care au ultimele două cifre egale.

Se dau n numere naturale. Determinați cel mai mare număr par introdus și numărul său de apariții.

Se dau n numere naturale. Doar unul are frecvență impară. Să se identifice acel număr.

#2285 b2

Fie un număr natural n, n < 2^62. Să se afişeze toate numerele naturale mai mici sau egale cu n, cu proprietatea că reprezentarea lor in baza 2 are exact două cifre 1.

Pentru un număr n, o săgeată este formată din n steluțe (*) pe fiecare linie și 2*n - 1 linii.

Admiterea la clasa de Excelență din Bisrtița, 2017

#2274 Limite C++

Se dau n numere naturale. Afișați tipul de date C++ minim ca număr de octeți permite memorarea fiecărui număr. Dacă un număr încape și în tipul cu semn și în tipul fără semn, se afișează tipul cu semn.

#2276 cb

Se consideră un șir a[1], a[2], …, a[n] de numere naturale. Se dau și T intervale închise de forma [x, y], cu x ≤ y. Pentru fiecare din cele T intervale de forma [x, y] trebuie să răspundeți la întrebarea: câte numere din șir aparțin intervalului [x, y]?

#2273 ssplit

Se consideră un șir a[1], a[2], …, a[n] de numere naturale nenule. Pentru doi indici 1 ≤ i < j < n, notăm cu X = a[1] + a[2] + ... + a[i], Y = a[i+1] + a[i+2] + ... + a[j] și Z = a[j+1] + a[j+2] + ... + a[n]. Să se determine doi indici i și j astfel încât diferența max(X, Y, Z) - min(X, Y, Z) să fie minimă.

Un celebru (sperăm) rezolvitor de pe acest site își va lua un calculator nou dacă intră la liceul la care dorește să intre. Dar momentan rămâne pe calculatorul său rezolvând probleme. Una dintre ele era foarte simplă și constă în adunarea/scăderea a două numere naturale.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural cu exact două cifre și determină suma cifrelor sale.