Lista de probleme 1667

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau lungimile laturilor unui trapez ABCD cu AB||CD. Aflati aria acestuia.

Dându-se un vector cu elemente întregi, care este numărul minim de iterații ale unui algoritm dat astfel încât să sorteze vectorul descrescător?

Se dau functiile ƒ,g:R->R,ƒ(x)=a*x+b,g(x)=c*x+d, a,b,c,d∈R. Aflati Gƒ ∩ Gg .

#3815 Poligon

Se dau n numere naturale. Aflati daca acestea pot fi laturile unui poligon cu n laturi.

Se dau lungimile laturilor patrulaterului inscriptibil ABCD. Aflati aria acestuia.

Se dau lungimile laturilor unui triunghi ABC. Aflati masurile unghiurilor A, B, C.

Se dau lungimile laturilor unui triunghi ABC. Calculati lungimile inaltimilor duse din A, B, C.

Se dau lungimile laturilor unui triunghi ABC. Aflati lungimile bisectoarelor duse din C, A, B.

#3810 Sfera

Se dă raza unei sfere. Aflați aria și volumul sferei.

#3806 Mediane

Se dau lungimile laturilor unui triunghi ABC. Aflați lungimile medianelor duse din A,B si C.