Lista de probleme 1180

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

#2569 Alo

De ziua ei, Dora a primit cadou un telefon mobil cu cartelă pentru rețeaua favorită. Suma disponibilă pe cartelă este de E Eurici dar oferta este grozavă pentru convorbiri. Astfel, pentru fiecare minut de convorbire în care a fost sunată dintr-o altă rețea decât rețeaua ei, cartela se încarcă cu 1 Euric dar, dacă sună ea într-o altă rețea, Dora va consuma câte 2 Eurici din creditul de pe cartela ei pentru fiecare minut de convorbire. Între membrii rețelei Dorei, toate convorbirile sunt gratuite indiferent de durata convorbirii, fie că sună ea, fie că este sunată.

Toate numerele din rețeaua Dorei au patru cifre și se termină cu cifra 9 iar numerele din alte rețele au tot patru cifre și se termină cu cifra 5. Când sună Dora, ea formează întâi cifra 1 înaintea numărului pe care îl apelează. Când este sunată, apare cifra 2 înaintea numărului de la care primește apelul.

Scrieți un program care, știind E, valoarea inițială a creditului de pe cartela primită cadou, cele N numere corespunzătoare convorbirilor pe care le-a avut Dora și duratele acestora exprimate în minute, să determine valoarea creditului rămas pe cartelă la terminarea convorbirilor.

#2566 Daruri

Moș Crăciun care-i darnic și e bun, văzând că ministerul de resort nu se grăbește să doteze școlile cu tablete și laptop-uri, ia decizia să doteze un număr cât mai mare de școli cu aceste unelte atât de necesare elevilor. El are la dispoziție un număr t de tablete și un număr l de laptopuri. Cum moșul nu vrea să nedreptățească nici o școală, el se gândește să pună în toate pachetele pe care le face același număr de tablete și același număr de laptop-uri.

Scrieți un program care determină numărul maxim de școli ce vor primi pachete, precum și câte tablete și laptop-uri se găsesc în fiecare pachet.

#2564 Macara

Într-un depozit de materiale de forma unei matrice dreptunghiulare cu m linii și n coloane, fiecare element al matricei reprezintă un container ce conține dale de granit de culoare alba sau neagră, dalele dintr-un container au aceeași culoare. În containerele cu dale negre, numărul de dale conținute este prim, în timp ce în containerele cu dale albe, numărul de dale conținute nu este prim. Primul container cu dale negre situat pe fiecare linie a matricei (dacă un astfel de container există) are un senzor special. Dalele din containere trebuie să fie transportate de către o macara spre un terminal. Macaraua poate executa cel mult K comenzi. La o comandă, macaraua va colecta toate dalele aflate în containerele situate într-o zonă dreptunghiulară din depozit. Mai exact, o comandă are forma i1 j1 i2 j2, unde (i1,j1) reprezintă coordonatele containerului aflat în colțul din stânga-sus (linia, respectiv coloana), iar (i2,j2) coordonatele containerului aflat în colțul din dreapta-jos ale zonei dreptunghiulare. Macaraua ar trebui să care la un terminal toate dalele conținute în containere situate în pozițiile (i,j) pentru care i1≤i≤i2 și j1≤j≤j2.

Calculați și afișați:

a) S – Suma dalelor negre din containerele cu senzor special de pe fiecare linie.
b) M – numărul maxim de dale pe care le poate transporta macaraua la terminal din cele k comenzi diferite.
c) Comanda optimă de forma: i1 j1 i2 j2 din cele k, pentru care macaraua transportă un număr maxim de dale M aduse la terminal. Dacă sunt mai multe comenzi optime afișați-le pe fiecare în ordinea apariției lor, urmate de numărul de ordine al comenzii din cele k comenzi date.

#2560 bits

Se dă un număr natural N. Determinați valoarea unor anumiți biți din reprezentarea sa internă.

Balcaniada de Informatică 2018, ziua de antrenament

De când a început serviciul militar, Mihai nu și-a găsit vocația și a decis să-și încerce norocul încă o dată, mergând la superiorul său, Căpitanul Dan. De data aceasta, Dan a fost mai amabil, dar i-a cerut lui Mihai să demonstreze talentul său de trăgător.
Vom considera țintele din zona de tragere ca fiind dreptunghiuri în plan. Căpitanul îi indică lui Mihai câteva puncta pe axa OX și direcțiile de tragere. Fiecare tragere este o semidreaptă care poate fi orientată fie diagonal spre stânga la 45o, fie diagonal spre dreapta la 45o, fie pe verticală în sus. Definim costul atingerii unei ținte ca fiind lungimea intersecției semidreptei de tragere cu dreptunghiul care reprezintă ținta. Dacă intersecția este vidă, sau constă dintr-un singur punct, atunci costul este 0. Definim costul unei trageri ca suma costurilor atingerilor tuturor țintelor. Determinați costul fiecărei trageri.

Balcaniada de Informatică 2018, ziua 1

#2556 hn

Fie N un număr natural și expresia

Determinați numerele naturale P și Q ce reprezintă numărătorul respectiv numitorul fracției ireductibile P / Q.

Balcaniada de Informatică 2018, ziua 1

#2554 or

Se consideră numerele naturale X, N și o matrice pătratică A cu N x N elemente numere naturale. Determinați aria minimă a unei submatrice cu proprietatea că efectuând operația or pe biți or între toate elementele submatricei se obține valoarea X.

Balcaniada de Informatică 2018, ziua 2

Se citesc două numere naturale a și b (a<b) având cel mult 9 cifre fiecare. Afișați câte numere din intervalul [a,b] au exact 3 divizori

Se citește un număr natural n. Afișați toate tripletele de numere naturale x, y, z (1<x<y<z<n) care sunt divizori ai lui n și care au proprietatea că x+y+z=n.

Se dă un număr natural n. Se construiește o matrice pătratică de dimensiune 2n-1, după următoarele reguli:

  • elementul din mijlocul matricii este egal cu n
  • elementele de pe linia mediană și cele de pe coloana mediană (exceptând elementul din mijlocul matricii) sunt nule
  • folosind linia mediană și coloana mediană, se împarte matricea în alte 4 matrici care se generează similar, dar au dimensiunea 2n-1-1.
    Calculați și afișați suma elementelor din matricea construită conform regulilor de mai sus.