Lista de probleme 1553

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau N perechi de numere n k. Pentru fiecare pereche să se calculeze numărul de divizori al lui \(P = {k}^{n} \cdot \left(1 + 2 + 3 + \cdots + k \right) \).

Se dau două șiruri de caractere formate din litere mici ale alfabetului englez. Să se afle dacă aceste șiruri sunt prietene. Un șir de caractere este prieten cu un alt șir de caractere dacă se poate obține din acesta prin inversarea, ori de câte ori, a caracterelor sale, cu mențiunea că nu se pot inversa între ele decât caractere de pe poziții cu aceeași paritate.

Se dă un şir format din n numere naturale nenule distincte. Afişaţi numerele prime din şir, în ordine crescătoare.

Se dau n numere naturale. Să se afișeze toate numerele prime distincte dintre acestea in ordine crescătoare.

#3499 Secv011

Se dă un șir \(A\) format din \(n\) elemente din mulțimea \(\{0, 1\}\). Numim secvență a șirului \(A\) orice succesiune de elemente situate pe poziții consecutive în șir. Să se determine numărul de secvențe ale șirului \(A\) ce conțin de două ori mai mulți de \(1\) decât de \(0\).

Numim factorul-x a 2 numere produsul tuturor factorilor primi comuni și diferiți ai celor 2 numere.

Se dau n numere naturale distincte. Se cere să se afle câți factori-x diferiți pot fi obținuți din toate perechile diferite de numere din șir și să se afișeze aceștia.

Se dau n numere naturale. Să se calculeze produsul factorialelor acestora, modulo 1.000.000.007.

Se dă o progresie geometrică cu primul termen x, cu rația egală cu \(\left[ a \over b \right] \), unde [p] reprezintă partea întreagă a numărului real p. Afișați al n-lea termen.

#3430 bpj2020

Gigel a descoperit noul joc Block Puzzle Jewel. Jocul constă în plasarea pe tabla de joc a unor piese de diverse tipuri și obținerea unui anumit scor. Dându-se o secvență de piese care se plasează pe tablă, determinați scorul final al lui Gigel.

#3484 3lan

Se dau n numere naturale distincte. Pentru oricare două numere date, distincte, x şi y, se determină ultima cifră a numărului 333x•y şi se însumează cifrele obţinute. Aflaţi valoarea acestei sume.