Lista de probleme 2022

Filtrare

Se dă un șir a1, a2, …, an de numere naturale nenule. Se dă de asemenea un număr natural K. Se calculează sumele tuturor secvențelor nevide din șir și se ordonează crescător. Să se determine a K-a sumă din șirul ordonat crescător.

#4692 SCCI

Se dă un șir a1, a2, …, an de numere întregi. În acest șir, o secvență de cel puțin două elemente ai, ai+1, …, aj este SCCI (secvență cu capetele identice) dacă ai = aj. Să se determine câte secvențe SCCI sunt în șir.

Se dau două șiruri de numere întregi a = a[1], a[2], ..., a[n] și b = b[1], b[2], ..., b[m], unde m < n. Spunem că o secvență a[i..i+m-1] = a[i], a[i+1], ..., a[i+m-1] se potrivește cu b dacă b conține, într-o ordine oarecare, toate numerele din secvența a[i..i+m-1]. De exemplu, dacă a = 3,5,1,2,2,5,3,8,1,2,3,5,2,1,1 și b = 2,2,1,5,3, atunci secvențele 3,5,1,2,2, 1,2,2,5,3, 1,2,3,5,2 și 2,3,5,2,1 se potrivesc cu b, pe când secvența 3,5,2,1,1 nu se potrivește cu b. Să se determine câte secvențe din a de lungime m se potrivesc cu b.

Se dau numerele naturale n, k și șirul de numere naturale a1, a2, …, an. O secvență din șir este bună dacă are cel puțin k numere distincte. Să se determine câte secvențe din șir sunt bune.

#4646 cb1

Se dă un șir ordonat crescător a1, a2, …, an de numere întregi. Asupra șirului putem efectua trei tipuri de interogări:

  • 1 x – Câte numere din șir sunt mai mici sau egale decât x?
  • 2 x – Câte numere din șir sunt mai strict mai mari decât x?
  • 3 x – De câte ori apare în șir valoarea x?

Să se răspundă la Q interogări.

Vi se dă o matrice cu n linii și m coloane care memorează numere naturale. Să se reordoneze elementele de pe fiecare linie astfel încât numerele impare să se afle în ordine crescătoare la începutul liniei, iar numerele pare, de asemenea în ordine crescătoare, la sfârșitul liniei.

O persoană studioasă din Cartelul Sinaloa vă pune la dispoziție o matrice pătratică n x n care memorează numai valori binare. Această matrice este de tip MatrixChess dacă orice valoare de 0 se învecinează doar cu valori de 1 și invers, orice valoare de 1 se învecinează doar cu valori de 0. Verificați dacă matricea dată este de tip MatrixChess și puteți veți primi o bursă de studiu în interiorul cartelului!

PbInfo vă pune la dispoziție câteva lucruri grozave: o matrice de n x n numere naturale, un număr natural k, precum și alte două numere naturale L și H, unde L ≤ H. Trebuie să determinați câte submatrice k x k au suma elementelor cuprinsă între L și H.

#4680 MatrixC

Se dă o submatrice de numere naturale având n linii și m coloane și de asemenea se dă un număr natural nenul c. Spunem că o submatrice având 2*c+1 linii și 2*c+1 coloane este centrată dacă elementul din centrul submatricei este mai mare sau egal decât toate celelalte elemente din submatrice. Dându-se matricea și valoarea lui c, să se determine câte submatrice centrate cu 2*c+1 linii și 2*c+1 coloane sunt.

Se dă o matrice cu n linii și n coloane care memorează numere naturale nenule. Modificați valorile divizibile cu 5 din matrice astfel încât acestea să nu mai conțină factorul 5. Apoi modificați valorile divizibile cu 3 din matrice astfel încât acestea să nu mai conțină factorul 3.