Lista de probleme 1559

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3562 momente

Determinați câte momente palidromice au loc în k intervale de timp date.

Pe fiecare din porțile celor n (n <= 100) case dintr-un sat se scrie câte un număr, prin aplicarea unor ștampile cu cifre. Exemplu: pentru a scrie numărul 3404 se vor aplica ștampilele 3 și 0 câte o dată și ștampila 4 de două ori.

Se citesc n numere naturale (cele ce se scriu pe porți) și se cer următoarele:

a) Care este ștampila cea mai puțin folosită?
b) Care este ordinea celor 10 ștampile (cu cele 10 cifre), începând cu cea mai uzată și terminând cu cea mai puțin folosită?
c) Care numere au folosit exact două ștampile?

Se consideră o încăpere de lungime n și lățime m împărțită în n*m zone pătrate, sub forma unei matrice cu n linii și m coloane. Încăperea este acoperită în totalitate cu p covoare de diferite dimensiuni astfel încât acestea nu se suprapun, fiecare zonă pătrată a încăperii fiind acoperită de exact un covor.

Miguel, administratorul clădirii, este responsabil cu spălarea covoarelor. Astfel, el a notat dimensiunile fiecărui covor, în ordine, de sus în jos și de la stânga la dreapta. Covoarele au fost scoase și spălate, iar acum Gigel vă cere ajutorul.

Cunoscând dimensiunile încăperii, numărul de covoare precum și dimensiunile fiecărui covor, să se refacă așezarea inițială a acestora.

După ce s-a terminat școala, Gigel s-a apucat de rezolvat probleme de informatică și a găsit următoarea:

Fie un triunghi dreptunghic. Știindu-se lungimile laturilor triunghiului, să se determine lungimea înălţimii dusă din unghiul drept pe ipotenuză.

Se consideră Șirul lui Fibonacci cunoscut prin relația de recurență: \( {F}_{1} = 1 \); \( {F}_{2} = 1 \); \( {F}_{i} = {F}_{i – 2} + {F}_{i – 1}, i ≥ 3 \).

Pentru n perechi de numere x, y să se afișeze numărul de perechi pentru care numerele \( {F}_{x} \) și \( {F}_{y} \) sunt prime între ele.

N soldați, numerotați de la 1 la N, sunt prinși într-o ambuscadă. Asupra lor se execută M atacuri de tun. Atacurile afectează nu doar un soldat, ci un interval de soldați, provocând fiecăruia dintre aceștia o anumită pierdere (damage). De exemplu, atacul (3,7,5) afectează soldații 3,4,5,6,7 cu 5 damage. La început, toți soldații au V vieți. Câți soldați rămân în viață după cele M atacuri?

Se dau N perechi de numere n k. Pentru fiecare pereche să se calculeze numărul de divizori al lui \(P = {k}^{n} \cdot \left(1 + 2 + 3 + \cdots + k \right) \).

Se dau două șiruri de caractere formate din litere mici ale alfabetului englez. Să se afle dacă aceste șiruri sunt prietene. Un șir de caractere este prieten cu un alt șir de caractere dacă se poate obține din acesta prin inversarea, ori de câte ori, a caracterelor sale, cu mențiunea că nu se pot inversa între ele decât caractere de pe poziții cu aceeași paritate.

Se dă un şir format din n numere naturale nenule distincte. Afişaţi numerele prime din şir, în ordine crescătoare.

Se dau n numere naturale. Să se afișeze toate numerele prime distincte dintre acestea in ordine crescătoare.