Lista de probleme 1807

Filtrare

#4283 LowMem1

Să se determine valoarea maximă S, care se poate obține prin însumarea a k numere consecutive și secvența de numere care formează această sumă maximă.

#4266 MITM

Fie un număr natural s și un șir de n numere naturale nenule. Să se determine suma maximă posibilă, mai mică sau egală cu s ce se poate obține dintr-un subșir al șirului.

Se dă un șir v1, v2, …, vn de numere naturale nenule și de asemenea se dau două numere naturale nenule A și B. Să se determine numărul perechilor (vi , vj) cu i < j și A ≤ vi + vj ≤ B.

Gigel este un mare pasionat al cifrelor. Orice moment liber şi-l petrece jucându-se cu numere. Jucându-se astfel, într-o zi a scris pe hârtie 10 numere distincte de câte două cifre şi a observat că printre acestea există două submulţimi disjuncte de sumă egală. Desigur, Gigel a crezut că este o întâmplare şi a scris alte 10 numere distincte de câte două cifre şi spre surpriza lui, după un timp a găsit din nou două submulţimi disjuncte de sumă egală. Date 10 numere distincte de câte două cifre, determinaţi numărul de perechi de submulţimi disjuncte de sumă egală care se pot forma cu numere din cele date, precum şi una dintre aceste perechi pentru care suma numerelor din fiecare dintre cele două submulţimi este maximă.

#4245 sumaONI

Fie şirul tuturor numerelor naturale de la 1 la un număr oarecare N. Considerând asociate câte un semn (+ sau -) fiecărui număr şi adunând toate aceste numere cu semn se obţine o sumă S. Pentru un S dat, găsiţi valoarea minimă N şi asocierea de semne numerelor de la 1 la N pentru a obţine S în condiţiile problemei.

#4243 mouse

Un experiment urmăreşte comportarea unui şoricel pus într-o cutie dreptunghiulară, împărţită în n x m cămăruţe egale de formă pătrată. Fiecare cămăruţă conţine o anumită cantitate de hrană. Şoricelul trebuie să pornească din colţul (1, 1) al cutiei şi să ajungă în colţul opus (n, m), mâncând cât mai multă hrană. El poate trece dintr-o cameră în una alăturată (două camere sunt alăturate dacă au un perete comun), mănâncă toată hrana din cămăruţă atunci când intră. Se asemenea, nu va intra niciodată într-o cameră fără hrană. Stabiliţi care este cantitatea maximă de hrană pe care o poate mânca.

Se dă un șir a1, a2, …, an de numere întregi. Definim suma unei secvențe ai, ai+1, …, aj ca fiind suma elementelor sale, adică
ai + ai+1 + ... + aj. Să se determine suma maximă posibilă care se poate obține din două secvențe disjuncte din șir.

#4237 araci

Mao, care a fost timp de 45 de ani fochist la Curtea Constituțională, s-a pensionat și s-a apucat de agricultură. El a tăiat n tulpini de bambus de dimensiuni d1, d2, …, dn și din ei vrea să obțină cel puțin A araci de lungime egală L, maxim posibilă. Să se determine lungimea maximă L pe care o poate obține pentru cel puțin A araci tăind bambușii.

O echipă de arheologi a descoperit o hartă străveche a Ținutului de Nord, care era locuit de o civilizație condusă după reguli matematice foarte riguroase. Conform acestei hărți, Ținutul de Nord era împărțit în n rânduri a câte m comitate, fiecare comitat ocupând o suprafață pătrată de un hectar.

Însă descoperirile au mai arătat că această civilizație a fost atacată de la sud-vest de o bacterie periculoasă, ce a acționat astfel: în primul an, a infectat comitatul din colțul din stânga jos al hărții, în al doilea an a infectat cele două comitate vecine cu primul, în al treilea an a infectat cele trei comitate vecine cu anterioarele două și așa mai departe, infecția oprindu-se când bacteria a ajuns la marginea de sus sau la marginea din dreapta a hărții.

Scrieţi un program care să determine numărul de comitate rămase neinfectate după oprirea expansiunii bacteriei.

Se dă un șir a1, a2, …, an de numere întregi și un număr întreg S. Să se determine numărul secvențelor nevide care au suma egală cu S.