Lista de probleme 1685

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3925 rest1

Se dau numerele naturale n, c și r. Să se determine numărul minim m, strict mai mare decât n, care dă restul r prin împărțire la c.

Spunem că un număr natural este alternant dacă cifrele pare alternează cu cele impare. De exemplu, numere alternante sunt 236, 6, 12345678. Se dă un număr natural n. Să se verifice dacă este sau nu alternant.

#3927 cmmnr

Se dă un număr natural n. Să se determine numărul maxim care se poate obține din n eliminând exact o cifră. Cifrele rămase nu-și pot schimba ordinea.

#3928 abcd

Se dau numerele naturale a, b, c și d cu proprietatea că a < b < c < d. Să se determine câte numere naturale divizibile cu 3 sunt în reuniunea de intervale [a,b] ∪ [c,d].

#3924 cripto1

Se dă un limbaj format din N cuvinte și un text criptat format din M cuvinte. Spunem că un cuvânt se permută după un șir \({x}_{1}, {x}_{2}, …, {x}_{K} \) dacă prima literă se permută cu \({x}_{1}\), a doua cu \({x}_{2}\), …, iar ultima cu \({x}_{K}\).
De exemplu, după șirul 1 5 6, “abc” devine “bgi”. Permutarea se face în ordinea literelor mici din alfabetul englez. Dacă o literă ar trece de finalul alfabetului, aceasta îl reia și apoi permută și litera următoare cu 1.
În cazul în care ultima literă trece de finalul alfabetului, atunci cuvântul devine invalid. De exemplu, “zza” permutat după șirul 1 2 3, devine “ace”. (adunarea se face cu transport pornind de la stânga). Dacă “zzz” s-ar permuta după șirul 1 2 3, ar deveni invalid. Cele mai “semnificative” litere sunt de la dreapta la stânga.
Vrem să decriptăm textul, folosind mai multe variante de șiruri pe care le considerăm valabile. Cel mai bun șir de decriptare este acela pentru care numărul de cuvinte din textul criptat care se găsesc, după operație, în limbaj, este maximal.

Info-Oltenia 2020, clasa a IX-a

Se dă o matrice A, formată din N linii și N coloane.
Asupra unei submatrici cu colțul din stânga-sus aflat pe linia l1 și coloana c1, și colțul din dreapta-jos aflat pe linia l2 și coloana c2, putem mării elementele cu un număr întreg v.
Afișați matricea A, după efectuarea a Q astfel de operații.

Se dau două șiruri de numere naturale ordonate crescător. Să se scrie definiția funcției interclasare care nu are parametrii și nu întoarce nici un rezultat, și care să se determine al treilea șir, care să conţină, în ordine crescătoare, elementele din primele două şiruri.

#3859 Cai

Se dă N, în câte moduri putem plasa 2 cai pe o tablă de șah de N pe N astfel încât să nu se atace?

#3846 KSum2

După ce Ionuț a învățat despre algoritmul lui Kadane își pune următoarea întrebare: se dă N și K apoi un vector cu N elemente, din acest vector care este suma maximă a unei secvențe (elemente adiacente) de lungime cel puțin K. A zis să vă întrebe pe voi cum se face.

#3844 KSum

După ce Ionuț a învățat despre algoritmul lui Kadane își pune următoarea întrebare: se dă N și K apoi un vector cu N elemente, din acest vector care este suma maximă a unei secvențe (elemente adiacente) de lungime cel puțin K. A zis să vă întrebe pe voi cum se face.