Lista de probleme 1396

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3166 Vas1

Într-un vas sunt x litri de apă (x>0). După fiecare t minute, x/i din cantitatea de apă rămasă se evaporă. Să se determine după câte minute vor rămâne în vas cel mult y litri de apă.

Se dă un șir de n numere naturale și un număr natural val. Determinați lungimea maximă a unei secvențe cu proprietatea că suma numerelor din această este mai mică sau egală cu val.

Se dau n numere naturale. Să se afișeze numărul de divizori al produsului tuturor celor n numere citite MODULO 1000000007.

#3128 PătratMagic1 C++

Să se genereze un pătrat magic de latură n.

Se dă un număr natural n, urmat de o matrice pătratică cu n * n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă matricea dată este un pătrat magic.

O eprubetă plină cu apă cântărește a grame. În eprubetă se scufundă o monedă de b grame. În noua stare, eprubeta cântărește c grame. Să se determine densitatea metalului din care e confecționată moneda.

Se citesc două numere naturale a şi b, care au acelaşi număr de cifre. Scrieți un program pentru a construi şi afişa un număr natural c cu proprietatea că fiecare cifră a acestuia este partea întreagă a mediei aritmetice a cifrelor situate in aceleaşi poziţii in numerele a şi b.

Un tablou bidimensional cu număr impar de coloane este numit simetric faţă de coloana din mijloc dacă, pe fiecare linie a tabloului, elementele dispuse simetric faţă de elementul din mijloc al liniei respective au valori egale.

Scrieţi un program care citește de la tastatură două numere naturale, m și n (n impar), și elementele unui tablou bidimensional cu m linii și n coloane, numere naturale. Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă tabloul este simetric față de coloana din mijloc, sau mesajul NU în caz contrar.

#1383 Avioane

“Avioane pe hârtie” este un joc ce se joacă în doi, fiecare jucător având la dispoziţie o foaie de hârtie (de matematică) şi ceva de scris.

Dată fiind configuraţia caroiajului şi poziţiile loviturilor lansate de adversar, să se determine:

a. numărul total de avioane desenate în caroiaj;
b. numărul de avioane de fiecare tip;
c. numărul de avioane avariate, fără a fi doborâte;
d. numărul de avioane doborâte.

#3108 dss

Se dau N numere naturale s[1], s[2], …, s[N] și Q interogări de forma a b. Să se determine pentru fiecare interogare [a;b] numărul de subșiruri formate din elemente distincte ale secvenței s[a], s[a+1], s[a+2], …, s[b].

Lot Național Juniori 2019