Lista de probleme 10

Etichete

Se dă un număr n. De asemenea, ai două variabile a și b, inițial egale cu 0. Apoi, pentru fiecare număr i de la 1 la n, trebuie să alegem între a = a ^ i și b = b ^ i, unde cu ^ notăm operația XOR.

Calculați suma maximă ce se poate obține între a și b.

Dându-se un string, să se modifice literele astfel încât să obținem un substring cu litere egale de lungime cât mai mare, fără să depășim un cost dat.

Se da un vector a cu n numere naturale și scopul nostru este să-l transformăm într-un vector descrescător, folosind o operație dată.

Trebuie să aflați câte parcurgeri sunt necesare pentru a transforma vectorul într-un vector descrescător, folosind operația dată.

Dându-se n tipuri diferite de clătite și criteriile de determinare a costului fiecărei clătite, aflați profitul maxim pe care Ștefan îl poate obține dacă schimbă cel mult o cifră din codul fiecărei clătite.

Se dă un vector cu n numere. În acest vector, trebuie aflat intervalul(care poate fi oricare subsecvență cu elemente consecutive din vector) care este cel mai interesant.

Dat fiind un vector de n elemente și q actualizări, să se afle după fiecare actualizare ce valoare este atinsă de cele mai multe ori din vector.

Se da un vector cu n numere naturale, unde v[i] reprezintă numărul de valori egale cu i.

Să se afle numărul de submulțimi a căror sumă este multiplu de n.

Dându-se un număr n, se vrea aflarea numărului de numere de n cifre există care au suma și produsul cifrelor egale.

IOIT 2020-21, Runda 1

#3684 Tinder

Dându-se n fete, probabilitatea ca fiecare fată să dea swipe dreapta și numărul de swipe-uri la dreapta, aflați numărul maxim de potriviri pe care el il poate obține.

Se dă un arbore cu n noduri, cu rădăcina în nodul 1, precum și un vector cu n costuri.

Să se afle suma maximă a nodurilor active, știind că putem folosi o operație descrisă în enunț.