Lista de probleme 12

Etichete

Se dă un număr n. De asemenea, ai două variabile a și b, inițial egale cu 0. Apoi, pentru fiecare număr i de la 1 la n, trebuie să alegem între a = a ^ i și b = b ^ i, unde cu ^ notăm operația XOR.

Calculați suma maximă ce se poate obține între a și b.

Dându-se un vector de n numere, trebuie rearanjate valorile din vector astfel încât (v[1] - v[2]) * (v[3] - v[4]) * …. * (v[n-1] * v[n]) sa fie maxim.

Dându-se un string, să se modifice literele astfel încât să obținem un substring cu litere egale de lungime cât mai mare, fără să depășim un cost dat.

Se da un vector a cu n numere naturale și scopul nostru este să-l transformăm într-un vector descrescător, folosind o operație dată.

Trebuie să aflați câte parcurgeri sunt necesare pentru a transforma vectorul într-un vector descrescător, folosind operația dată.

Dându-se n tipuri diferite de clătite și criteriile de determinare a costului fiecărei clătite, aflați profitul maxim pe care Ștefan îl poate obține dacă schimbă cel mult o cifră din codul fiecărei clătite.

Se dă un vector cu n numere. În acest vector, trebuie aflat intervalul(care poate fi oricare subsecvență cu elemente consecutive din vector) care este cel mai interesant.

Dat fiind un vector de n elemente și q actualizări, să se afle după fiecare actualizare ce valoare este atinsă de cele mai multe ori din vector.

Se da un vector cu n numere naturale, unde v[i] reprezintă numărul de valori egale cu i.

Să se afle numărul de submulțimi a căror sumă este multiplu de n.

Dându-se un număr n, se vrea aflarea numărului de numere de n cifre există care au suma și produsul cifrelor egale.

IOIT 2020-21, Runda 1

#3682 Walker

Johnnie are un graf neorientat complet cu n noduri și vrea să afle câte drumuri de lungime k începând din nodul 1 există care se întorc în nodul 1.