Lista de probleme 17

Etichete

Ionel are N cartonașe. Fiecare cartonaș are înscrise două numere (un număr, s, în partea stângă, și celălalt număr, d, în partea dreaptă). El a așezat cartonașele într-un șir, lipite unul de celălalt, astfel încât numărul din partea dreaptă a primului cartonaș este lipit de numărul din partea stângă a celui de-al doilea cartonaș, numărul din partea dreaptă a celui de al doilea cartonaș este lipit de numărul din partea stângă a celui de-al treilea cartonaș etc. Spunem că două cartonașe alăturate “se potrivesc” dacă numărul din dreapta al primului cartonaș este egal cu numărul din stânga al celui de al doilea cartonaș. Scrieți un program care să citească numărul N de cartonașe, numerele înscrise pe fiecare cartonaș și determină:

1) Numărul de perechi de cartonașe care “se potrivesc”.
2) Numărul de cartonașe din cea mai lungă secvență în care fiecare două cartonașe alăturate “se potrivesc”.
3) Numărul de secvențe cu număr maxim de cartonașe care “se potrivesc”.

OJI 2020, clasa a V-a

#3440 Buldo

Dorești să nivelezi terenul pe care l-ai cumpărat, care are lățimea de 1 metru și lungimea de N metri, fiind alcătuit din N zone succesive, fiecare zonă având lungimea de 1 metru. Terenul se reprezintă ca un șir de N numere naturale h1, h2, h3, …, hN reprezentând înălțimile în metri pe care le au zonele din terenul inițial, privite de la stânga spre dreapta.

Pentru a nivela terenul ai închiriat un buldozer care funcționează astfel. Se alege o înălțime H (număr natural) la care ridicăm lama buldozerului. Inițial buldozerul are pe lamă o cantitate C=0 metri cubi de pământ. Buldozerul începe să mergă de la stânga la dreapta și când ajunge la zona i, în funcție de înălțimea hi a acesteia, se va afla în una dintre următoarele situații:

 • dacă hi ≥ H atunci cantitatea suplimentară hi - H se adaugă la C și nivelul zonei ajunge la H.
 • dacă hi < H atunci se scade din C diferența H - hi pentru a aduce nivelul zonei la nivelul H.

Remarcăm faptul că H trebuie ales inițial astfel încât de fiecare dată când buldozerul ajunge în a doua situație să aibă pe lamă suficient pământ (C ≥ H - hi). După ce buldozerul parcurge cele N zone de lungime 1 pe lama buldozerului e posibil să mai rămână pământ, dar asta nu te interesează, pentru că la capătul din dreapta al terenului este un râu, și pământul rămas se va vărsa acolo.

Scrieţi un program care calculează înălțimea maximă H la care poate fi ridicată lama, astfel încât terenul să poată fi nivelat la acea înălțime.

#3436 Wind

Domnul Vânt a pus pe marginea unei șosele N centrale eoliene, dintre care unele produc energie electrică, iar altele, deocamdată, doar consumă energie. El a etichetat centralele cu numerele naturale distincte de la 1 la N, în ordinea poziționării lor pe șosea. Fiecare centrală eoliană are la bază un ecran pe care este afișat un număr întreg, reprezentând cantitatea de energie pe care o produce (dacă numărul este pozitiv) sau pe care o consumă (dacă numărul este negativ).

Pentru a construi corect k orașe de-a lungul acestei șosele, un arhitect trebuie să aibă în vedere că:

 • fiecărui oraș îi va fi atribuit câte un grup format din centrale eoliene vecine pe șosea, toate grupurile având același număr de centrale;
 • cantitatea de energie repartizată unui oraș este egală cu suma numerelor afișate pe ecranele centralelor
  eoliene din grupul atribuit; uneori este posibil ca, deocamdată, suma obținută să fie negativă;
 • fiecare dintre cele N centrale eoliene trebuie să fie atribuită unui oraș;
 • factorul de dezechilibru, notat cu P(k), este valoarea maximă a diferenței dintre energiile repartizate oricăror două orașe diferite, dintre cele k.

Scrieți un program care citește numărul N, valorile afișate pe cele N ecrane ale centralelor eoliene și rezolvă următoarele două cerinţe:

 1. afișează numărul M de moduri în care se pot grupa cele N centrale pentru construcția corectă de orașe;
 2. afișează numărul maxim X de orașe ce pot fi construite corect, dintre cele care au factorul de dezechilibru minim, precum și eticheta E a primei centrale eoliene atribuită orașului cu cea mai mare cantitate de energie repartizată, dintre cele X orașe; dacă sunt mai multe astfel de orașe, se ia în considerare cel care are atribuite centrale etichetate cu numere mai mari.

#3433 Forta

Forța unui număr natural nenul X este egală cu numărul de divizori pozitivi ai lui X. De exemplu, numărul X = 10 are forţa 4, deoarece 10 are 4 divizori, mulțimea divizorilor fiind D10 = {1,2,5,10}.

Scrieţi un program care, cunoscând un șir de n numere naturale nenule, rezolvă următoarele cerințe:

1. determină cel mai mic număr din șir care are forța maximă;
2. determină lungimea maximă a unei secvențe formată din numere cu aceeași forţă ce poate fi obținută prin rearanjarea convenabilă a elementelor din șir.

Se consideră A un tablou bidimensional cu n linii, n coloane și elemente numere naturale. O zonă triunghiulară a tabloului, reprezentată de tripletul (lin, col, k), este o zonă de forma unui triunghi dreptunghic cu catetele de lungime egală cu |k|, definită astfel:

 1. Pentru k>0, zona este compusă din k linii:
  • pe prima linie a zonei se află elementele A[lin][col], A[lin][col+1], …, A[lin][col+k-1];
  • pe a doua linie a zonei se află elementele A[lin+1][col], A[lin+1][col+1], …, A[lin+1][col+k-2];
  • pe a treia linie a zonei se află elementele A[lin+2][col], A[lin+2][col+1], …, A[lin+2][col+k-3];
  • pe ultima linie a zonei se află elementul A[lin+k-1][col].
 2. Pentru k<0, zona este compusă din |k|=-k linii:
  • pe prima linie a zonei se află elementul A[lin-|k|+1][col];
  • pe a doua linie a zonei se află elementele A[lin-|k|+2][col-1], A[lin-|k|+2][col];
  • pe ultima linie a zonei se află elementele A[lin][col-|k|+1], A[lin][col-|k|+2],…, A[lin][col].

Suma elementelor ce compun o zonă triunghiulară se numește suma zonei.

Scrieţi un program care, cunoscând tabloul A şi Q zone triunghiulare, determină cea mai mare dintre sumele zonelor.

#3435 foto1

O fotografie alb-negru a surprins imaginea fulgerelor pe cerul întunecat în timpul unei furtuni electrice. Mărită, fotografia arată ca un caroiaj format din mici pătrate identice, albe sau negre, dispuse alăturat pe N rânduri și M coloane, câte M pe fiecare rând. Pătratele albe formează fulgerele din fotografie, iar pătratele negre reprezintă cerul. În fotografie, nu există două pătrate albe dispuse alăturat pe același rând. Un fulger este format din pătrate albe situate pe rânduri consecutive care respectă următoarele condiții: a) pătratele albe situate pe două rânduri consecutive au un vârf comun sau o latură comună; b) un fulger poate avea un singur pătrat alb pe un rând. În fotografie, fulgerele sunt distincte, ele neavând pătrate albe cu laturi sau vârfuri comune. Înălțimea unui fulger este dată de numărul de pătrate albe ale acelui fulger.
Scrieți un program care citește numerele N și M, cele N*M elemente ale tabloului T care codifică fotografia și rezolvă următoarele cerințe:

 1. afișează numărul maxim P de pătrate negre dispuse alăturat pe un rând în fotografie;
 2. afișează numărul F de fulgere și înălțimea maximă H a unui fulger din fotografie.

Parcurgând elementele unei matrice pătratice de dimensiune n în spirală, pornind din colțul din
stânga-sus, în sens orar, de la margini către interior, se obține șirul strict crescător format din toate
valorile de la 1 la n2, ca în figura de mai jos. Din șirul dat se obțin două subșiruri disjuncte, de lungime egală, cu număr maxim de termeni. Primul subșir este format din numere consecutive din prima jumătate a șirului, și trebuie să conțină în mod obligatoriu valoarea 1, iar al doilea este format din numere consecutive din a doua jumătate a șirului și trebuie să conțină în mod obligatoriu valoarea n2.

1 2 3 4 5
16 17 18 19 6
15 24 25 20 7
14 23 22 21 8
13 12 11 10 9

Să se afle poziția în matrice a celui mai mare termen din primul subșir și a celui mai mic termen din al
doilea subșir.

#3441 Cetate

Cetatea Vizima din regatul Temeria poate fi reprezentată printr-o matrice cu N linii și M coloane, numerotate începând cu 1. Vizima este o cetate înfloritoare, fapt datorat numărului mare de negustori și meșteri prezenți. Din acest motiv, fiecărei celule din matrice îi este atribuit un profit corespunzător zonei respective. Regele Foltest dorește să reconstruiască zidurile cetății, dar cum războiul cu Imperiul Nilfgaard bate la ușă și resursele regatului sunt limitate, el trebuie să aleagă o porțiune pe care să o poată apăra, reprezentată ca o submatrice. O submatrice este identificată printr-o configurație de patru numere i1, j1, i2, j2 (1≤i1≤i2≤N, 1≤j1≤j2≤M), în această ordine, și este formată din elementele situate pe liniile consecutive i1, i1+1, …, i2 și pe coloanele consecutive j1, j1+1, …, j2 ale matricei prin care este reprezentată cetatea. Laturile submatricei sunt egale cu numărul de linii, respectiv de coloane din care a preluat elemente, iar profitul submatricei este suma valorilor din celulele sale.

Scrieţi un program care, cunoscând matricea cetății și o valoare K, determină:

 1. profitul maxim al unei submatrice cu laturile egale cu K, precum și configurația prin care se identifică ea;
 2. profitul maxim al unei submatrice cu laturile cel mult egale cu K, precum și configurația prin care se identifică ea.

#3432 Tai

Un număr este prim dacă are exact doi divizori naturali. Prin tăierea unui număr în p părți înțelegem împărțirea acestuia în p numere, fiecare de cel puțin o cifră, astfel încât prin alipirea numerelor obținute de la stânga la dreapta obținem numărul inițial.

De exemplu, dacă împărțim numărul 12045 în două părți avem patru variante de tăiere obținându-se numerele: 1 și 2045; 12 și 045; 120 și 45; 1204 și 5. Dacă îl împărțim în trei părți avem șase variante de tăiere obținându-se numerele 1, 2 și 045; 1, 20 și 45; 1, 204 și 5; 12, 0 și 45; 12, 04 și 5; 120, 4 și 5.

Se consideră un șir format din N numere naturale.

1) Determinați cel mai mare număr prim din șirul celor N numere.
2) Determinați cel mai mare număr prim dintre cele obținute prin tăierea în două părți a fiecărui număr din șirul celor N.
3) Determinați cel mai mare număr prim dintre cele obținute prin tăierea în trei părți a fiecărui număr din șirul celor N.

OJI 2020, clasa a V-a

Cercetătorii au descoperit că activitatea miriapodelor este stimulată de culoarea galben și de aceea o furnică este supusă unui experiment. Pe marginea mesei pe care se realizează experimentul s-au lipit una lângă alta, N foi dreptunghiulare, de culoare galbenă, numerotate în ordine, de la stânga la dreapta, de la 1 la N. Furnica se află pe masă, în fața primei foi și urmează un traseu deplasându-se doar pe laturile libere ale foilor (care nu sunt lipite de alte foi sau de masă), pe verticală sau orizontală, (așa cum indică săgețile din imaginea de mai jos), ajungând din nou pe masă. Știind că în urcare furnica parcurge un centimetru în 5 secunde, în coborâre parcurge un centimetru în 2 secunde, iar dacă se deplasează pe orizontală parcurge un centimetru în 3 secunde, ajutați-i pe cercetători să obțină unele date.

Scrieţi un program care să rezolve următoarele cerințe:

 1. determină timpul (exprimat în secunde) necesar furnicii pentru a parcurge tot traseul menționat;
 2. determină lungimea maximă (exprimată în centimetri) a unei porțiuni de traseu în care furnica NU coboară
  deloc;
 3. determină ce număr de ordine are foaia pe care se află furnica după T secunde.