Lista de probleme 204

Filtrare

Dându-se o mulțime de puncte și o mulțime de cercuri, pentru fiecare cerc să se stabilească câte puncte conține.

Se dă a, b și c, să se calculeze \({a}^{{b}^{c}}\) modulo \({10}^{9}+7\).

Considerăm o piramida xor unde fiecare valoare este egală cu xorul valorilor din stânga jos și dreapta jos. Dându-se cel mai de jos nivel, care este valoarea din vârf?

#4044 camere

Te afli într-o cameră de formă dreptunghiulară, privită sub forma unei matrici cu N linii și M coloane. Camera depozitează alune, nuci și castane, fiecare celulă din matrice fiind însemnată cu un caracter din mulțimea {'A', 'N', 'C'}. O celulă care conține caracterul 'A' reprezintă o alună, una care conține caracterul 'N' marchează o nucă, iar una care conține caracterul 'C' codifică o castană. Cum castanele depozitate nu sunt comestibilie, tu ai dori să vezi câte submatrici cu laturile paralele cu cele ale camerei inițiale poți alege, astfel încât numărul de alune să fie egal cu numărul de nuci.

Concursul InfoCEX HD, Februarie 2022

Se dă numărul natural n. Să se afișeze numărul de cifre \( {(n!)}^{n} \).

#1921 Ceas

Săturat de ținut uși, Hodor s-a hotărât să devină ceasornicar. Maestrul ceasornicar îi spune lui Hodor că îl va învăța, doar dacă va trece un test. Maestrul îi da lui Hodor un sistem de coordonate xOy, și un ceas cu raza r, al cărui centru se află în centrul sistemului de coordonate O(0,0). Ceasul contine doar limba care indica orele, de lungime r. Inițial limba indică ora 12:00, cu vârful în punctul de coordonate A(0,r). Hodor trebuie să afle coordonatele vârfului limbii, după h ore și m minute.

Se dau două șiruri de caractere s și t, să se calculeze câte subșiruri din s sunt anagrame ale șirului t.

infoleague.net propunere runda 1, problema 2

#2006 Mana

Înștiințat de atacul orcilor, Gandalf și-a luat măsurile de precauție. Credinciosul spion i-a adus acestuia o hartă care arată pozițiile celor n orci. Harta poate fi reprezentată ca un sistem cartezian de coordonate. Gandalf vrea să folosească o vrajă astfel încât să anihileze cel puțin k orci. De asemenea, acesta vrea să folosească cât mai puțină mana. Știind că, dacă utilizează r mana (r număr natural), și vraja este folosită în punctul de coordonate (x,y), acesta anihilează toți orcii din interiorul cercului cu centrul în (x,y) de rază r, aflați mana minimă necesară pentru a anihila k orci.

#1128 jucarii

La o grădiniță, cei m copii de la grupa mică s-au trezit în fața a n jucării diferite. Cel mai isteț dintre ei vă întreabă în câte moduri ar putea să-și aleagă fiecare câte o jucărie ?

#1240 Ab3

Să se rezolve n inecuații.