Lista de probleme 745

Filtrare

#4266 MITM

Fie un număr natural s și un șir de n numere naturale nenule. Să se determine suma maximă posibilă, mai mică sau egală cu s ce se poate obține dintr-un subșir al șirului.

#4283 LowMem1

Să se determine valoarea maximă S, care se poate obține prin însumarea a k numere consecutive și secvența de numere care formează această sumă maximă.

#4301 gustare

A venit ora mesei pentru Por Costel (masa dintre prânz și cină). Scormonind printr-o grădină, el descoperă un număr de N coceni de porumb și M mere. Masa lui Por Costel va consta în exact un cocean și un măr. Însă, mai nou, fanii săi l-au atenționat că trebuie să aibă grijă ce mănâncă. Fiecare cocean și fiecare măr are o valoare nutritivă. Valoarea nutritivă a mesei va fi valoarea nutritivă a coceanului ales + valoarea nutritiva a mărului ales. Dându-se valorile nutritive ale cocenilor și ale merelor, Por Costel vă întreabă dacă există o masă pe care o poate lua cu valoare nutritivă X. Pentru că Por Costel vrea sa mănânce de mai multe ori între prânz și cină, el va vă pune T întrebări de forma aceasta.
(Întrebările sunt independente între ele, a nu se considera că după o întrebare se elimină perechea cocean-mar aleasă).

Selecție pe școală, C.N. "Frații Buzești" - 2015, clasa a X-a

#4300 secv_fb

Se citește un număr N, un număr K și apoi un șir cu N numere naturale. Determinați câte secvențe de lungime exact K au elementele distincte. Prin secvență înțelegem un set de elemente aflate pe poziții consecutive.

Selecție pe școală, C.N. "Frații Buzești" - 2016, clasele VI - X

#4646 cb1

Se dă un șir ordonat crescător a1, a2, …, an de numere întregi. Asupra șirului putem efectua trei tipuri de interogări:

  • 1 x – Câte numere din șir sunt mai mici sau egale decât x?
  • 2 x – Câte numere din șir sunt mai strict mai mari decât x?
  • 3 x – De câte ori apare în șir valoarea x?

Să se răspundă la Q interogări.

#4298 lacom

Victor și tatăl său au mers la magazinul de bomboane pentru ca tatăl să își onoreze o mai veche promisiune. Magazinul are bomboanele aranjate pe un rând, în mai multe cutii așezate una lângă alta. Se cunoaște numărul de bomboane din fiecare cutie, în ordinea în care sunt așezate cutiile începând de la intrare.
Tatăl i-a fixat lui Victor următoarea regulă de colectare a bomboanelor:

  • Parcurge cutiile începând de la intrare.
  • Colectează toate bomboanele din prima cutie.
  • Când ajunge la o cutie de pe rând, colectează toate bomboanele de acolo doar dacă numărul lor este strict mai mare decât numărul de bomboane din ultima cutie din care a colectat.

Determinați câte bomboane a colectat Victor.

CPPI Craiova - Concurs de antrenament 4-5 ianuarie 2023

Se dau numerele naturale n, k și șirul de numere naturale a1, a2, …, an. O secvență din șir este bună dacă are cel puțin k numere distincte. Să se determine câte secvențe din șir sunt bune.

Se dau două șiruri de numere întregi a = a[1], a[2], ..., a[n] și b = b[1], b[2], ..., b[m], unde m < n. Spunem că o secvență a[i..i+m-1] = a[i], a[i+1], ..., a[i+m-1] se potrivește cu b dacă b conține, într-o ordine oarecare, toate numerele din secvența a[i..i+m-1]. De exemplu, dacă a = 3,5,1,2,2,5,3,8,1,2,3,5,2,1,1 și b = 2,2,1,5,3, atunci secvențele 3,5,1,2,2, 1,2,2,5,3, 1,2,3,5,2 și 2,3,5,2,1 se potrivesc cu b, pe când secvența 3,5,2,1,1 nu se potrivește cu b. Să se determine câte secvențe din a de lungime m se potrivesc cu b.

Se dă un șir a1, a2, …, an de numere naturale nenule. Se dă de asemenea un număr natural K. Se calculează sumele tuturor secvențelor nevide din șir și se ordonează crescător. Să se determine a K-a sumă din șirul ordonat crescător.

#4327 Chimie

Eroul nostru Mateo (vezi #Chimie1 ), studiind Tabelul periodic al elementelor constată că toate elementele chimice sunt aranjate în funcție de numărul lor atomic, sunt grupate în tabel pe 7 rânduri(perioade), iar aceste rânduri au pe ultima coloană(grupa 18) elementele numite și gaze nobile iar cele 7 numere atomice ale acestora sunt: 2(He), 10(Ne), 18(Ar), 36(Kr), 54(Xe), 86(Rn) și 118(Og). Mateo primește un set de elemente chimice și dorește să afle care este diferența maximă dintre numărul atomic al gazului nobil aflat pe același rând și numărul atomic al fiecărui element din setul primit și de câte ori apare acel element. Dacă există mai multe elemente distincte cu diferența maximă se va afișa cel cu numărul atomic mai mare, urmat de numărul de apariții al acestuia.