Lista de probleme 598

Filtrare

Dându-se mai multe șiruri crescătoare de numere naturale, fiecare astfel de șir terminându-se cu numărul 0, se cere să se afișeze în ordine strict crescătoare, numerele comune tuturor șirurilor.

ad-hoc

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Determinați cea mai lungă secvență de elemente din vector care începe și se termină cu aceeași valoare. Dacă în vector există mai multe secvențe corecte de lungime maximă se va determina cea mai din stânga.

#3902 SortSum

Scrie un program care citind un șir de numere naturale afișează numerele citite ordonate crescător după suma cifrelor lor, iar dacă suma cifrelor este egală, descrescător după valoarea lor.

#3790 subsets

Se dă șirul a1, a2, …, an de numere naturale nenule distincte. Vrem să alegem trei submulțimi X, Y și Z cu proprietățile:

  • submulțimile sunt nevide
  • orice element din șir aparține cel mult unei submulțimi
  • cele trei submulțimi au suma elementelor identică

Să se determine numărul tripletelor de submulțimi care îndeplinesc proprietățile.

#3738 NewYork

Doru s-a mutat în New York și își caută o nouă locuință specială în perimetrul străzilor numerotate cu numerele distincte de la 1 la n. Fiind pasionat de matematică, el vrea să se mute pe strada în care cel mai mare divizor comun (cmmdc) al înălțimilor clădirilor este maxim. De asemenea, clădirea aleasă trebuie să aibă cea mai mare înălțime număr prim de pe strada pe care se află. Doru vă roagă pe voi să găsiți clădirea perfectă.

Se dau două șiruri de numere naturale ordonate crescător. Să se scrie definiția funcției interclasare care nu are parametrii și nu întoarce nici un rezultat, și care să se determine al treilea șir, care să conţină, în ordine crescătoare, elementele din primele două şiruri.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă în şir există elemente impare.

#1005 Numere8

Se dă o listă cu numere naturale. Să se determine numerele naturale nenule cu cel mult patru cifre care nu apar în lista dată.

Să se scrie un program care ordonează crescător elementele unui vector.

Se dă un vector format din n elemente, numere naturale. Calculați suma elementelor din secvența determinată de primul și ultimul element impar.