Lista de probleme 659

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#75 FSumDiv3 C++

Scrieți definiția completă unui subprogram C++ care returnează suma elementelor divizibile cu 3 ale unui tablou unidimensional transmis ca parametru.

Să se scrie un program care citește mai multe propoziții și determină propoziția cu cele mai multe cuvinte.

Să se scrie un program care citește un cuvânt și îl afișează după interschimbarea primei vocale cu ultima consoană.

Să se scrie o funcție C++ care verifică dacă un număr natural transmis ca parametru este aproape prim.

Să se scrie definiția completă a funcției C++ P care primește prin intermediul parametrului n un număr natural cu cel mult 9 cifre, iar prin intermediul parametrului c o cifră. Funcția întoarce tot prin intermediul parametrului n numărul obținut prin eliminarea tuturor aparițiilor cifrei c.

Să se scrie un program care citește mai multe propoziții și determină propoziția de lungime maximă.

Scrieți definiția completă a subprogramului F, care primește prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (1≤n≤9), iar prin intermediul parametrului a, un tablou unidimensional care conţine n valori naturale, fiecare dintre acestea reprezentând câte o cifră a unui număr. Astfel, a0 reprezintă prima cifră a numărului, a1 a doua cifră, etc.

Subprogramul furnizează prin parametrul k o valoare naturală egală cu numărul obţinut din cifrele pare reţinute în tabloul a sau valoarea -1 dacă în tablou nu există nicio cifră pară.

#38 Shift C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului shift care primește prin intermediul parametrului n o valoare naturală nenulă (n≤100), iar prin intermediul parametrului x, un tablou unidimensional cu n componente. Fiecare componentă a acestui tablou este un număr întreg care are cel mult 8 cifre.

Subprogramul permută circular cu o poziţie spre stânga primele n elemente ale tabloului x și furnizează tabloul modificat tot prin parametrul x.

Să se scrie o funcție C++ care să determine numărul divizorilor impari ai unui număr natural transmis ca parametru. Funcția întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieşire.

#113 FCifre C++

Să se scrie o funcție C++ care primeşte doi parametri, n şi k şi returnează numărul de cifre ale lui n care divid pe k.