Lista de probleme 413

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#1583 2prim

Se citesc de la tastatură n numere naturale. Să se determine numarul de numere prime formate din ultimele 2 cifre ale fiecarui număr.

Se citește un număr n și apoi n numere naturale cu maxim 9 cifre. Știind că n este dat par, să se determine de câte ori maximul din prima jumătate apare în șir în a doua jumătate.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

#2872 EasyPow

Se dă numărul natural n. Calculați 2n, apoi afișați rezultatul în baza 2.

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care determină și afișează trei numere naturale a, b și c, astfel încât a+b+c=n și produsul a*b*c este maximul dintre produsele oricăror trei numere naturale care adunate dau suma egală cu n.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor impari ai săi.