Lista de probleme 421

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Dându-se cifrele c1 și c2, să se afișeze toate numerele de patru cifre care îndeplinesc următoarele condiții:

  • Cifra miilor este mai mare sau egală cu c1
  • Cifra zecilor este mai mică sau egală cu c2
  • Cifrele sutelor și unităților sunt egale și pare

#3620 cmmk

Se dau numerele naturale n și k, unde k este o cifră. Să se verifice dacă toate cifrele lui n sunt mai mici sau egale decât k.

Scrieți un program fabulos care citește un număr natural nenul n și determină:

  • suma pătratelor cifrelor lui n
  • suma cifrelor impare ale lui n
  • suma cifrelor divizibile cu 3 ale lui n
  • numărul cifrelor strict mai mari decât 5
  • produsul cifrelor nenule ale lui n
  • suma dintre cifra cea mai puțin semnificativă (cifra unităților) lui n și cifra cea mai semnificativă a lui n

Se dă un interval [l,r]. Aflaţi câte perechi de numere pare se pot forma alegând două numere din interval.

#1583 2prim

Se citesc de la tastatură n numere naturale. Să se determine numarul de numere prime formate din ultimele 2 cifre ale fiecarui număr.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.