Lista de probleme 393

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#1583 2prim

Se citesc de la tastatură n numere naturale. Să se determine numarul de numere prime formate din ultimele 2 cifre ale fiecarui număr.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

#2872 EasyPow

Se dă \( {n}^{} \) un număr natural. Calculați \( {2}^{n} \), apoi afișați rezultatul în baza 2.

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care determină și afișează trei numere naturale a, b și c, astfel încât a+b+c=n și produsul a*b*c este maximul dintre produsele oricăror trei numere naturale care adunate dau suma egală cu n.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mic dintre cele n numere date.

Se citește un număr natural n. Să se determine câte cifre 0 și câte cifre 1 are reprezentarea în baza 2 a acestui număr.