Lista de probleme 365

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care determină și afișează trei numere naturale a, b și c, astfel încât a+b+c=n și produsul a*b*c este maximul dintre produsele oricăror trei numere naturale care adunate dau suma egală cu n.

#2872 EasyPow

Se dă \( {n}^{} \) un număr natural. Calculați \( {2}^{n} \), apoi afișați rezultatul în baza 2.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, termenii şirului lui Fibonacci mai mici sau egali cu n.

O eprubetă plină cu apă cântărește a grame. În eprubetă se scufundă o monedă de b grame. În noua stare, eprubeta cântărește c grame. Să se determine densitatea metalului din care e confecționată moneda.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor impari ai săi.