Lista de probleme 353

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Se citesc mai multe numere naturale nenule. Fiecare astfel de număr X se va afișa, urmat de un triplet de numere a b c cu proprietatea că a+b+c=X, iar produsul lor este maxim.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

#2872 EasyPow

Se dă \( {n}^{} \) un număr natural. Calculați \( {2}^{n} \), apoi afișați rezultatul în baza 2.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, termenii şirului lui Fibonacci mai mici sau egali cu n.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor impari ai săi.

Să se scrie un program care să determine produsul cifrelor impare ale unui număr natural citit de la tastatură.