Lista de probleme 508

Filtrare

#4516 max3cif

Dat numărul natural n, să se determine cel mai mare număr de trei cifre conținut în n.

De fiecare dată când Bubu primește un zece la informatică, numărul de bomboane din prima cutie crește cu a, iar de fiecare dată când primește un zece la matematică numărul de bomboane din a doua cutie crește cu b. Care este numărul minim de note de zece necesar pentru ca numărul de bomboane din cele două cutii să devină egal?

Se citesc numerele naturale x, y, z. Să se determine cate numere de exact șase cifre au cifra sutelor de mii mai mare sau egală cu x, cifra miilor și cifra zecilor de mii egale cu y, iar suma dintre cifra sutelor, cifra zecilor și cifra unităților este egală cu z.

#4517 treiDiv

Se dau n numere naturale. Să se determine câte dintre ele au exact trei divizori.

#4522 primX

Dându-se numerele naturale n, x și un șir de n numere naturale, să se determine numărul prim cel mai apropiat de x. Dacă există mai multe soluții, aflați-l pe cel mai mic dintre numere.

Se dă numărul natural nenul n. Să se afișeze valorile lui 1!, 2!, …, n!, unde prin x! s-a notat produsul primelor x numere naturale nenule, deci x! = 1*2*3*...*x.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

#1583 2prim

Se citesc de la tastatură n numere naturale. Să se determine numarul de numere prime formate din ultimele 2 cifre ale fiecarui număr.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.