Lista de probleme 326

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

#2420 EasyRow

Se consideră următorul șir de numere naturale: 1 3 5 8 10 14 16.... Deduceți regula după care acesta s-a format și afișați al n-lea termen.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Se citește un număr natural n. Să se determine câte cifre 0 și câte cifre 1 are reprezentarea în baza 2 a acestui număr.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Se citesc mai multe numere naturale nenule. Fiecare astfel de număr X se va afișa, urmat de un triplet de numere a b c cu proprietatea că a+b+c=X, iar produsul lor este maxim.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor impari ai săi.

Un număr X se numește nevricos dacă este egal cu triplul produsului cifrelor lui X.

Dându-se un șir S de cifre nenule, să se determine câte dintre secvențele din S au numere asociate nevricoase și câte dintre subșirurile lui S au numere asociate nevricoase.