Lista de probleme 320

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Scrieţi un program care să citească numărul natural N şi o cifră k și care să determine:

a) de câte ori apare cifra k în numărul N; (30% din punctaj)
b) numărul obținut după modificarea numărului N; (70% din punctaj)

Olimpiada locală de informatică București 2018

#2420 EasyRow

Se consideră următorul șir de numere naturale: 1 3 5 8 10 14 16.... Deduceți regula după care acesta s-a format și afișați al n-lea termen.

#2407 odaoni

Aflaţi câţi divizori ai lui n au mulţimea cifrelor din scrierea lor inclusă în mulţimea cifrelor din scrierea lui n.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

Se citește un număr natural n. Să se determine câte cifre 0 și câte cifre 1 are reprezentarea în baza 2 a acestui număr.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Se citesc mai multe numere naturale nenule. Fiecare astfel de număr X se va afișa, urmat de un triplet de numere a b c cu proprietatea că a+b+c=X, iar produsul lor este maxim.