Lista de probleme 436

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3663 ppdp

Se dă un număr natural n. Calculați pătratul celui mai mic divizor propriu al său.

Se dă n, număr natural nenul. Să se testeze dacă n are număr impar de divizori.

Dându-se cifrele c1 și c2, să se afișeze toate numerele de patru cifre care îndeplinesc următoarele condiții:

  • Cifra miilor este mai mare sau egală cu c1
  • Cifra zecilor este mai mică sau egală cu c2
  • Cifrele sutelor și unităților sunt egale și pare

#3620 cmmk

Se dau numerele naturale n și k, unde k este o cifră. Să se verifice dacă toate cifrele lui n sunt mai mici sau egale decât k.

Se dă un interval [l,r]. Aflaţi câte perechi de numere pare se pot forma alegând două numere din interval.

Scrieți un program fabulos care citește un număr natural nenul n și determină:

  • suma pătratelor cifrelor lui n
  • suma cifrelor impare ale lui n
  • suma cifrelor divizibile cu 3 ale lui n
  • numărul cifrelor strict mai mari decât 5
  • produsul cifrelor nenule ale lui n
  • suma dintre cifra cea mai puțin semnificativă (cifra unităților) lui n și cifra cea mai semnificativă a lui n

Se dă un număr natural n. Determinaţi câte cifre are suma cifrelor sale.

Se dau n numere naturale. Determinaţi câte cifre pare şi câte cifre impare se află în total în cele n numere.

#3665 cmmcp

Se dă un număr natural n. Determinaţi cea mai mare cifră pară a sa. Dacă numărul nu are cifre pare se va afişa numărul 10.

Se dau n numere naturale. Determinaţi câte dintre ele au cifra maximă un număr impar.