Lista de probleme 376

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau două numere naturale a și b. Calculați suma numerelor echilibrate din intervalul [a,b]. Un număr este echilibrat dacă are număr par de cifre si are numărul de cifre pare egal cu numărul de cifre impare.

Se dau două numere naturale a și b. Calculați suma numerelor echilibrate din intervalul [a,b]. Un număr este echilibrat dacă are suma cifrelor pare egală cu suma cifrelor impare.

Se dau n numere naturale. Se numește număr par asociat unui număr x numărul obținut din cifrele pare ale lui x luate în ordinea în care apar ele în x. Se cere să se determine câte dintre cele n numere citite au numărul par asociat palindrom.

#3254 prod_pi

Se dă un număr natural n cu cel puțin două cifre, care conține atât cifre pare cât și cifre impare. Calculați produsul dintre cea mai mare cifră pară și cea mai mică cifră impară a lui n.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care determină și afișează trei numere naturale a, b și c, astfel încât a+b+c=n și produsul a*b*c este maximul dintre produsele oricăror trei numere naturale care adunate dau suma egală cu n.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.