Lista de probleme 458

Filtrare

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

Se citește un număr natural n. Să se determine câte cifre 0 și câte cifre 1 are reprezentarea în baza 2 a acestui număr.

#1583 2prim

Se citesc de la tastatură n numere naturale. Să se determine numarul de numere prime formate din ultimele 2 cifre ale fiecarui număr.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care determină și afișează trei numere naturale a, b și c, astfel încât a+b+c=n și produsul a*b*c este maximul dintre produsele oricăror trei numere naturale care adunate dau suma egală cu n.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma 2+4+..+(2n).

Se citesc două numere naturale. Să se afişeze numărul care are mai multe cifre egale cu 1 în reprezentarea în baza 2.