Lista de probleme 500

Filtrare

De fiecare dată când Bubu primește un zece la informatică, numărul de bomboane din prima cutie crește cu a, iar de fiecare dată când primește un zece la matematică numărul de bomboane din a doua cutie crește cu b. Care este numărul minim de note de zece necesar pentru ca numărul de bomboane din cele două cutii să devină egal?

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

#1583 2prim

Se citesc de la tastatură n numere naturale. Să se determine numarul de numere prime formate din ultimele 2 cifre ale fiecarui număr.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se citește un număr natural n. Să se determine câte cifre 0 și câte cifre 1 are reprezentarea în baza 2 a acestui număr.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma 2+4+..+(2n).

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, termenii şirului lui Fibonacci mai mici sau egali cu n.