Lista de probleme 347

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Etichete

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Se citește un număr natural n. Să se determine câte cifre 0 și câte cifre 1 are reprezentarea în baza 2 a acestui număr.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se citesc mai multe numere naturale nenule. Fiecare astfel de număr X se va afișa, urmat de un triplet de numere a b c cu proprietatea că a+b+c=X, iar produsul lor este maxim.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, termenii şirului lui Fibonacci mai mici sau egali cu n.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mic dintre cele n numere date.

Se citesc două numere naturale. Să se afişeze numărul care are mai multe cifre egale cu 1 în reprezentarea în baza 2.