Lista de probleme 311

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Se citește un număr natural n. Să se determine câte cifre 0 și câte cifre 1 are reprezentarea în baza 2 a acestui număr.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Un număr X se numește nevricos dacă este egal cu triplul produsului cifrelor lui X.

Dându-se un șir S de cifre nenule, să se determine câte dintre secvențele din S au numere asociate nevricoase și câte dintre subșirurile lui S au numere asociate nevricoase.

Se dau n numere naturale. Să se afle pentru câte dintre numere, suma cifrelor împărţită la 9 dă restul r.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma 2+4+..+(2n).

Se citesc două numere naturale. Să se afişeze numărul care are mai multe cifre egale cu 1 în reprezentarea în baza 2.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mic dintre cele n numere date.