Lista de probleme 438

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#1583 2prim

Se citesc de la tastatură n numere naturale. Să se determine numarul de numere prime formate din ultimele 2 cifre ale fiecarui număr.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

#2872 EasyPow

Se dă numărul natural n. Calculați 2n, apoi afișați rezultatul în baza 2.

Se citește un număr natural n. Să se determine câte cifre 0 și câte cifre 1 are reprezentarea în baza 2 a acestui număr.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma 2+4+..+(2n).

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mic dintre cele n numere date.