Lista de probleme 454

Filtrare

Se citește un număr natural nenul n și apoi se citesc n numere naturale. Calculați suma dintre valoarea minimă și valoarea maximă.

Se dă numărul natural nenul n. Să se determine produsul primelor n numere impare.

#3977 expoN

Se citește numărul natural n. Să se determine exponentul maxim e cu proprietatea că 2e ≤ n.

#3985 suma_c2

Se dau n numere naturale. Calculați suma celor care au exact două cifre.

Se dau n numere naturale. Calculați câte dintre ele au exact două cifre.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

#1583 2prim

Se citesc de la tastatură n numere naturale. Să se determine numarul de numere prime formate din ultimele 2 cifre ale fiecarui număr.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se citește o cifră k și apoi se citesc numere naturale distincte de la tastatură până la apariția lui zero. Afișați câte dintre cele citite după k sunt cuprinse între cel mai mic și cel mai mare număr cu proprietatea că are ultima cifră egală cu k.