Lista de probleme 1559

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3499 Secv011

Se dă un șir \(A\) format din \(n\) elemente din mulțimea \(\{0, 1\}\). Numim secvență a șirului \(A\) orice succesiune de elemente situate pe poziții consecutive în șir. Să se determine numărul de secvențe ale șirului \(A\) ce conțin de două ori mai mulți de \(1\) decât de \(0\).

Numim factorul-x a 2 numere produsul tuturor factorilor primi comuni și diferiți ai celor 2 numere.

Se dau n numere naturale distincte. Se cere să se afle câți factori-x diferiți pot fi obținuți din toate perechile diferite de numere din șir și să se afișeze aceștia.

Se dau n numere naturale. Să se calculeze produsul factorialelor acestora, modulo 1.000.000.007.

Se dă o progresie geometrică cu primul termen x, cu rația egală cu \(\left[ a \over b \right] \), unde [p] reprezintă partea întreagă a numărului real p. Afișați al n-lea termen.

#3430 bpj2020

Gigel a descoperit noul joc Block Puzzle Jewel. Jocul constă în plasarea pe tabla de joc a unor piese de diverse tipuri și obținerea unui anumit scor. Dându-se o secvență de piese care se plasează pe tablă, determinați scorul final al lui Gigel.

#3484 3lan

Se dau n numere naturale distincte. Pentru oricare două numere date, distincte, x şi y, se determină ultima cifră a numărului 333x•y şi se însumează cifrele obţinute. Aflaţi valoarea acestei sume.

#3483 pct

Se dau n puncte distincte în plan, de coordonate întregi. Aflați numărul maxim de puncte aflate în interiorul sau pe laturile unui pătrat de latură k, având vârfurile de coordonate întregi și laturile paralele cu axele de coordonate.

#3480 9lan C++

Se dă un număr natural n. Calculați ultima cifră a lui \({9}^{n}\).

#3479 2lan C++

Se da un număr n. Calculați ultima cifră a lui \({2}^{n}\).

Gigel, un personaj cunoscut, vrea de data aceasta să își construiască o casă. Astfel, el cumpără un teren, reprezentat sub forma unei matrice binare cu n linii și m coloane, dar datorită lipsei de experiență în tranzacții imobiliare este păcălit, deoarece există pe teren zone afectate în care nu se poate construi, marcate în matrice cu 0. Celelalte zone în care se poate construi sunt marcate cu 1.

Gigel acceptă că a greșit și nu are altceva de făcut decât să își construiască casa unde este posibil. Acesta caută pe terenul achiziționat o bucată de teren pătrată de dimensiune cât mai mare, pentru care toate zonele ce o alcătuiesc să fie utilizabile(marcate cu 1 în matricea binară a reprezentării terenului), în care își va construi casa.

Acesta nu se descurcă singur și vă roagă pe voi să îl ajutați să își rezolve această problemă.