Lista de probleme 1336

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un număr natural n. Să se afișeze fiecare cifră a numărului folosind simbolul @, ca în exemplu.

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și un caracter c care poate fi + sau -. Să se sorteze, după linii, matricea crescător dacă semnul este + sau descrescător dacă semnul este -.

Sortarea matricei după coloane este rearanjarea elementelor astfel încât, parcurgând matricea pe coloane, de la stânga la dreapta și de sus în jos, elementele sunt în ordine crescătoare/descrescătoare.

#2950 adun

Ionel a primit la ora de matematica o problema interesantă. El are doua numere naturale X și Y și trebuie să determine un număr natural K astfel încât cel mai mic multiplu comun al numerelor X + K și Y + K să fie minim. Determinați valoarea lui K astfel încât cel mai mic multiplu comun al numerelor X + K și Y + K să fie minim.

#2943 maru

Se dă o matrice pătratică de n x n numere naturale și o valoare naturală T. Suma unei submatrice este suma elementelor submatricei. Să se determine numărul submatricelor care au suma mai mică sau egală cu T.

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și un caracter c care poate fi + sau -. Să se sorteze, după linii, matricea crescător dacă semnul este + sau descrescător dacă semnul este -.

Sortarea matricei după linii este rearanjarea elementelor astfel încât, parcurgând matricea pe linii, de sus în jos și de la stânga la dreapta, elementele sunt în ordine crescătoare/descrescătoare.

#2938 Albina

Într-un stup, pe un fagure de miere infinit, trăiește o albină foarte harnică. Fagurele este alcătuit din celule hexagonale, fiecare celulă având șase vecini. În prima zi albina depune nectar într-o singură celulă. În fiecare din zilele următoarele, albina depune nectar în celulele vecine cu cele în care a fost deja depus nectar. Aflați în câte celule este depus nectar după n zile.

#2872 EasyPow

Se dă \( {n}^{} \) un număr natural. Calculați \( {2}^{n} \), apoi afișați rezultatul în baza 2.

#2910 BitSwap

Se dau numerele n și m. Interschimbați valorile lui n și m fără a folosi o variabilă auxiliară.

Se dă un șir cu n elemente numere naturale, numerotate de la 1 la n și m perechi de indici i j. Pentru fiecare pereche de indici se calculează suma elementelor din secvență determinată de cei doi indici. Afișați suma maximă obținută.

#2912 ntheven

Se dă numărul natural n. Afișați al n-lea număr par.