Lista de probleme 1391

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

O eprubetă plină cu apă cântărește a grame. În eprubetă se scufundă o monedă de b grame. În noua stare, eprubeta cântărește c grame. Să se determine densitatea metalului din care e confecționată moneda.

Într-o școală sunt n clase a VII-a, fiecare de câte k elevi, și m clase a VIII-a, fiecare de câte p elevi. Directorul școlii vrea să facă o nouă repartizare a elevilor în clase astfel încât în fiecare clasă: a) să fie același număr de elevi; b) să fie doar elevi de clasa a VII-a sau doar elevi de clasa a VIII-a.

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care determină și afișează trei numere naturale a, b și c, astfel încât a+b+c=n și produsul a*b*c este maximul dintre produsele oricăror trei numere naturale care adunate dau suma egală cu n.

#3068 roata1

Cei N elevi participanți la olimpiadă au fost invitați să admire panorama orașului din roata cu N locuri instalată în Orășelul Copiilor. Fiecare elev poartă un tricou inscripționat cu un număr natural, numerele de pe tricouri fiind diferite două câte două și având valori cuprinse între 1 și N. Inițial, ei ocupă toate cele N locuri din roată, începând cu cel mai de jos scaun și continuând cu următoarele scaune, în sensul acelor de ceasornic. Roata se mișcă circular, în sensul acelor de ceasornic, cu un număr de poziții, se oprește și elevul aflat pe scaunul cel mai de jos coboară. În continuare, ea se rotește în același sens, un număr mai mare de poziții, apoi se oprește și coboară elevul aflat pe scaunul cel mai de jos și așa mai departe până când coboară toți elevii.
Cunoscându-se numărul N de elevi, precum și numerele de pe tricouri, în ordinea în care elevii se află inițial în roată, să se determine N numere reprezentând pozițiile cu care roata se mișcă circular pentru a coborî fiecare elev, astfel încât elevii să coboare din roată în ordinea crescătoare a numerelor de pe tricou. Cele N numere de poziții trebuie să fie în ordine strict crescătoare, iar numărul total de poziții trebuie să fie minim.

#3067 optime

Maria iubește numerele prime. Ea scrie pe o foaie de hârtie, în ordine strict crescătoare, un șir format din numerele prime care au cel puțin două cifre. Apoi, din numerele care conțin mai mult de două cifre taie cifrele din stânga, astfel încât să rămână exact două cifre. Dacă după tăierea cifrelor numărul obținut nu este cuprins între 10 și 99, numărul este eliminat din șir. De exemplu, numărul prim 101, care are trei cifre, nu va fi scris, deoarece i se taie cifra din stânga, rezultând numărul 01, adică 1, care nu are exact două cifre, deci după tăiere va fi eliminat din șir.
Maria umple un tabel cu 2 * k linii și k coloane, astfel încât, parcurgându-l pe linii, de sus în jos și fiecare linie de la stânga la dreapta, se obțin numerele din șir. Studiind numerele din tabel, constată că printre acestea se află și numere care nu sunt prime. Cunoscând un număr natural k nenul și un număr natural x, ajutați-o pe Maria:
1. Să determine suma numerelor din tabel care nu sunt prime. Dacă nu există numere care nu sunt prime, suma are valoarea 0.
2. Să aleagă x coloane consecutive din tabel, astfel încât acestea să conțină, în total, un număr maxim de numere prime. Dacă există mai multe posibilități, se va alege secvența de coloane consecutive care are o valoare cât mai mare a coloanei de început din secvență. Să se determine numărul primei coloane din secvența aleasă, precum și numărul total de numere prime din secvență.

Într-o zi, Ioana a scris toate numerele naturale de N cifre fiecare îndeplinind, simultan, condițiile:

 • numărul format din primele două cifre este pătrat perfect;
 • a treia cifră este obligatoriu număr prim;
 • nu conține două cifre pare alăturate și nici două cifre impare alăturate.

De exemplu, numerele de trei cifre, scrise de Ioana, sunt: 163, 165, 167, 252, 363, 365, 367, 492, 812.
Cunoscându-se numerele N și X, scrieți un program care determină:
1) câte numere de N cifre îndeplinesc cele trei condiții din enunț;
2) care este cel mai apropiat număr de X, diferit de X, care să îndeplinească cele trei condiții din enunț și care să aibă același număr de cifre ca X. Dacă există două astfel de numere, egal depărtate de X, se va afișa cel mai mic dintre ele.

ONI 2019 clasa a V-a

#3065 trio

Trio este un joc ce conține N piese de aceeași formă, așezate una lângă alta pe o tablă de joc și numerotate de la stânga la dreapta cu valori de la 1 la N. Fiecare piesă are marcate pe ea trei zone, iar în fiecare dintre ele este scrisă câte o cifră. Se consideră că o piesă pe care sunt scrise în ordine, de la stânga la dreapta, cifrele C1, C2 și C3 are următoarele proprietăți:

 • este identică cu o altă piesă, dacă această piesă conține exact aceleași cifre, în aceeași ordine cu ale ei sau în ordine inversă. Astfel, piesa C1|C2|C3 este identică cu o altă piesă de forma C1|C2|C3 și cu o piesă de forma C3|C2|C1.
 • este prietenă cu o altă piesă dacă aceasta conține exact aceleași cifre ca piesa dată, dar nu neapărat în aceeași ordine. Astfel, piesa C1|C2|C3 este prietenă cu piesele: C1|C2|C3, C1|C3|C2, C2|C1|C3, C2|C3|C1, C3|C1|C2 și C3|C2|C1. Se observă că două piese identice sunt și prietene!
  Un grup de piese prietene este format din TOATE piesele prietene între ele, aflate pe tabla de joc.
  1) Alegeți o piesă de pe tabla de joc, astfel încât numărul M al pieselor identice cu ea să fie cel mai mare posibil și afișați numărul M determinat;
  2) Afișați numărul grupurilor de piese prietene existente pe tabla de joc;
  3) Afișați numărul maxim de piese dintr-o secvență ce conține piese așezate una lângă alta pe tabla de joc, pentru care prima piesă și ultima piesă din secvență sunt prietene.

#3064 copii1

Iliuță și Pandele au învățat la școală operații aritmetice cu numere naturale. Astfel cei doi frați exersează operațiile folosindu-se de o tablă. Iliuță spune un număr natural X, iar Pandele scrie pe tablă rezultatul înmulțirii tututor numerelor naturale de la 1 la X. Glumeț, Iliuță șterge cifrele egale cu 0 de la finalul numărului scris de Pandele.
Ca să îl ierte, Pandele spune și el un număr natural Y și îi cere lui Iliuță să determine un număr natural Z care este cel mai mare divizor al lui Y având un număr impar de divizori. Cunoscându-se numerele spuse de copii, scrieți un program care rezolvă următoarele cerințe:
1) afișează ultimele K cifre ale produsului calculat de Pandele, după ștergerea cifrelor egale cu 0 de la finalul acestuia;
2) afișează numărul Z cu semnificația de mai sus și numărul de divizori ai acestuia.

#3062 vas

Într-un vas sunt x litri de apă (x>0). După fiecare t minute, un sfert din cantitatea de apă se evaporă.
Să se determine după câte minute vor rămâne în vas cel mult y litri de apă.

#3063 luna

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care afișează numele lunii calendaristice corespunzătoare numărului n.