Lista de probleme 1424

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

La un concurs pot participa copii cu vârste între a și b inclusiv. Gigel are n ani. Stabiliți dacă poate participa la concurs.

#3183 RATC

Lui Alexandru îi place sa circule cu autobuzul, deși câteodată poate să fie prea aglomerat. Ajutați-l pe Alexandru să afle niște statistici despre autobuzul său favorit. Urmărind traseul autobuzului și cunoscând câte persoane urcă și coboară la fiecare stație, să se afle:

a) Numărul total de persoane care au urcat în autobuz, numărul total de persoane care au coborât din autobuz și numărul de persoane aflate în autobuz după terminarea traseului.
b) Știind că Alexandru se află la stația cu numărul de ordin x, să se afle dacă autobuzul în care urmează să urce este aglomerat. Un autobuz este considerat aglomerat dacă în el se află cel puțin y persoane înainte să ajungă în stație.

#3181 Marte3

Pe planeta Marte anul marțian durează x zile marțiene, iar o zi marțiană durează y ore. În fiecare oră, marțianului Iggle îi crește o antenă. După cât timp va avea Iggle n antene?

#3182 Marte2

Pe planeta Marte anul marțian durează z zile marțiene. Marțianul Iggle își serbează ziua de naștere și constată că a trăit n zile. Câte lumânări va avea tortul lui Iggle?

#3180 Marte1

Pe planeta Marte banii sunt altfel decât la noi. Există 3 tipuri de monede: primul tip de monedă valorează a lei marțieni, al doilea tip valorează b lei marțieni, iar al treilea tip de monedă valorează c lei marțieni. Marțianul Iggle are n monede de primul tip, m monede de al doilea tip și p monede de al treilea tip. Câți lei marțieni are Iggle?

#3179 Parc2

Într-un parc sunt n alei. Pe fiecare alee sunt n arbori. Fiecare arbore are n crengi. Pe fiecare creanga sunt n cuiburi. În fiecare cuib sunt n păsări. Câte păsări sunt în parc?

#3178 Copii2

Într-o clasă sunt F fete și B băieți. Fiecare fată citește 3 pagini pe zi și fiecare băiat citește 2 pagini pe zi. Câte pagini vor citi copii în n zile?

#3166 Vas1

Într-un vas sunt x litri de apă (x>0). După fiecare t minute, x/i din cantitatea de apă rămasă se evaporă. Să se determine după câte minute vor rămâne în vas cel mult y litri de apă.

Se dă un șir de n numere naturale și un număr natural val. Determinați lungimea maximă a unei secvențe cu proprietatea că suma numerelor din aceasta este mai mică sau egală cu val.

Se dau n numere naturale. Să se afișeze numărul de divizori al produsului tuturor celor n numere citite MODULO 1000000007.