Lista de probleme 1396

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#2935 Robot5

Pe un cerc se află N poziții, consecutiv așezate și notate cu 1,2,3,...,N. Distanțele între oricare două poziții vecine sunt egale cu un pas. Un robot se află inițial la poziția 1. În una dintre poziții se află un depozit cu cantitatea X de energie, de la care robotul se poate alimenta. Robotul se poate deplasa pe cerc numai în sensul acelor de ceas. Robotul poate păstra o cantitate maximă W de energie, iar inițial este alimentat la capacitate maximă. Pentru fiecare pas robotul cheltuiește o unitate de energie.

1) Precizându-se numărul de poziții N, energia inițială a robotului W, poziția P a depozitului și cantitatea X de energie existentă inițial în depozit, se cere să se precizeze numărul de pași pe care îi poate efectua robotul.
2) Precizându-se numărul de poziții N, energia inițială a robotului W și cantitatea X de energie existentă inițial în depozit, se vor determina și afișa numărul maxim de pași pe care îi poate efectua robotul și cea mai mică poziție, convenabil aleasă, unde se poate instala depozitul pentru obținerea numărului maxim de pași.

#2934 Cmmp

Pentru orice număr natural x definim operația cmmp prin care adăugăm cifre la stânga lui x, la dreapta lui x sau la ambele capete ale lui x, astfel încât numărul obținut să fie pătrat perfect și cât mai mic posibil.

Se dau N numere naturale \( {s}_{1},{s}_{2}…{s}_{N} \).

Să se determine pentru fiecare număr s[k], 1 ≤ k ≤ N, cel mai mic pătrat perfect care se poate obține prin aplicarea operației cmmp.

#3074 numeres

Scrieți un program care să afișeze, în ordine crescătoare, toate numerele naturale formate din câte n cifre și care au suma cifrelor egală cu s, precum și câte astfel de numere există.

Se citesc două numere a și b reprezentând lungimile laturilor unui dreptunghi. Pentru dreptunghiul dat, să se calculeze: perimetrul P, aria A și pătratul lungimii diagonalei D.

#3078 prod_k

Scrieți un program care citește un număr natural n și o cifră k. Programul va calcula produsul P al cifrelor lui n diferite de cifra k.

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care calculează suma tuturor numerelor distincte prefixe pentru n.

Într-o școală sunt n clase a VII-a, fiecare de câte k elevi, și m clase a VIII-a, fiecare de câte p elevi. Directorul școlii vrea să facă o nouă repartizare a elevilor în clase astfel încât în fiecare clasă: a) să fie același număr de elevi; b) să fie doar elevi de clasa a VII-a sau doar elevi de clasa a VIII-a.

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care determină și afișează trei numere naturale a, b și c, astfel încât a+b+c=n și produsul a*b*c este maximul dintre produsele oricăror trei numere naturale care adunate dau suma egală cu n.

#3068 roata1

Cei N elevi participanți la olimpiadă au fost invitați să admire panorama orașului din roata cu N locuri instalată în Orășelul Copiilor. Fiecare elev poartă un tricou inscripționat cu un număr natural, numerele de pe tricouri fiind diferite două câte două și având valori cuprinse între 1 și N. Inițial, ei ocupă toate cele N locuri din roată, începând cu cel mai de jos scaun și continuând cu următoarele scaune, în sensul acelor de ceasornic. Roata se mișcă circular, în sensul acelor de ceasornic, cu un număr de poziții, se oprește și elevul aflat pe scaunul cel mai de jos coboară. În continuare, ea se rotește în același sens, un număr mai mare de poziții, apoi se oprește și coboară elevul aflat pe scaunul cel mai de jos și așa mai departe până când coboară toți elevii.
Cunoscându-se numărul N de elevi, precum și numerele de pe tricouri, în ordinea în care elevii se află inițial în roată, să se determine N numere reprezentând pozițiile cu care roata se mișcă circular pentru a coborî fiecare elev, astfel încât elevii să coboare din roată în ordinea crescătoare a numerelor de pe tricou. Cele N numere de poziții trebuie să fie în ordine strict crescătoare, iar numărul total de poziții trebuie să fie minim.

#3067 optime

Maria iubește numerele prime. Ea scrie pe o foaie de hârtie, în ordine strict crescătoare, un șir format din numerele prime care au cel puțin două cifre. Apoi, din numerele care conțin mai mult de două cifre taie cifrele din stânga, astfel încât să rămână exact două cifre. Dacă după tăierea cifrelor numărul obținut nu este cuprins între 10 și 99, numărul este eliminat din șir. De exemplu, numărul prim 101, care are trei cifre, nu va fi scris, deoarece i se taie cifra din stânga, rezultând numărul 01, adică 1, care nu are exact două cifre, deci după tăiere va fi eliminat din șir.
Maria umple un tabel cu 2 * k linii și k coloane, astfel încât, parcurgându-l pe linii, de sus în jos și fiecare linie de la stânga la dreapta, se obțin numerele din șir. Studiind numerele din tabel, constată că printre acestea se află și numere care nu sunt prime. Cunoscând un număr natural k nenul și un număr natural x, ajutați-o pe Maria:
1. Să determine suma numerelor din tabel care nu sunt prime. Dacă nu există numere care nu sunt prime, suma are valoarea 0.
2. Să aleagă x coloane consecutive din tabel, astfel încât acestea să conțină, în total, un număr maxim de numere prime. Dacă există mai multe posibilități, se va alege secvența de coloane consecutive care are o valoare cât mai mare a coloanei de început din secvență. Să se determine numărul primei coloane din secvența aleasă, precum și numărul total de numere prime din secvență.