Lista de probleme 444

Filtrare

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

#2872 EasyPow

Se dă numărul natural n. Calculați 2n, apoi afișați rezultatul în baza 2.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

#1583 2prim

Se citesc de la tastatură n numere naturale. Să se determine numarul de numere prime formate din ultimele 2 cifre ale fiecarui număr.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma 2+4+..+(2n).

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, termenii şirului lui Fibonacci mai mici sau egali cu n.

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care determină și afișează trei numere naturale a, b și c, astfel încât a+b+c=n și produsul a*b*c este maximul dintre produsele oricăror trei numere naturale care adunate dau suma egală cu n.