Lista de probleme 437

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3663 ppdp

Se dă un număr natural n. Calculați pătratul celui mai mic divizor propriu al său.

Se dă n, număr natural nenul. Să se testeze dacă n are număr impar de divizori.

Se dă un interval [l,r]. Aflaţi câte perechi de numere pare se pot forma alegând două numere din interval.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

#2872 EasyPow

Se dă numărul natural n. Calculați 2n, apoi afișați rezultatul în baza 2.

#1583 2prim

Se citesc de la tastatură n numere naturale. Să se determine numarul de numere prime formate din ultimele 2 cifre ale fiecarui număr.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.