Lista de probleme 413

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#1583 2prim

Se citesc de la tastatură n numere naturale. Să se determine numarul de numere prime formate din ultimele 2 cifre ale fiecarui număr.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

#2872 EasyPow

Se dă numărul natural n. Calculați 2n, apoi afișați rezultatul în baza 2.

Scrieți un program care citește un număr natural nenul n și care determină și afișează trei numere naturale a, b și c, astfel încât a+b+c=n și produsul a*b*c este maximul dintre produsele oricăror trei numere naturale care adunate dau suma egală cu n.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma 2+4+..+(2n).

O eprubetă plină cu apă cântărește a grame. În eprubetă se scufundă o monedă de b grame. În noua stare, eprubeta cântărește c grame. Să se determine densitatea metalului din care e confecționată moneda.