Lista de probleme 533

Filtrare

Un număr se numește “nice” dacă conține 69 ca subsecvență. În alte cuvinte, dacă în numarul respectiv, imediat după o cifra 6 se află o cifră 9, numărul respectiv este “nice”.

De exemplu, numărul 369420 este “nice”, pe când numărul 684920 nu este “nice”.

Se dau N numere naturale. Să se determine câte dintre ele sunt “nice”.

#4223 Cifrak C++

Se considera n numere și o cifră nenulă k. Să se calculeze suma cifrelor numerelor dintre cele n citite care incep cu cifra k.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

Se citește n număr natural. Calculați suma numerelor naturale mai mici sau egale cu n.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se citește un număr natural n. Să se determine câte cifre 0 și câte cifre 1 are reprezentarea în baza 2 a acestui număr.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

#1583 2prim

Se citesc de la tastatură n numere naturale. Să se determine numarul de numere prime formate din ultimele 2 cifre ale fiecarui număr.

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma 2+4+..+(2n).